zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ ВАГОВОГО ДОЗУВАННЯ СИПУЧИХ МЕТЕРІАЛІВ.

 

доц. Ткачов В.С., Слупська Ю.С.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДВНЗ Придніпровська

Академія будівництва та архітектури.

 

Научная конкурсная работа под шифром «Дозировка». Актуальность-работа актуальна, том что она направлена на повышение качества за счет разработки коррекции алгоритма дозирования. Цель-совершенствование процессов весового дозирования сыпучих материалов. Объем конкурсной работы составляет 4 страниц. В состав работы входят: 2 таблицы, 3 научных источников в списке литературы. Ключевые слова: дозатор, корректировки, алгоритм, дозатор-интегратор.

 

Дозування - один з найважливіших технологічних процесів у виробництві будівельних матеріалів і скла, продовольства і кормів, хімічної і фармацевтичної промисловості, металургії. Впровадження на підприємствах систем автоматичного дозування сировини або продукції дозволяє збільшити точність підготовки компонентів суміші, за рахунок чого підвищується якість продукції, зменшується вплив «людського фактора» і підвищується продуктивність обладнання.

Основними причинами, що ускладнюють виробництво високоякісних сухих будівельних сумішей з заданими властивостями, є помилки дозування. Похибки дозування компонентів цементобетонної суміші справляють істотний вплив на якість самої суміші і готового виробу, тому завдання стабілізації заданої рецептури суміші є однією з основних задач в області вдосконалення систем автоматичного керування багатокомпонентним дозуванням.

Підвищення точності дозування компонентів цементобетонної суміші шляхом поліпшенням метрологічних характеристик ваговимірювального обладнання не приносить відчутного ефекту щодо зниження похибок дозування, оскільки паспортні точності (похибка зважування в статичному режимі) серійно випускаються дозаторів з великим запасом задовольняють нормативним вимогам до якості дозування. Причина незадовільної точності дозування криється в помилках, що виникають в самому процесі набору маси в дозаторі.

На похибки дозування впливають:

·       Інерційність рухомих частин живильників;

·       Динамічні характеристики приводу живильника;

·       Наявність запізнювання при надходженні матеріалу із дозатора в бункер оснащений датчиками ваги;

·       Динамічні дії матеріалу падаючого в бункер дозатора та ін.

У зв'язку з цим незалежно від типу і принципу дії дозаторів циклічної дії підвищення результуючої точності, тобто зменшення похибки дозування, можливо тільки за допомогою спеціальних систем автоматичного керування цим процесом.

У цьому випадку дозатор слід розглядати як елемент системи багатокомпонентного дозування-змішання, а підвищення точності дозування компонентів цементобетонних будівельних сумішей здійснювати за рахунок подальшого вдосконалення систем управління шляхом переходу до зв'язного багатокомпонентного дозування. Однак до теперішнього часу вирішені лише локальні завдання автоматизації режимів дозування компонентів, які не враховують впливу взаємозв'язку похибок дозування окремих компонентів і характеру їх зміни на якісні показники сумішей. Все це не дозволяє використовувати в повній мірі потенційні можливості циклічної технології приготування цементобетонних будівельних сумішей та вимагає розробки алгоритму корекції завдань на подачу подальших компонентів в залежності від виявлених похибок зважених компонентів.

У даному проекті розроблена система керування процесом дозування для чотирьох компонентної сухої будівельної суміші, яка використовує алгоритм корекції завдань на дозування наступних компонентів в залежності від виявлених похибок зважених компонентів.

Розроблений принцип корекції може бути використаний і для приготування будівельних сумішей з великою кількістю компонентів.

Перша (основна) блок - схема алгоритму описує процес управління обладнанням при приготуванні сухої чотирьох компонентної будівельної суміші, в якій дозування кожного компонента позначено відповідною підпрограмою;

Друга блок - схема описує управління процесом дозування кожного компонента.

Опис основного алгоритму приготуванні сухий чотирьох компонентної будівельної суміші.

Після пуску робота системи управління починається з введення оператором заданих значень чотирьох ваг компонентів сухої будівельної суміші А, В, С і (блок 1). Блок 2 формує завдання на закриття заслінок направляючого пристрою, змішувача і чотирьох вагових бункерів. Блок 3 видає команди виконавчим механізмам, які реалізують закриття відповідних засувок. Блок 4 формує завдання Аг на дозування компонента А, а блок 5, що описує підпрограму дозування компонента А, виконує дозування цього компонента і визначає фактичну вагу компонента Аf поданого в вимірювальний бункер. Блок 6 формує завдання Вz на дозування компонента В у відповідності з формулою (2). Блок 7, описує підпрограму дозування компонента В, виконує дозування цього компонента і визначає фактична вага компонента Вf- поданого в вимірювальний бункер.

Блоки 8-11 аналогічно блокам 6 і 7 формують завдання на дозування і виконують дозування компонентів С і D.

Блоки 12 і 13 здійснюють запуск змішувача компонентів сухої будівельної суміші. Підпрограма «Таймер» (блок14) здійснює контроль часу перемішування суміші. По закінченню часу перемішування блоки 15 і 16 зупиняють змішувач, і процес приготування сухої будівельної суміші завершується.

Опис алгоритму керування процесом дозування компонентів сухої будівельної суміші.

Алгоритми дозування кожного з компонентів сухої будівельної суміші відрізняються один від одного тільки ідентифікаторами датчиків ваги матеріалу в бункері і ідентифікаторами виконавчих механізмів. Тому на листі З наведено алгоритм дозування компонента «А» сухої будівельної суміші.

Алгоритми дозування інших компонентів аналогічні.

Після передачі управління основним алгоритмом управління обладнанням підпрограмі дозування «Доз А» (блок 5) вступає в роботу алгоритм управління процесом дозування компонентів сухої будівельної суміші, який відпрацьовує надходження у ваговій бункер заданої кількості компонента А відповідно до рецепта.

Дозування здійснюється за двохшвидкісний принципом: спочатку подача матеріалу у ваговій бункер здійснюється на максимальній швидкості, потім при досягненні ваги порції 0,95 завдання подача матеріалу виконується на зниженій швидкості - швидкості досипання.

Блок 1 отримує завдання на дозування компонента (Az). Блок 2 опитує датчик ваги «1а» для визначення ваги порожнього вагового бункера і блок 3 запам'ятовує його значення «1ан».

Блок 4 опитує датчик ваги «1а», а блок 5 контролює момент осягнення ваги порції 0,95 заданого значення порції «1а - 1ан > 0,95 Az».

 

2222222222222

 

Література:

1.     Адаптивне управління технологічними процесами / Ю. М. Соломенцев, В. Р. Митрофанов, С. П. Протопопов та ін - М : Машинобудування, 1980. 536 с.

2.     Абуталиев Ф.Б., Барський Р.Г., Умирбеков Д.А. Вибір оптимальної структури управління дискретним дозуванням багатокомпонентних сумішей //Сб. "Питання киберенетшоГ - Ташкент, 1983.

3.     Умирбеков Д.А. Про один метод, підвищується якість дозування багатокомпонентних сумішей //Сб. "Известия АН Узрср" -Ташкент,-1985.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info