zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ АУТСОРСИНГУ ТА АУТСТАФІНГУ

 

Внукова А.А.

Україна, м. Київ,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 

В статті проаналізовано законодавче регулювання договорів аутсорсингу та аутстафінгу. Визначено специфіку використання даних правових конструкцій у практичній діяльності.

Ключові слова: аутсорсинг, аутстафінг.

 

Abstract: This article is about the outsourcing and the outstaffing contracts in the legal system of Ukraine. It was determined the specifics of the application this contracts in practical economic activity.

Keywords: outsourcing contract, outstaffing contract.

 

На сучасному етапі перед суб’єктами господарювання актуальним є завдання якісно та швидко створити кінцевий продукт, використовуючи високоефективну працю фахівців та заощаджуючи кошти при виплаті заробітних плат. Інструментами, що дозволяють це зробити, є запозичені з іноземного досвіду правові договірні конструкції аутсорсингу та аутстафінгу.

Аутсорсинг розглядається як передача функцій внутрішнього підрозділу підприємства зовнішньому виконавцеві (наприклад, з приводу прибирання приміщень, охорони тощо). У такому випадку ці функції буде виконувати стороння організація, яка спеціалізується на даному виді діяльності (аутсорсер). Такі дії дозволяють підприємству відмовитися від непрофільних функцій, не характерних для його основної діяльності, проте необхідних для нормальної роботи. Між таким підприємством і аутсорсером укладається договір на надання послуг (виконання робіт). При цьому штатні працівники підприємства часто переводяться на підприємство-аутсорсер для виконання певних функцій, наприклад, підприємство укладає з аутсорсером договір на надання послуг з прибирання приміщень і своїх прибиральниць переводить на підприємство-аутсорсер.

Аутстафінг вивід персоналу за штат компанії та оформлення його на роботу в іншій спеціалізованій компанії (як правило, це або кадрове агентство, або консалтингова компанія). Таку компанію ще називають аутстафером. При цьому «виведені» зі штату працівники продовжують працювати на своїх колишніх робочих місцях. Тобто, фактично скорочення штату не відбувається, але підприємство «звільняється» від певної кількості найманих працівників. Підприємство і аутстафер в цьому випадку укладають договір, предметом якого виступає не виконання конкретної функції (надання послуги), а надання робочої сили.

Операції з аутстафінгу та аутсорсингу дуже схожі між собою. В обох випадках частина працівників виводиться за штат підприємства, одне підприємство надає іншому послуги за цивільно-правовим договором.

Основна відміннясть між даними договірними конструкціями полягає у наступному: при аутсорсингу передається певна функція підприємства іншому, а при аутстафінгу виводиться деяка кількість найманих працівників без визначення їх конкретних функцій; при аутсорсингу предметом договору між підприємствами виступає послуга, пов'язана з виконанням конкретної функції (з ведення бухобліку, охорони приміщень і т.д.), при аутстафінгу предметом договору є послуга з надання робочої сили.

Вітчизняне законодавство не регламентує ні відносини аутстафінгу, ні аутсорсингу. Але з правової точки зору відсутність норм законодавства, що регламентують укладання того чи  іншого виду договору, не є перешкодою для його укладання. Згідно ст. 6 Цивільного кодексу України (далі ЦК) сторони мають право укласти договір, який хоч і не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним принципам нашого законодавства. Крім того, ст. 627 Господарського кодексу гарантує принцип свободи договору, який виражається, зокрема, в свободі визначення умов договору.

В Методичних вказівках з інспектування банків «Система оцінки ризиків», схвалених постановою Правління Національного банку України № 104 від 15.03.2004, та в листі Держкомбудівництва України № 23-13/1052/0/6-11 від 08.02.2011, згадуються правовідносини у формі аутсорсингу і аутстафінгу, а також ставлення даних державних органів до цього явища. Зокрема, у вищеназваних Методичних вказівках також визначається поняття «аутстафінг», щоправда, з урахуванням специфіки даних правовідносин в межах банківської діяльності.

З позиції дотримання українського законодавства більш прийнятними є відносини аутсорсингу. Наприклад, на підприємстві немає своєї штатної бухгалтерії, а бухгалтерський облік ведеться сторонньою організацією: аудиторської або консалтинговою компанією, з якою укладається цивільно-правовий договір. Такий порядок  ведення бухобліку вписується в рамки Закону України від 16.07.99 р. № 996 -XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ст. 8 цього Закону прямо передбачає таку можливість.

Відносини аутстафінгу не зовсім вписуються в рамки українського законодавства. Адже в даному випадку працівники аутстафера, по суті, передаються «в оренду», а відповідно до чинного законодавства предметом оренди може виступати лише майно. Тому існує ризик визнання договору аутстафінгу недійсним (як такий, що не відповідає законодавству). ЦК передбачає такий вид договору, як оренда транспорту з екіпажем (ст. 805 ЦК). Якщо розглядати правовідносини з цього різновиду договору оренди, то вони зводяться до наступного: по-перше, орендодавець передає орендарю в користування майно у вигляді транспортного засобу; по-друге, орендодавець надає орендареві послуги з експлуатації транспортного засобу, переданого у найм. І до того ж орендарю транспортного засобу з екіпажем надається цілком конкретна послуга, яка більше схожа на аутсорсинг, ніж на аутстафінг. Але на практиці можна зустріти безліч укладених договорів як аутстафінгу, так і аутсорсингу. Державні органи і громадські організації підтверджують наявність цих правовідносин. Наприклад, Державна податкова адміністрація України в листі від 01.02.11 р. № 2548/7/16-1517-26 розглядає питання про порядок оподаткування ПДВ операцій з надання послуг аутсорсингу; Федерація профспілок України в інформаційній записці (додаток до постанови від 01.12.10 р. № П-44-2 «Про Генеральну угоду на 2010-2012 роки та основні завдання колдоговірної роботи на 2011 рік») відзначає, що одним з основних завдань колдоговірної  роботи на 2011 рік у сфері зайнятості є недопущення поширення на підприємствах нетипових форм зайнятості, зокрема аутсорсингу і аутстафінгу; Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у листі від 08.02.11 р. № 23-13/1052/0/6-11 «Щодо застосування механізмів "аутстафінгу" у будівельному виробництві без законодавчого регламентування» відзначає існування в Україні аутстафінгу і розглядає проблеми застосування його в сфері будівництва.

Отже, укладання договорів аутсорсингу і аутстафінгу є правомірним, єдина вимога умови таких договорів не повинні суперечити нормам вітчизняного законодавства. Саме тому не варто укладати договір, умовами якого передбачається передача в оренду або лізинг працівників. Адже будь-яку послугу або роботу можна ідентифікувати, тому в договорі краще вказати саме цю конкретну роботу (послугу ) або ж привести перелік послуг. А яким терміном назвати договір аутсорсинг , аутстафінг або просто договір на надання послуг не має особливого значення, оскільки для правильного відображення в обліку операції важлива не назва, а зміст договору.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info