zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУТНІСТЬ ПОНЯТТЯ «ТВОРЧА ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ»

 

Заболотна О.Р.

Україна, м. Хмельницький, Національна академія

Державної прикордонної служби України

ім. Б. Хмельницького

 

Статья посвящена рассмотрению понятий «деятельность», «профессиональная деятельность», «творчество», результатам теоретического анализа научной литературы относительно понятия «творческая профессиональная деятельность» и непосредственно определению понятия «творческая профессиональная деятельность офицеров-пограничников» с учетом особенностей деятельности Государственной пограничной службы Украины

 

Прикордонники представляють Україну на державному кордоні. Вони завжди були тими, хто першими зустрічає іноземців, що подорожують до нашої країни, тому їх часто ототожнюють зі всім народом України. Це вимагає від офіцерів-прикордонників бездоганної культури та професійності при виконанні службових обов’язків з охорони та захисту державного кордону, вмінь аналізувати, виявляти та передбачати обстановку на ділянці відповідальності, застосовувати отримані у вищому військовому навчальному закладі знання на найвищому – творчому рівні.

Ураховуючи особливості діяльності Державної прикордонної служби України (далі – ДПСУ), насамперед обмеженість часу на прийняття рішень, а також швидкі й непередбачені зміни обстановки, майбутні офіцери-прикордонники повинні бути готовими до будь-яких несподіваних ситуацій, їм потрібно вчитися нестандартно мислити, швидко та адекватно реагувати на обстановку, що склалася на державному кордоні, тобто бути готовим до творчої професійної діяльності.

Для визначення поняття «творча професійна діяльність офіцерів-прикордонників» необхідно дати визначення таким його складовим, як «діяльність», «професійна діяльність» та «творчість».

Термін «діяльність» запозичений з філософії. У філософії діяльність у широкому значенні трактовано як спосіб існування людини і суспільства в цілому, у вужчому ж значенні – це активне ставлення людини до світу, що спрямоване на його доцільну зміну і перетворення.

У психології діяльність розглядають як таку форму активного ставлення до дійсності, через яку встановлюються зв’язки між людиною та світом, що її оточує. Психологічний словник дає визначення діяльності як мотивованого процесу використання тих чи інших засобів для досягнення мети.

З педагогічної точки зору, діяльність – це спосіб буття людини в світі, її здатність змінювати дійсність [1]. Як спосіб існування людини діяльність забезпечує створення певних умов її життя, задоволення її природних потреб та самореалізацію.

Вплив діяльності на людину досліджували такі науковці, як О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Б. Ананьєв та ін. Дослідники вважали, що особистість формується в професійній діяльності й в свою чергу, сама впливає на результати цієї діяльності.

Основним видом діяльності людини є соціально обумовлена, усвідомлена, цілеспрямована праця, головні характеристики якої властиві професійній діяльності [2]. Розкриття творчого потенціалу працівника, його творча самореалізація у професійній діяльності є важливою передумовою зростання професіоналізму особистості [3].

Професійна діяльність офіцера-прикордонника полягає не лише у вирішенні завдань з охорони державного кордону, але й у навчанні та вихованні своїх підлеглих, здійсненні аналітичної роботи, прогнозуванні можливого розвитку ситуацій, а також запобіганні скоєння порушень законодавства з прикордонних питань. Творчий підхід офіцера-прикордонника до виконання своїх службових обов’язків забезпечить ефективну та надійну охорону державних рубежів, підвищить авторитет ДПСУ.

Будь-яка професійна діяльність розвивається за одним із законів діалектики, зокрема за законом переходу кількісних змін у якісні. Справжній професіонал намагається, вирішивши певну кількість простих завдань, перейти до більш складних, що вимагають від нього оригінальності та гнучкості мислення, реалізації його творчого потенціалу.

Д. Джонсон вважає, що творча діяльність може виявлятись у декількох вимірах: вмінні відчути проблему, оригінальності, винахідливості, новизні, корисності. Вона вимагає не лише високого рівня розвитку інтелектуальних здібностей, а й незалежності думки. Той, хто прагне творити, повинен навчитися приймати ризиковані рішення, протистояти соціальному і емоційному тиску, який неминуче супроводжує творчий процес. Лише ті індивіди піднімаються на найвищий щабель творчих досягнень, хто знаходить розв’язки раніше, ніж постає проблема, хто може використати минуле для того, щоб передбачити майбутнє [4].

