zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)



НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.info



Студия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!



Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>



ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОТОВНОСТІ МОЛОДІ ДО ПОДРУЖНІХ СТОСУНКІВ

 

Ташлай Г.О.

Науковий керівник - Столярчук О.А.

Україна, м. Київ,

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

Аbstract: Today the process of transformation of modern family as a social institute is accompanied by the anxious signs of her disorganization - increase of amount of broad patterns, domestically-domestic conflicts, decline of level of birth-rate and others like that. The range of problems of research of features of readiness of young people to the married life gets considerable distribution both in sociological and in psychological science.

Кeywords: рsychological readiness of young people to marriage, reasons of unwillingness to conclude marriage, marriage-domestic presentations, gender differences

 

Психологічна готовність до шлюбу – багатоаспектна проблема, яка базується на психологічній сумісності партнерів та включає в себе питання формування статевої ідентифікації особистості, її розвиток, оволодіння стереотипами чоловічої і жіночої поведінки тощо. Благополуччя сім’ї залежить від специфіки засвоєння ролей чоловіка і дружини, батька і матері, знання і уявлення про себе як людину певної статі із специфічними потребами, ціннісними орієнтаціями, мотивами, інтересами і формами поведінки, а також уявленнями про сімейне життя, що служить психологічною основою шлюбу і впливають на міжособистісні відносини подружжя [1].

У сучасній науково-методичній літературі виокремлюється поняття готовності особистості до шлюбу і сімейного життя, яке включає, зокрема, такі компоненти:

– фізична і фізіологічна зрілість майбутнього подружжя, коли чоловік стає здатний зачати, а жінка виносити й народити здорову дитину; при цьому існує реальна суперечність між юридично встановленим шлюбним віком, що свідчить передусім про фізичну зрілість майбутнього подружжя, і їх соціальною зрілістю, яка найчастіше настає значно пізніше;

– соціальна готовність, яка означає, що майбутні шлюбні партнери є рівноправними членами суспільства, які спроможні виконувати соціальні ролі та обов’язки, усвідомлюють правову основу шлюбу, готові взяти на себе відповідальність одне за одного і за своїх дітей, здатні матеріально забезпечити сім’ю;

– етико-психологічна готовність, що передбачає сформованість адекватних шлюбно-сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб і сім’ю, подружні і батьківські обов’язки, розуміння співвідношення між любов’ю і шлюбом; уміння цінувати особисті якості партнера, об’єктивно оцінювати власні почуття і ставлення до обранця; створення сприятливого соціально-психологічного клімату сім’ї і наявність відповідних умінь; при цьому для того, хто бере шлюб, важливо вміти спроектувати реальну модель майбутньої сім’ї, її уклад з урахуванням впливу способу життя батьківських родин, матеріально-економічних можливостей, шляхів реалізації спільних планів на майбутнє;

– сексуальна готовність, орієнтація на спільність сексуально-еротичних переживань з коханим партнером іншої статі, якому людина довіряє і на чию довіру здатна відповідати, з якою вона хоче й може поділяти відповідальність за спільну працю, продовження роду й відпочинок для того, щоб забезпечити можливості сприятливого розвитку дітей; при цьому важливе значення має наявність знань з анатомії і фізіології, культури статевого спілкування.

Психологічна готовність відіграє особливу роль у формуванні готовності до створення сім’ї. Саме вона зумовлює здатність до шлюбу, тобто спроможність: турбуватися про іншу людину; співчувати, співпереживати іншому; спілкуватися на основі співпраці з іншим; бути толерантним, сприймати іншу людину з її індивідуальними особливостями, звичками, навіть протилежними власним, вміти пристосовуватися до них [2].

Психологічна готовність людини до шлюбу визначає подальші сімейні взаємини – їх успішність або ж конфліктність. Без зазначеного компонента готовності перехід від неформальних взаємин емоційного характеру (кохання) до формальних – регламентованих і обов’язкових стосунків між партнерами по шлюбу – пов’язаний зі значними труднощами.

