zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕНЕДЖМЕНТ СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ІНСТИТУТІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

 

Титаренко Л.М.

ОРІДУ НАДУ при Президентові України

 

На сьогодні Україна має ряд викликів, кожен з яких можна назвати історичними. Історичними за масштабами та найскладнішими завданнями для держави. Відповідь на ці виклики багато де в чому визначатимуть подальшу долю країни, успішність вітчизняного менеджменту управління.

При дослідженні проблем менеджменту управління стає зрозуміло, що в умовах організації політичної влади виникає питання: чи можна вважати однаковими за змістом менеджмент і управління? Розглянемо теоретичні підходи до збалансування державного управління і парадигми управлінського менеджменту. Управління, на нашу думку, має більш широкий зміст. Терміни "управління" і "менеджмент" є синонімами, однак "управління" - це всебічний вплив управляючої системи суб'єкта управління на об'єкт управління.

Прийнято вважати, що менеджмент в його сьогоднішньому змісті, з'явився на початку ХХ століття, проте його науково-практичну основу заклав англійський філософ-утопіст Р. Оуен [2, с. 167]. Поняття менеджменту все ширше розповсюджується на різні сфери діяльності людей: державні, політичні, правоохоронні, військові. Однак, поняття менеджменту більш вузьке, ніж поняття управління, так як менеджмент в основному стосується різних аспектів діяльності керівника (підприємця), тоді як поняття управління охоплює всю область людських взаємовідносин прямих і зворотних зв'язків з урахуванням всіх об'єктивних і суб'єктивних факторів їх діяльності.

 В нашому розумінні менеджмент - це галузь людського знання, вміння добиватись поставлених цілей, використовуючи працю, інтелект, власні мотиви поведінки та інших людей. Між управлінням і менеджментом є багато спільного, разом з тим, існує і відмінність. Говорячи про менеджмент, перш за все вбачаємо суб'єкта управління. Це особа, яка має професійну підготовку, в обов'язки якої входять: вивчення ринку праці (запитів і споживання), тобто маркетинг і прогнозування; управління політикумом, персоналом, отже знання соціології, психології, а також аналіз інформації, розробка політичних та інших програм для досягнення ефективності результатів.

Менеджмент управління, як вид професійної діяльності, направлений на досягнення цілей шляхом раціонального використання матеріальних і трудових ресурсів. На підставі цього, слід зазначити, що основна функція менеджменту суспільної організації влади - це вміння управляти, досягати поставлених цілей.

Організаційні засади менеджменту управління суспільним розвитком, соціально - політичної взаємодії представників владних структур досліджуються в роботах Т. М. Брус, В. Воронько, В. П.Горбатенко, О. Я. Валевського, В. М. Князєва , В. І. Лугового, В. Я. Малиновського, О.А. Олуйко, В. А. Ребкала, О. М. Рудіка, В. В. Тертички і ін. В них запропоновані наукові підходи до аналізу "цілісної картини" суспільного життя, аналізуються змістовні, функціональні та структурні характеристики державної стратегії суспільно-політичного та економічного розвитку країни.

Практично нинішньому стану вітчизняного суспільства притаманні свої особливості, які охоплюють практично всі сфери соціально-економічного і внутрішньополітичного життя країни. На жаль, трагічні події на сьогодні постала загроза втрати Україною суверенітету і територіальної цілісності. Країна опинилася за крок від фінансово-економічного колапсу [6,с.2]. Україна переживає нелегкий процес соціально-економічних і політичних відносин, намагаючись подолати суспільно-політичну кризу загострення міждержавних відносин з Росією, а також "кризу довіри" народу до влади.

Важливо окреслити, вітчизняні вчені акцентують увагу на тому, що: «доки український менеджмент не сприйме цінності, правила та етичні норми, чинні у цивілізованому світі, не опанує сучасні методи управлінської культури, водночас зберігаючи та використовуючи національні моральні надбання, отримані через історію, культуру, нам не зробити свою "українську мрію" щодо ефективного суспільно-політичного та економічного розвитку реальністю [3].

Таким чином менеджмент управлінської діяльності як складова суспільної взаємодії охоплює можливості, проблеми та перспективи діяльності суб'єктів політичного процесу [там само, с. 120 -123]. Сподіваємось, зміни до Основного Закону України в частині реформування системи місцевого самоврядування можуть стати правовою основою для прийняття низки законів, покликаних реформувати систему влади і перерозподілити владні повноваження на користь місцевих громад – міст, сіл та селищ.

Незважаючи на спроби організованих злочинних груп, які діють в Україні терористичними методами зірвати президентські вибори, українська влада рішуче налаштована провести їх у визначений термін - 25 травня. Криза в Україні може і має бути подолана виключно шляхом діалогу і дипломатії. Наприклад, зниження рівня суспільно-політичної напруженості, відновлення добросусідських відносин з Росією, законності і правопорядку, функціонування органів державної влади на конституційних засадах призведе до посилення правового захисту та безпеки громадян.

Покладаємо надії, що сучасний менеджмент в контексті модернізації інститутів влади відкриває можливості для того, щоб ми проживали в цивілізованій європейській державі з гарантією незалежності країни, а на її основі гармонійно поєднувались би мирне співіснування соціальних спільнот як всередині країни, так і за її межами.

 

Список використаних джерел

1.     Малиновський В.Я. Державне управлінн: Навч.посібник.-Вид.2-ге. –К.:Атіка, 2010. – с. 150

2.     Політологія:підручник/За ред. О.В.Бабкіної, В.П.Горбатенка.-3-е вид., перероб., доп. -К.: ВЦ "Академія", 2008. -567 с.

3.     http://www.kmu.gov.ua/control/publish. – А. Яценюк: Уряд вжив жорстких заходів у боротьбі зі злочинністю, бандитизмом і організованою корупцією. – 23.03.2014р.

4.     http://www.president.gov.ua/news/ О.Турчинов: Влада контролює ситуацію у східних та південних регіонах України. - Прес-служба Президента України від 24.03.2014р.

5.     http://ua.interfax.com.ua/news/political. П. Порошенко «Країна очікує сильної влади, яка наведе порядок».

6.     www.pravda.com.ua/Українська правда. - П'ятниця, 25 квітня 2014].Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info