zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>«П’ЯТА СВОБОДА» ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ І РОЗБУДОВА

ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ В УКРАЇНІ

 

Скрипникова Л.В.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 

Статья посвящена проблеме «пятой свободы (fifth freedom) ЄС» - свободе перемещения знаний. В ней раскрывается сущность этого явлления и значение в процессе построения демократического правовового государства и формвания современной политики Украины в сфере высшего образования, анализируется современное состяние проблемы.

 

Розбудова демократичної правової держави в Україні безпосередньо пов’язана з розвитком людського потенціалу, вдосконаленням системи освіти і вихованням громадян. В сучасних умовах інтернаціоналізації освіти принципово важливим завданням для нашої держави є інтегрування у європейську та світову освітні системи, активна участь у Болонському процесі і включення у міжнародний ринок освітніх послуг. Співпраця з Європейським Союзом у цьому плані має бути вирішальним фактором для входження України до єдиного європейського простору освіти. Крім того, євроінтеграція в інтелектуальній сфері є найголовнішим чинником всього процесу євроінтеграції, проголошеної як головний вектор зовнішньої політики України. Саме на шляху євроінтеграції в нашому суспільстві затверджуються європейські демократичні цінності, повага до прав людини і інші принципи правової держави.

У формуванні сучасної освітньої політики ЄС вирішальну роль зіграли рішення Європейської Ради – саміту голів держав і урядів ЄС у березні 2008 року. На ньому був проголошений принцип «п’ятої свободи (fifth freedom) ЄС» - свободи переміщення знань, який доповнив традиційні «чотири свободи» внутрішнього ринку , а саме: свободу переміщення осіб, товарів, послуг і капіталів. При підготовці цього рішення були прийняті до уваги пропозиції і висновки доповіді Європейського економічного і соціального комітету «Підвищення мобільності молоді в Європі: практичні міркування і графік реалізації», а також доповідь експертів високого рівня по мобільності [1].

Принцип «свободи переміщення знань» означає посилення міжнародної мобільності студентів, викладачів, наукових працівників та дослідників. Це дозволяє підвищити конкурентоспроможність і привабливість ринку праці для вчених і сприяє підвищенню конкурентоспроможності європейської економіки в світі. Мобільність розвиває почуття приналежності до Європи, поліпшує соціальну і професійну інтеграцію, ліквідує бар’єри у розповсюдженні знань. Загалом розвиток «п’ятої свободи», яка передбачає вільне пересування знань, студентів, викладацького складу та дослідників, визнаний одним з пріоритетів Європейського Союзу.

Після проголошення європейського вибору України відбувається посилення співробітництва України та Європейського Союзу у сфері навчання, освіти та науки. Так само, як і інші аспекти співпраці, цей напрямок закріплено в двох основних документах, які наразі регламентують відносини України та ЄС – в Угоді про партнерство та співробітництво (УПС) [ 3] та в Плані дій Україна - ЄС (ПД) [ 4 ]. Для розвитку співробітництва в галузі освіти в них були передбачені конкретні заходи:

·       започаткування політичного діалогу між Україною та ЄС у сфері освіти та навчання;

·       збільшення можливостей обміну для українців шляхом участі у різних програмах ЄС;

·       сприяння навчанню в галузі європейських досліджень у відповідних закладах;

·       розширення можливості обміну студентами, викладачами та науковцями;

·       посилення участі України у таких програмах як Темпус, Еразмус Мундус, Молодь та інших.

Слід відмітити, що в реалізації цих заходів нині існують суперечливі тенденції. Так, з початку відкриття програми «Erasmus Mundus» для України кількість осіб, які беруть в ній участь, постійно зростає. Якщо в 2004-2005 навчальному році програмою скористались 4 студенти та один викладач, то у 2009-2010 навчальному році в ній вже брали участь 29 студентів та 8 викладачів, а 2010-2011 – вже 30 студентів [5]. Але при порівнянні цих результатів з показниками наших сусідів картина не така вже оптимістична: з сусідньої Польщі у 2005 р. у університетах ЄС вчилось 8,4 тис. студентів, у 2006-му – майже 10 тис. Навіть Туреччина, яка не є членом ЄС, мала у 2005-2006 навчальному році 2852 своїх студента у європейських університетах [7 с.5 ]. В аналітичній доповіді європейських фахівців по реалізації освітньої програми обмінів «Темпус» в Україні відмічено скорочення у 2011 році кількості освітніх проектів, в яких брали участь українські виші [ 2.].

Спеціалісти програми «Темпус» визначили, що серед потреб української системи освіти наразі є повна імплементація вимог Болонського процесу , подальша інтернаціоналізація вишів, розвиток механізмів для рівного доступу до навчання в вишах, введення єдиної системи рейтингу вишів, збільшення мобільності студентів та викладачів, розширення можливостей для отримання студентських грантів та кредитів, розвиток академічної та фінансової автономії вишів [5].

Таким чином, участь України у реалізації «п’ятої свободи ЄС» на шляху євроінтеграції передбачає два напрямки діяльності: 1) інтегрування «європейського виміру» у власну систему освіти; 2) на державному рівні розробити заходи по збільшенню можливостей українських студентів і викладачів вчитися і викладати в європейських університетах. Створення спільної з ЄС соціокультурної сфери дозволить розвивати єдині з Європою ідеї і цінності, що сприятиме розбудові правової держави в Україні.

 

Література

1.     High Level Expert Forum report on Mobility . [Електрон. ресурс ]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/education/doc/2008/mobilityreport_en.pdf

2.     TEMPUS, Trans-European Mobility Partnership Scheme for University Studies. [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.st-gaterus.eu/ru/661.php

3.     Угода про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною і ЄС.- [Електрон. ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_012

4.     План дій "Україна - Європейський Союз". [Електрон. ресурс ]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_693

5.     Тиждень - ua. [Електрон.ресурс].- Режим доступу: http://tyzhden.ua/News/41556

6.     Вільчинська Н.Ю. Освітня політика Евросоюзу: особливості формування та реалізації. – Київ: Національний університет ім. М.П. Драгоманова. – 2012.

7.     Ларионова М.В. Основные события в сфере образовательной политики в ЭС– Вестник международных организаций. - М.: Институт международных организаций и международного сотрудничества.- 2008, №2. С. 4-8.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info