За допомогою методики Юнда ми визначали готовність до шлюбу у молоді віком 18-20 років. 76% опитаних, з них 18% чоловічої статі, психологічно цілком готові до сімейного життя; 20%, з яких 12% дівчата, показують середню готовність вступу до шлюбу і лише 4%, по 2% серед хлопців та дівчат, не готові до створення сім’ї. Наприкінці ми вирішили запитати напряму, чи вважають опитані, що готові вступити в шлюб? На що опитані відповіли: 50 % - Так, я повністю готовий(а); 34 % - Я сумніваюсь, але вважаю все буде гаразд; 16 % - Я не готовий(а) вступити в шлюб.

Ці ж студенти (18–20 років) відповіли на питання: «Які плюси та мінуси Ви вбачаєте в реєстрації шлюбу?». Серед позитивних моментів найчастіше зустрічалися такі відповіді: опора, підтримка, весілля, святкування річниць, законно народжені діти, суспільна повага до шлюбу, вірність, особистісні зміни, успадкування майна. З негативних варто виокремити наступні: обмеження свободи, згасання пристрасті, ризик зрад, утиски інтересів, перешкода у кар’єрі. Також ми спостерігали інші мотиви небажання укладати шлюб пов’язані із усвідомленням відповідальності за майбутнє сім’ї. Хлопець та дівчина не поспішають укладати шлюб, якщо в їх життєвій ситуації мають місце перешкоди для благополучного сімейного життя – незадовільне матеріальне становище, незавершене навчання, а також коли вони прагнуть поближче пізнати одне одного. Така позиція свідчить про відповідальне ставлення до шлюбу, до майбутнього сімейного життя.

Отож, про стан взаємин партнерів і, відповідно, про перспективність шлюбних стосунків наочно свідчить мотивація тих респондентів, які вирішили зареєструвати свій шлюб. Стан взаємин між партнерами яскраво характеризує і мотиви того, чому чоловік і жінка вирішили не реєструвати свій шлюб.

Рівень соціальної готовності молоді до подружнього життя визначається усвідомленням важливості й відповідальності щодо цього кроку і необхідністю ґрунтовного обговорення питань майбутнього життя з партнером. Саме тому ми вирішили дослідити особливості шлюбно-сімейних уявлень у молоді. Шляхом анкетного опитування визначалися уявлення про майбутню сім’ю: можливість і наявність досвіду дошлюбних сексуальних відносин; відношення до вибору шлюбного партнера й очікуваних моделей шлюбно-сімейних відносин, до сфери дитячо-батьківських відносин (планована кількість дітей, стиль сімейного виховання); характер шлюбно-сімейних відносин у батьківській родині респондента і т.д.

Наведемо деякі загальні висновки з отриманих відповідей на анкетні питання.

1.     Переважна більшість юнаків і дівчат на питання «Яка ваша думка про шлюб?» відповіли, що пізнають, коли одружаться, ще 23% вважають, що тільки у шлюбі можна бути по-справжньому щасливим. Для 6% опитаних шлюб схожий на в’язницю.

2.     Що ж стосується такого поняття як заручини, то тут погляди юнаків та дівчат розходяться. Представники сильної статі вважають, що заручини – справа непогана, але старомодна (86 %); дівчата ж вважають, що це найкращий період у стосунках закоханих (73%). 4% опитаної молоді вважають, що влаштовувати заручини – смішно.

3.     В наступному питанні анкети ми хотіли з’ясувати, в якому віці потрібно одружуватись. За думкою опитаних найкращий вік для шлюбу: 28 % – 22- 24 роки; 26 % – вважають, що немає значення коли брати шлюб; 26 % – 20-21 рік; 16 % – 25-29 років; 4 % – 18-19 років.