Ще одним поняттям, зміст якого нам необхідно з’ясувати, є «творчість». Формальний початок дослідження творчості пов'язаний з науковою діяльністю Дж. Гілфорда, який описав відмінність між конвергентним та дивергентним мисленням. На його думку, проблеми, які вирішуються конвергентним мисленням, мають один правильний розвиток, а ті, що вирішуються дивергентним мисленням, вимагають генерування множини варіантів, окремі з яких можуть бути новими і життєдайними, отже, творчими [4, с.123]. Як зазначають науковці, творчий спосіб мислення часто протиставляється критичному, спрямованому на виявлення недоліків у судженнях інших людей. Творчість – це ментальний процес, що передбачає генерування нових ідей чи концепцій або встановлення нових зв’язків між новими ідеями чи концепціями. Результати творчої діяльності відрізняються оригінальністю і значущістю для суспільства. Творчість також розглядають як акт знаходження чогось нового, переструктуруванням уже відомого для того, щоб знайти ще невідоме.

Український педагогічний словник під редакцію С. Гончаренка трактує творчість як продуктивну людську діяльність, результатом якої є якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення [1]. На думку Я. Пономарьова, творчість – це механізм продуктивного розвитку, тому новизна не є її вирішальним критерієм. Однак О. Степанов розуміє творчість як високо свідому діяльність людини, спрямовану на створення нових продуктів матеріальної і духовної культури, які мають суспільно-історичну цінність. На його думку, творчість – це теоретична та практична діяльність людини, яка зумовлює одержання об’єктивно нових результатів [2; 5].

О. Леонтьєв однією з найважливіших ознак розвитку особистості виділив її здатність до творчості, до продуктивної діяльності. Всі створені людиною цінності, як матеріальні, так і духовні, на думку вченого, створені завдяки цій здатності. Л. Виготський вважає, що творити здатні лише генії, а В. Моляко, навпаки, вважає, що творчість не є талантом «обраних», а доступна для всіх людей.

Р. Джехльбах трактує творчість як процес розв’язування проблем, що складається з виявлення і визначення проблеми, генерування і вивчення альтернативних можливих вирішень, вибір оптимального розв’язання [4, c.109].

У сучасних умовах суспільство все більше потребує творчої особистості. Це питання завжди залишається актуальним, тому що творчість є важливою умовою як прогресивності суспільства, так і розвитку окремої особистості.

Творча особистість завжди намагається самостійно дослідити проблему, глибоко її вивчити, пояснити природу та причину явища. Вона володіє креативністю, тобто здатністю породжувати різноманітні оригінальні ідеї в нерегламентованих умовах діяльності, здатністю збагачувати свій досвід, усвідомлювати проблеми та протиріччя, відмовлятися від стереотипних способів мислення [6].

Отже, за результатами проведеного теоретичного аналізу наукової літератури та практики професійної діяльності офіцерів ДПСУ можемо зробити висновок, що творча професійна діяльність офіцера-прикордонника – це цілеспрямований та мотивований процес продукування офіцером-прикордонником нових ідей щодо охорони державного кордону шляхом застосування набутих знань, умінь та навичок на найвищому продуктивному рівні, що забезпечує ефективне виконання ним службових обов’язків та нетипових завдань з охорони державного кордону. Вона включає:

·       вміння швидко реагувати на непередбачені зміни ситуацій, що виникають на державному кордоні;

·       вміння прогнозувати виникнення проблемних питань;

·       здатність передбачати можливі наслідки розвитку оперативно-службових ситуацій, що виникають на державному кордоні, та здійснювати їх глибоку оцінку;

·       здатність гнучко, нестандартно та оригінально мислити, дивитися на типові об’єкти та ситуації під новим кутом зору;

·       вміння відхилятися від традиційних схем мислення та уникати шаблонності в прийнятті рішення щодо охорони державного кордону;

·       здатність помічати приховане під час спілкування з потенційними порушниками законодавства з прикордонних питань;

·       здатність генерувати варіанти можливих рішень щодо тієї чи іншої оперативно-службової ситуації та вміння обирати з них оптимальне.

 

Література:

1.     Гончаренко, С. У. Український педагогічний словник / С. У. Гончаренко – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

2.     Діденко, О. В. Формування професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України / О. В. Діденко // монографія. – Хмельницький: Видавництво Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, 2009. – 407 с.

3.     Погрібна, В. Л. Епістемологічний зв'язок категорій «професійна діяльність» і «професіоналізм» в соціології професіоналізму / В. Л. Погрібна [Електронний ресурс] // Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

4.     Тадеєв, П. О. Обдарованість і творчість особистості : американський підхід: монографія / П. О. Тадеєв. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2008. – 240 с.

5.     Степанов, О. М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О. М. Степанов, М. М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с.

6.     Реан, А. А. Психология и педагогика / А. А. Реан // учебник для вузов. – Питер, 2002. – 432 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info