zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>лабораторний Стенд для дослідження схем автоматики на дискретних логічних елементах

 

Бур’ян С.О., Сташук Є.С.

Україна, м. Київ

Національний технічний університет України «КПІ»

 

В статье представлен лабораторный стенд для исследования схем автоматики на дискретных логических элементах. Разработана функциональная схема стенда и схема электрическая принципиальная. Выполнен логический синтез задачи на основе графопереходов, представлена схема электрическая принципиальная на логических элементах, проведена проверка работоспособности схемы на стенде.

 

Вступ. З кожним роком в промисловості спостерігається максимальний рівень автоматизації технологічного обладнання, що дозволяє досягати високої надійності роботи і здійснювати ефективний контроль та управління технологічними процесами. Основну частку автоматизації обладнання займають логічні елементи. Тому оновлення лабораторної бази є дуже актуальною і невід’ємною частиною навчального процесу всіх вищих навчальних закладів України, яку потрібно вирішувати першочергово для підготовки хороших спеціалістів в галузі електромеханіки.

Мета роботи. Розробка лабораторних стендів спрямована для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів, установок і комплексів» та вивчення, дослідження і здобуття навичок роботи з дискретними логічними елементами. Так як, лабораторна база повинна постійно оновлюватися для підвищення якості навчального процесу студентів та підготовки висококваліфікованих спеціалістів, а лабораторні стенди, що використовувався раніше були побудовані на застарілій базі, то розробка нових лабораторних стендів на сучасній елементній базі є актуальною задачею.

Матеріали досліджень. Розроблений лабораторний стенд складається з наступного обладнання: монтажні плати, два блоки живлення, тактові кнопки для подачі вхідних сигналів, світлодіоди для індикації вихідних сигналів, провідники, резистори та набір мікросхем, що виконують певні логічні функції. Стенд дозволяє вивчати всі методи синтезу автоматизації, практично складати схеми на дискретних логічних елементах та перевіряти наочно роботу зібраних схем. Функціональна схема лабораторного стенду зображена на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Функціональна схема лабораторного стенду

 

На панелі зображено два робочих місця, кожне з яких містить дві макетні плати, що забезпечують достатньо місця для монтування мікросхем. Вихідний струм блоку живлення – 500 мА. Один блок живлення використаний для двох робочих місць.

За допомогою тумблерів SB1, SB2 подається напруга живлення на макетні плати. Про подачу живлення сповіщають сигнальні лампи HL1, HL2, які розміщені над тумблерами. Схема збирається за допомогою мікросхем, тактових кнопок, світлодіодів, резисторів на монтажній платі. Про її роботу можуть свідчити світлодіоди які потрібно встановити на вихідних сигналах схеми.

Розглянемо приклад синтезу задачі на основі графопереходів. Керування двома двигунами М1, М2 здійснюється за допомогою кнопок «Пуск», «Перший двигун», «Другий двигун» і «Стоп». При натисненні кнопки «Пуск вмикається двигун М1, потім за допомогою кнопок «Перший двигун» та «Другий двигун» можна переключати який двигун буде працювати. Кнопка «Стоп» вимикає роботу першого або другого двигуна і зупиняє роботу поки не буде натиснена кнопка «Пуск».

Вводимо позначення: М1- перший двигун, М2 – другий двигун, а – кнопка «Пуск», b– кнопка «Стоп», S1– кнопка «Перший двигун»,S2 – кнопка «Другий двигун». Графоперехід за умовами роботи схеми представлений на рисунку 2.

 

Рисунок 2 – Графоперехід за умовами роботи схеми

 

Запишемо рівняння які визначають умови вмикання, скидання тригерів та формули для вихідних змінних:

                  

Імітацію ввімкнення силових контакторів керування двигунами М1 та М2 здійснюємо за допомогою світлодіодів VD1 та VD2 відповідно. Резистори R1-R4 використовуються для «підтяжки» входів мікросхем до логічного «0», коли кнопки a, b, S1 та S2 розімкнені. Резистори R5 та R6 розраховані для зниження струму, що проходить через світлодіоди VD1 та VD2, для уникнення їхнього перегорання.

На основі виразів будуємо схему на дискретних логічних елементах, що зображена на рисунку 3.

 

 

Рисунок 3 – Схема на дискретних логічних елементах

 

На рисунку 4 зображена схема зібрана на стенді.

Рисунок 4 – Вигляд зібраної схема на стенді

 

Висновки. В даній статті була вирішена актуальна задача вдосконалення лабораторної бази кафедри шляхом розробки сучасних лабораторних стендів на основі дискретних логічних елементів. На основі розроблених лабораторних стендів складені завдання для студентів, що будуть використовуватися при проведенні лабораторних робіт з дисципліни «Автоматизація технологічних процесів установок і комплексів».Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info