zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПСИХОРЕГУЛЯЦІЯ В ГИРЬОВОМУ СПОРТІ

 

Заболотний С.М.

Україна, м. Хмельницький,Національна академія

Державної прикордонної служби України

ир. Б. Хмельницького

 

В статье рассматривается эффективность применения методов психорегуляции для уменьшения психического напряжения у спортсменов гиревого спорта в процессе их подготовки к соревнованиям.

Ключевые слова: психическое напряжение, психические процессы, психорегуляция, подготовка спортсменов, тренировка, соревнование, гиревик, гиревой спорт.

 

Як свідчить практика, заняття різними видами спорту це потужний засіб педагогічної та психологічної корекції особистості. Унікальність ефекту фізичного виховання полягає у сприянні позитивним змінам не лише фізичних показників, але й психічних функцій організму, створюючи основу для подальшої фахової діяльності [1]. На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо необхідної та достатньої диференціації засобів та методів, що застосовуються для розвитку фізичних якостей гирьовика. Проте можна з впевненістю стверджувати, що інтенсивний розвиток гирьового спорту в України, та й фізичної культури загалом, призвів до фізичного та психічного перенавантаження спортсменів.

У зв’язку з цим необхідно систематично спостерігати за психічним здоров’ям спортсмена як тренеру, так і самому спортсмену, що надасть змогу своєчасно помітити не лише позитивні зміни, а й психічну та емоційну напруженість.

Уміння керувати особистим психічним станом, емоційним напруженням, зосередженістю і розподілом уваги – необхідна вимога тренувальної та змагальної діяльності спортсменів, тому опанування методів керування емоційними станами спортсмена є важливою складовою спортивної підготовки. Психорегуляція є необхідною формою психологічного забезпечення підготовки в спорті, оскільки сьогодні спортивні змагання – це, насамперед, боротьба особистостей, рівних за фізичною, техніко-тактичною підготовленістю, де останні вагомі корективи в перебіг боротьби вносять навички самоконтролю та саморегуляції [2; 3].

Психорегуляція в спорті – це комплекс заходів, спрямованих на формування в спортсмена психічного стану, що сприяє найбільш повній реалізації його потенційних можливостей [4]. Як свідчить практика, у кожному виді спорту психорегуляція має свою специфіку, зміст і значення. Але необхідно зазначити, що спортивна діяльність складається з двох абсолютно різних частин: тренувальної та змагальної. Під час тренувальних занять спортсменом засвоюються прийоми і засоби психорегуляції, на змаганнях здійснюється реалізація набутих вмінь та засобів з метою формування та збереження оптимального передстартового і стартового станів спортсмена, сприяння вияву накопичених ним на тренуваннях фізичного та технічного потенціалів.

Існує безліч різноманітних методів психорегуляції. Можна говорити про різні принципи їх класифікації, але найбільш раціональним є принцип, запропонований В. Мельниковим. Учений виокремлює дві групи методів психорегуляції: ир регуляційних й ир регуляційни [5]. Реалізація ир регуляційнихх методів може здійснюватись у звичайному (наприклад, під час бесіди) або у зміненому (наприклад, під гіпнозом) стані. Реалізація ир регуляційних (саморегуляційних) методів здійснюється шляхом впливу спортсмена на самого себе за допомогою слів або уяви та уявлення.

За допомогою методів саморегуляції спортсмен може впливати майже на всі психічні процеси задля уникнення великої психічної напруженості, яка супроводжується монотонністю тренувального процесу та викликана багаторазовими повторами одних і тих самих вправ, рухів та одноманітністю обстановки. Шляхом саморегуляції можна на деякий час активізувати або загальмувати психічні процеси, а також підвищити не лише якість підготовки до змагань, але й ефективність виступу під час змагань [6; 7]. Отже, можливість самостійно змінювати процеси, що відбуваються у власному організмі, і керувати ними має важливе значення для спортсменів гирьового спорту.

Наше дослідження проводилося в секції гирьового спорту кафедри особистої безпеки Національної академії ДПС України. У дослідженні брали участь курсанти ІІ-го та ІІІ-го курсів навчання, які є членами секції гирьового спорту і мають змагальний досвід не нижче регіонального рівня. Рівень фізичної підготовки спортсменів оцінювався за допомогою вправ: тесту Кеннета Купера (12-хвилинного) бігу; на швидкість – поштовх двох ир, вагою 32 кг кожна, упродовж однієї хвилини; на витривалість – поштовх двох ир, вагою 32 кг кожна, упродовж 10 хвилин; ривок однієї гирі, вагою 32 кг, правою та лівою рукою поперемінно і вис на поперечній перекладині. Стан здоров’я учасників експерименту було визначено шляхом додаткового медичного обстеження у медико-санітарній частині Національної академії ДПС України. Заняття в групах проводилося щотижня, тричі на тиждень. Для достовірності отриманих результатів під час експерименту програми тренувань спортсменів залишили такими ж, що й до початку експерименту, але з єдиною різницею: у тренувальному процесі експериментальної групи застосовувалися засоби психорегулюючих тренувань.

В ході дослідження було з’ясовано, що заняття в секції гирьового спорту із застосуванням прийомів психорегуляції є дієвою формою підвищення їх ефективності в процесі участі у змаганнях, виконанні спортивно-кваліфікаційних розрядів, а також сприяють збереженню стабільного психоемоційного стану і забезпеченню психологічного захисту від психотравмуючих чинників та успішності у професійній діяльності. Усвідомлення спортсменами використання методів і прийомів психорегуляції сприяє збільшенню показників мобілізуючих компонентів психіки, створюючи умови для виявлення психічного спокою, відчуття внутрішньої сили та енергії. Це дає всі підстави вважати, що використання психорегуляції є можливим не лише на тренуваннях у спортивних секціях, але й на навчальних заняттях з фізичного виховання у навчальних закладах всіх рівнів акредитації.

 

Література:

1.     Еганов, А. В. Подготовка спортсменов-гиревиков высокой квалификации в условиях военного вуза [Электронный ресурс] / [Еганов А. В., Пашкевич Г. А., Луньков А. В. и др.] // Успехи.

2.     Келлер, В. С. Деятельность спортсменов в вариативно-конфликтных ситуаціях / В. С. Келлер. – К., 1987.

3.     Кадочников, А. А. и др. Философские, исторические и биомеханические аспекты рукопашного боя : учебное пособие / под ред. А. А. Кадочникова. – К., 2000.

4.     Психология : учебник для студентов институтов физической культуры / под ред. В. М. Мельникова. – М. : Физкультура и спорт, 1987.

5.     Гогунов, Е. Н. Психология физического воспитания и спорта : учебное пособие [для студентов высших педагогических учебных заведений] / Гогунов Е. Н., Мартьянов Б. И. – М. : Издательский центр “Академия”, 2000. – 288 с.

6.     Психология : учебник для студентов институтов физической культуры / под ред. В. М. Мельникова. – М. : Физкультура и спорт, 1987.

7.     Афанасьев, В. В. Идеомоторная тренировка (регуляция психических состояний) [Электронный ресурс] / Афанасьев В. В., Щербаченко В. К. // Медицинский центр “Выбор” – Режим доступа: http://www.myvibor.ru/psychology/method/ ideomotornaya-trenirovka.php.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info