zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТУ ТА БАЗИ ОПОДАТКУВАННЯ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ КАМЕНЕВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ

 

Вольський О.В.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний технологічний університет

 

Рассмотрено существующую методику расчета платы за использование недр, обосновано ее неточность и необоснованность, а также возможность давления на субъекты хозяйствования рассматриваемой отрасли со стороны государства

 

На території Житомирської області на сьогодні функціонує понад 70 видобувних підприємств (кар’єрів) різних форм власності. До бюджетів усіх рівнів від діяльності видобувних підприємств надходить щорічно від 50 до 100 млн. грн. плати за користування надрами, що підтверджується відповідними статистичними даними (табл. 1).

 

Таблиця 1.

Податкові надходження плати за користування надрами до бюджету (тис. грн.)

Період, станом на

Надходження до загального бюджету

Надходження до місцевого бюджету

Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів

01.01.13

49624,05

55356,0

104980,05

01.01.12

31204,79

43484,45

74689,24

01.01.11

19281,43

35525,58

54807,01

01.01.10

17995,62

40362,39

58358,01

01.01.09

18967,83

33428,6

52396,43

 

Об’єктом плати за користування надрами є обсяг видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) або обсяг погашених у податковому (звітному) періоді запасів корисних копалин (ст. 307 ПКУ) [1].

До основних фінансово-господарських операцій, що відображаються в бухгалтерському обліку підприємств каменевидобувної галузі відносяться: 1) операції з придбання сировини, яка використовується для виготовлення готової продукції; 2) операції з перероблення сировини та відповідно виготовлення готової продукції; 3) операції з реалізації готової продукції (камінь, блоки, щебінь різної фракції тощо).

На підприємствах каменевидобувної галузі можуть виникати ряд негативних факторів при реалізації готової продукції кінцевим споживачам, зокрема: зміна умов договору; зміна ринкової ціни на готову продукцію; неможливість відправки готової продукції кінцевому споживачу; форс-мажорні обставини тощо. В таких випадках підприємство не зможе реалізувати видобуту продукцію, поряд із цим воно в обов’язковому порядку повинно нарахувати та сплатити до бюджету плату за користування надрами. Таким чином, існує висока ймовірність настання випадку збитковості підприємства каменевидобувної галузі, адже витрати на видобуток та обробку продукції понесені, платіж за користування надрами нараховано (що також збільшує витрати підприємства), а доходи від реалізації у звітному періоді не отримані.

Одним з проблемних питань на практиці виступає порядок визначення вартості видобутої корисної копалини, зокрема, згідно пп.1, п.6 ст. 263 ПКУ [1] вартість відповідного виду видобутої у податковому (звітному) періоді корисної копалини (мінеральної сировини) обчислюється платником для кожної ділянки надр на базових умовах поставки (склад готової продукції гірничодобувного підприємства) за більшою з таких її величин: 1) за фактичними цінами реалізації відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини); 2) за розрахунковою вартістю відповідного виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини).

При розрахунку вартості видобутої корисної копалини за першим з вище зазначених методів за основу для розрахунку береться дохід, отриманий у поточному звітному періоді від реалізації відповідного обсягу (кількості) такого виду видобутої корисної копалини (мінеральної сировини). Проте, видобуту корисну копалину підприємство може не реалізувати, або ж реалізувати у меншому обсязі, а плату за користування надрами необхідно нарахувати на повний обсяг видобутої корисної копалини. Реалізовуючи залишок видобутої корисної копалини поточного періоду у наступних періодах, настає ймовірність варіювання ціни (залежно від витрат, що включаються до собівартості готової продукції), що може призводити до недоотримання доходів суб’єктом господарювання.

Також неправильним є підхід щодо ототожнення вартості видобутої корисної копалини з ціною її реалізації, адже в законодавстві України немає чіткого визначення щодо того, які витрати потрібно включати при розрахунку ціни одиниці видобутої корисної копалини за розрахунковою вартістю. В ПКУ зазначено, що при розрахунку ціни одиниці видобутої корисної копалини за вказаним методом до розрахунку включаються ті витрати, які безпосередньо пов’язані з видобутком корисної копалини, проте, не зазначено, чи відносяться до таких витрат ті, що пов’язані з переробкою корисної копалини (граніту) на продукт переробки (щебінь, блок та інше), який реалізовується кінцевому споживачу, що дозволяє варіювати даними, які становлять базу для розрахунку плати за користування надрами.

Згідно ПКУ, розраховуючи ціну одиниці видобутої корисної копалини за фактичними цінами реалізації, посадовій особі підприємства необхідно визначити дохід від реалізації корисної копалини. При цьому, в нормативних документах немає чіткого визначення, чи можна відносити дохід від реалізації готової продукції (щебеню, блоків та іншої готової продукції) до даної категорії, адже щебінь, блоки – це є продукт переробки граніту. Корисною копалиною вважається – природні мінеральні утворення органічного і неорганічного походження у надрах (ст. 307 ПКУ) [1].

Розраховуючи плату за користування надрами за другим методом розрахункової вартості одиниці видобутої корисної копалини, ціна одиниці видобутої корисної копалини, та, відповідно, плата за користування надрами буде більшою у того підприємства, в якого більший знос основних засобів, адже згідно даного методу, чим більше витрат підприємство несе на видобуток корисної копалини, тим, відповідно, формується вища ціна одиниці видобутої корисної копалини. Таким чином, підприємство, яке використовує застаріле обладнання, несе значні витрати на поліпшення основних засобів та знос, чим зумовлює зниження об’ємів видобутку корисної копалини та збільшує плату за користування надрами.

Враховуючи вищевикладене, зрозумілим є, що передбачена законодавством методика розрахунку плати за користування надрами є неточною та необґрунтованою, дозволяє маніпулювати даними, які становлять базу для розрахунку плати за користування надрами, підприємствам, які мають сучасне обладнання та видобувають більшу кількість корисних копалин, ніж підприємства, що видобувають значно менші об’єми корисної копалини, проте, несуть значні витрати на видобуток корисної копалини, та, відповідно, сплачують більшу плату за користування надрами.

Для підприємств каменевидобувної галузі економіки необхідним є запровадити нову методику розрахунку плати за користування надрами, яка б дозволила не використовувати при розрахунку бази вищезазначеного платежу витрати або дохід підприємства. Натомість оптимальним варіантом є розробка системи коефіцієнтів залежно від виду корисної копалини, що видобувається, та обсягу видобутку, що забезпечить об’єктивність та правильність з точки зору екології нарахування досліджуваного платежу. Використання чітко визначених коефіцієнтів дозволить уникнути можливості маніпулювати даними щодо обсягу витрат, понесених у звітному періоді, та доходів, отриманих від реалізації видобутої корисної копалини або ж продукції, що стала результатом її переробки.

 

Список використаних джерел:

1.     Податковий кодекс України № 2755-VI від 02.12.2010 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info