4.     Що стосується матеріального статусу, молодь демонструє досить традиційні, стереотипні погляди: хлопці бачать себе, насамперед, добувачами, відповідальними за матеріальне благополуччя родини, а дівчата – охоронницями домашнього вогнища. У контексті даного питання ми також з’ясували, що 70% юнаків та дівчат вважають, що подружня каса має бути спільною, незалежно від прибутку кожного; 25% схиляються до того, що вести рахунок грошам має чоловік і лише 5% довіряють гроші своїх майбутніх родин жінкам.

5.     У наступному завдані ми поставили питання: як ви ставитесь до інтимних стосунків перед шлюбом? 62% опитаних вважають інтимні стосунки до шлюбу допустимими; 18% – недопустимими; 20% відповіли, що їм важко визначитись. Більшість молодих людей вважають дошлюбні сексуальні відносини не тільки можливими, але і необхідними, оскільки інтимний контакт має для людини не тільки пряме фізіологічне значення, а вбирає в себе різноманітні особистісні змісти, такі, як одержання почуттєвого задоволення, пізнання, задоволення цікавості, спілкування.

6.     Що ж до шлюбних сексуальних відносин, то 68% респондентів вважають їх гармонію важливою умовою щастя подружжя. 27% відзначають їх важливість, але вважають, що у шлюбі є багато важливішого за секс. 5% недооцінюють значення сексу в шлюбі.

7.     Також дані дослідження свідчать про те, що переважна більшість респондентів (96%) у майбутньому бачать себе батьками, тільки 4% не хочуть мати дітей взагалі. Ми також з’ясовували скількох дітей хочуть мати опитані: 50% хочуть двох дітей, 29% готові виховувати одну дитину і 17% хочуть трьох або більше дітей.

8.     Думки дівчат і юнаків у питанні про те, хто повинен займатися вихованням дітей збігаються. Усі дівчата і 96% юнаків вважають, що вихованням дитини повинні займатися обоє батьків. На наш погляд, така тенденція обумовлена тим, що в шлюбних відносинах молоді люди надають перевагу рівномірному розподілу ролей, і сфера виховання дітей не є виключенням.

9.     Переважною моделлю сімейних взаємин для більшої частини опитаних дівчат є егалітарна. У групі юнаків велика частина також орієнтована на егалітарний тип відносин, хоча третина респондентів надала перевагу традиційній моделі, за якої чоловік є главою родини і від нього залежить прийняття життєво важливих рішень для родини.

10.  А от щодо того, який вигляд має бути у потенційного шлюбного партнера думки хлопців та дівчат розходяться. Очікування щодо зовнішньої привабливості у дівчат набагато вищі. Але при цьому дівчата готові більше докладати зусиль до свого зовнішнього вигляду, аби сподобатись потенційному шлюбному партнеру. Хлопцям теж важливо, аби дівчина була приємної зовнішності, але це далеко не найголовніший чинник, що впливає на вибір дружини.

На підставі проведених досліджень ми переконалися, що родина для молоді є важливою життєвою цінністю. Уявлення молоді про родину варіативні й у більшій мірі пов'язані з психологічними аспектами шлюбно-сімейних відносин, ніж із соціально-побутовою її спрямованістю. Тип гендерної ідентичності впливає на систему сімейних цінностей молоді, на погодженість рольових очікувань і домагань у шлюбі.

 

Література

1.     Психологія сім'ї : Навчальний посібник / За заг. ред. : В. М. Поліщука ; ред. : В.М. Поліщук. - Суми : Університетська книга, 2008. - С. 230-231.

2.     Карасевич, Антоніна. Педагогічні теорії формування готовності студентської молоді до створення сім'ї в сучасних умовах / А. Карасевич // Рідна школа. - 2008. - № 12. - С. 22-25.

3.     Методика «Рольові очікування і домагання у шлюбі (РОД)» О. Волкової, Г. Трапезникової. Режим доступу: http://subject.com.ua/psychology/family/7.html

4.     Тест-карта оцінки готовності до сімейного життя І.Ф. Юнда. Режим доступу: http://talk.psyvita.ru/showthread.php?t=2026



Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info