zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО РЕЖИМУ СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ АДАПТИВНОЇ, РЕГРЕСІЙНОЇ МОДЕЛІ

 

доц., к.т.н. Ткачов В.С.,

Юрков С.К., Юркова В.Ю.

Україна, м. Дніпропетровськ,

ДВНЗ «Придніпровська державна академія

будівництва та архітектури»

 

Анотація: Розроблено математичну модель для регулювання температури деревини у сушільній камері. Реалізована модель у програмному середовищі MATLAB, simulink. Створенно автоматизовану систему визначення раціонального режиму сушки деревини за допомогою адаптивної, регресійної моделі.

Ключові слова: сушіння деревини, адаптивна, регресійна модель, пасивний експеримент.

 

Кон'юнктура ринків останніми роками демонструє стійке зростання попиту на деревину. Не дивлячись на новітні розробки штучних замінників, деревина залишиться основним матеріалом в будівництві, виробництві меблів і інших галузях.

Класична технологія деревообробки обов'язково включає ділянку сушки деревини.

Сушка деревинипроцес видалення вологи з деревини до певного відсотка вологості.

Мета сушки: перетворення з природної сировини деревини на промисловий матеріал, з покращуваними біологічними і фізіко-механічнімі властивостями [1].

В даний час сушіння деревини в Україні має необхідність в модернізації технологічного обладнання і особливо засобів автоматичного контролю і управління. З кожним роком електроенергія дорожчає, а тому питання економічного його використання сьогодні дуже актуальні. Частково їх вирішення бере на себе сучасна автоматика.

Сьогодні для управління температурою в сушильній камері використовуються системи автоматизованого управління. В автоматизованих системах управління сушінням деревини, кінцева вологість розраховуються в залежності від вихідної величини (початкової температури) та часу її сушіння, що впливає на якість висушеного матеріалу. Це дає змогу поліпшити якість регулювання, підвищити швидкість, значно знизити енергозатрати[2].

Мета даної роботистворення автоматизованої системи визначення раціонального режиму сушки деревини з використанням адаптивної, регресійної моделі, яка має вигляд:

Vk=a0+a1*Vн+а2*Тс

де Vkкінцева вологість деревини;

Vн - початкова вологість деревини;

Тс - час сушіння деревини;

а0, а1, а2 – коефіцієнти регресії.

Кінцева вологість деревини залежить від початкової її вологості і часу сушки. Результати пасивного експерименту сушки 20 партій деревини приведено в таблиці 1, за допомогою програми Microsoft Excel.

Таблиця 1

Дані результатів сушки 20-ти партій деревини

 

Таблиця 2

Виведення підсумків регресійного аналізу

 

Аналіз результатів розрахунку:

Рівняння парної лінійної регресії отриманою на основі таблиці 2 має вигляд:

, отже, 79,4% дисперсій значень вологості пояснюється впливом чинників;

•      Розрахункове значення критерію Фішера =32,836

•      Критичне значення критерія Фішера при . Отже, рівняння регресії в цілому статистично значиме, тобто є достатня відповідність з даними експерименту;

 •     Коефіцієнт множинної кореляції дорівнює 0,89. Він служить критерієм оцінки точності функції регресії.

Дану модель регресії можна використовувати для ухвалення рішень і прогнозування.

 Використання отриманого рівняння регресії дозволить по необхідній кінцевій вологості Vk і початковій вологості розрахувати час сушіння Тс.

Тс=(Vк-а0-а1*Vн)/а2

Визначення часу сушіння дозволяє отримати задану вологість сухої деревини, і не витрачати зайві енергоресурси, пересушуючи матеріал. В процесі сушіння дуже важливо підтримувати задану температуру[3].

Контур регулювання температури має в собі датчик температури і позиційний регулятор. Об'єкт регулювання ОР (камера) опісується передаточною функцією [4]:

,

де

kоб – коефіцієнт передачі об'єкту регулювання;

τ0 – постійна запізнення об'єкту регулювання;

Т – постійна часу об'єкту регулювання.

Параметри позиційного регулятора визначаються за допомогою моделі системи регулювання температури, реалізованою в середовищі MATLAB, simulink[5]. Вигляд моделі релейної системи регулювання температури приведений на рисунку 1:

Рисунок 1. Система регулювання температури в середовищі MATLAB

 

Рисунок 2. Графік регулювання температури

 

Висновки: Вживання адаптивної моделі регресії процесу сушіння деревини дозволить знизити витрату енергоресурсів при гарантованій кінцевій вологості деревини. Моделювання системи регулювання температури показує, що розкид температури не перевищує значення від 89ºС до 91ºС.

 

Використана література

1.     Кречетов И. В. Сушка и защита древесины. – М.: Лесн. Пром-сть, 1987. –372с.

2.     Богданов Е.С., Козлов В.А., Пейч Н.Н. Справочник по сушке древесины. – М.: Лесн. Пром-сть, 1981. –191с.

3.     Дьяконов К.Ф., Гукалов А.М. Пособие по сушке пиломатериалов. М.: Лесная промышленость, 1975.-131 с.

4.     В.И. Гостев. Системы управления с цифровыми регуляторами. Справочник. К. Техника. –1990.

5.     Дьяконов В. Simulink 4. Специальный справочник, СПб, Питер. – 2002. – 528 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info