zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СОЦІАЛЬНА СФЕРА ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ЇЇ СТРУКТУРА

 

Стефогло А.С.

Україна, м. Харків, Харківський інститут ПрАТ

«ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»

 

На сегодняшний день в условиях развития экономики страны возрастает роль социальной сферы, оказывающей прямое влияние на качество жизни населения и уровень экономического роста страны. Многие ученые экономисты, социологи и философы занимаются исследованием вопросов социальной сферы, и все же приходится с сожалением констатировать, что категория «социальная сфера» в науке однозначно не определена.

Ключові слова: інфраструктура соціальної сфери, соціальна політика, соціальна сфера, соціальні стосунки.

 

Нині немає однозначного трактування категорії «соціальна сфера», що ускладнює її аналіз, а головне – розробку соціальної політики, що грає важливу роль в підтримці життєдіяльності нації. У літературі і офіційних документах соціальна сфера трактується по-різному. Часто її розуміють як сукупність установ і систем невиробничого характеру, що займаються охороною здоров'я, освітою, культурою.

Метою роботи є дослідження зв'язку між соціальною сферою і економікою.

Соціальна сфера охоплює весь простір життя людини – від умов його праці і побуту, здоров'я і дозвілля до соціально-класових і національних стосунків. До соціальної сфери відносять освіту, культуру, охорону здоров'я, соціальне забезпечення, фізичну культуру, громадське харчування, комунальне обслуговування. Вона забезпечує відтворення, розвиток, вдосконалення суспільних груп і індивідів. Не дивлячись на це, тривають дискусії щодо визначення поняття «соціальна сфера» і її виділення як основної сфери суспільства.

Райзберг Б. А. дає наступне визначення: «до соціальної сфери прийнято відносити економічні об'єкти і процеси, види економічної діяльності життя людей, що безпосередньо стосуються способу життя населення, споживання ними матеріальних і духовних благ, послуг, задоволення кінцевих запитів людини, сім'ї, колективів, груп суспільства в цілому» [4]. Л. Г. Судас і М. Б. Юрасова під соціальною сферою розуміють «сферу життєдіяльності суспільства, в якій забезпечується певний рівень добробуту, якості життя населення поза безпосередньою сферою матеріального виробництва» [5]. У роботі Іванченка В.В соціальну сферу відносять до неї «економічні об'єкти і процеси, види економічної діяльності, безпосередньо пов'язані з вжитком матеріальних і духовних благ, послуг, задоволенням кінцевих запитів людини, сім'ї, колективу і суспільства в цілому. Соціальна сфера безпосередньо зв'язана і стосується образу, рівня і якості життя людей» [2].

Соціальна сфера може бути структурована за різними критеріями. Наприклад, С. А. Шавель представляє структуру соціальної сфери як суму чотирьох взаємопов’язаних частин:

1. Соціальна структура суспільства, що історично представлена певними класами і соціальними групами (соціально-демографічними, етнічними, територіальними і ін.) і стосунками між ними.

2. Соціальна інфраструктура як сукупність галузей народного господарства і видів суспільно корисної діяльності (кооперативна і індивідуальна, суспільні фонди і соціальні ініціативи тощо), направлених на надання послуг безпосередньо людині.

3. Соціальний інтерес, потреба, очікування, тобто все те, що забезпечує зв'язок індивіда (груп) з соціумом, включеність особи в суспільний процес.

4. Принципи і вимоги соціальної справедливості, умов і гарантій її здійснення [3].

Ефективне функціонування соціальної сфери забезпечує розвинена соціальна інфраструктура, стійка сукупність матеріально речових елементів, що створюють умови для задоволення всього комплекту потреб в цілях відтворення людини і суспільства.

Більш реальніше уявлення про структуру соціальної сфери дає класифікація галузей: освіта, культура, охорона здоров'я людини, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, фізкультура і спорт.

З позиції структурного підходу у складі соціальної сфери можна виділити: соціальну інфраструктуру; вироблювані нею продукти – послуги охорони здоров'я, освіти, побутового обслуговування населення, культури і т.п.; механізми і нормативну базу регулювання соціальної поведінки населення.

Основним елементом соціальної сфери є соціальна інфраструктура, що є стійкою сукупністю матеріально речових елементів, що створюють умови для задоволення всього комплексу потреб в цілях відтворення людини і суспільства. До соціальної інфраструктури відносять сукупність підприємств, установ, що забезпечують функціонування всіх інститутів соціальної сфери, а саме процеси освіти, побутове, медичне і культурне обслуговування.

Соціальна інфраструктура характеризується по видам і напрямам діяльності соціальних суб'єктів (трудова, культурна, тощо) і по ланках в кожному з видів (дошкільна, позашкільної освіти і так далі). Вона може розглядатися як на рівні суспільства, галузі, так і на рівні регіону, підприємства. Окремі елементи соціальної інфраструктури не взаємозамінні. Лише при цілісному підході, що забезпечує раціональну життєдіяльність людей, можна говорити про ефективність відтворення населення [1].

Таким чином, соціальна сфера – це крупне системне утворення, що пронизує різні області людської життєдіяльності: виробництво, включаючи побут, задоволення культурних, освітніх, медичних і інших життєвих потреб.

Для розробки ефективної соціальної політики, яка слугуватиме найважливішою умовою конкурентоспроможності економіки, спершу необхідно визначити однозначну інтерпретацію категорії «соціальна сфера» і закріпити її як загальноприйнятну. Тому, дане питання про зміст соціальної сфери важливе не лише в теоретичному плані, але і в практичному. Оптимальна модель соціальної сфери пов'язана із забезпеченням захисту економічних інтересів кожного громадянина, гарантій суспільної стабільності і спирається на принципи соціальної справедливості і державної відповідальності за соціальне відтворення людини.

 

Список використаної літератури:

1.     Гуляєва Н.П. Лекції. Соціальна сфера як об'єкт управління і соціальний розвиток. Режим доступу: htt://zhurnal.lib.ru/n/natalxja p g/.

2.     Іванченко В.В. і ін. Загальна економіка: навчальний посібник. Барнаул, 2001. Режим доступу: htt://www.econ.asu.ru/old/k7/economics/index.html.

3.     Осадчая Г.І. «Соціологія соціальної сфери», М. : Вид-во МГСУ «Союз», 1999.

4.     Райзберг Б.А. «Основи економіки і підприємництва», М., МП «Нова школа», 1993.

5.     Судас Л.Г., Юрасова М.В. «Маркетингові дослідження в соціальній сфері», М., Інфа-м-коді, 2004.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info