zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>взаємозв'язок індексу промислової продукції та системи національних рахунків

 

Антонова Н.В.

Україна, м. Київ,

НТК статистичних досліджень

 

Рассмотрены основные методы расчета валового внутреннего продукта (ВВП) и взаимосвязь индекса промышленной продукции с ВВП и Системой национальных счетов.

 

Система національних рахунків (СНР) - це система взаємозалежних показників, яка використовується для опису та аналізу економічних процесів на макрорівні країни. Важливу роль в цій системі грає такий показник як індекс промислової продукції, який характеризує динаміку промислового виробництва країни.

 У загальному вигляді схема національних рахунків зводиться до розрахунку узагальнюючого показника на рівні країни - валового внутрішнього продукту (ВВП), який характеризує рівень розвитку держави та її економічне становище.

Для оцінки ВВП використовуються 3 методи - виробництва, доходів та кінцевого використання:

1) Виробничий метод полягає у визначенні валової доданої вартості за видами економічної діяльності як різниці між вартістю виробленої продукції в основних цінах і вартістю матеріальних затрат та послуг, спожитих у процесі виробництва. Даний метод розрахунку ВВП має важливе значення при аналізі результатів функціонування економіки: він дозволяє охарактеризувати внесок кожного виду економічної діяльності та кожного інституційного сектора економіки, у тому числі вклад кожного виробника, у створення ВВП.

2) За методом доходів ВВП визначається як сума первинних доходів: оплати праці найманих працівників, податків за виключенням субсидій на виробництво та імпорт, валового прибутку і змішаного доходу по видах економічної діяльності за усіма інституційними секторами економіки. Цей метод не є основним, оскільки не всі показники доходів розраховуються на основі звітних даних, частина з них визначається балансовим методом. Зазначений метод використовується, в основному, для аналізу вартісної структури ВВП.

3) Метод кінцевого використання. Даний метод характеризує процес використання ВВП вже після його створення. В даному випадку ВВП виступає у вигляді кінцевого споживання товарів та послуг, у вигляді капітальних вкладень, приросту матеріальних оборотних коштів.

Поєднання наведених вище методів обчислення ВВП дозволяє охарактеризувати не тільки виробничі та вартісні взаємозв'язки, але й отримати оцінку кінцевих витрат як на споживання, так і на накопичення на основі аналізу загального обсягу доходів різних секторів економіки та напрямів їх використання.

Розрахунки ВВП вищевказаними методами здійснюються за відповідними видами економічної діяльності. При побудові індексу промислової продукції також застосовується Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД).

Об'єктами класифікації в КВЕД є всі види економічної діяльності господарюючих суб'єктів (юридичних та фізичних осіб). Вид діяльності має місто тоді, коли об'єднуються ресурси (устаткування, робоча сила, технологічні засоби, сировина та метаріали) для створення виробництва конкретного товару та надання послуг. Таким чином, вид економічної діяльності характеризується використанням ресурсів, виробничим процесом, випуском товарів та наданням послуг. Окремий вид діяльності може складатись з єдиного простого процесу, а може охоплювати й цілий ряд процесів, кожний з яких входить до відповідної категорії класифікації.

Індекс промислової продукції охоплює 3 секції КВЕД-2010:

·       Добувна промисловість і розроблення кар'єрів (секція В);

·       Переробна промисловість (виробництво) (секція С);

·       Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (секція D).

Добувна промисловість включає видобування копалин, які зустрічаються в природі у твердому стані (вугілля та руда), у рідкому (нафта) і газоподібному (природний газ). Видобування може здійснюватися підземним способом, відкритим способом або через свердловини. Інституційні одиниці, які здійснюють свою економічну діяльність у добувній промисловості та розробленні кар'єрів, належать до сектора нефінансових корпорацій та сектора домашніх господарств в Системі національних рахунків.

Переробна промисловість включає переробку ресурсів і матеріальних благ до форми продуктів. Інституційні одиниці в переробної промисловості - сектор нефінансових корпорацій та сектор домашніх господарств СНР. Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря здійснюється у секторі нефінансових корпорацій.

У таблиці 1 наведено індекси статистики промисловості, які використовуються при проведенні розрахунків випуску, проміжного споживання та валової доданої вартості у порівнянних цінах для побудови ВВП:

Таблиця 1

Індекси статистики промисловості, які використовуються при проведенні розрахунків випуску, проміжного споживання та валової доданої вартості

 

Назва видів економічної діяльності

 

Секції за КВЕД-2010

Індекси, які використовуються для перерахунку випуску у порівнянні ціни

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

 

В

Індекс промислової продукції

Переробна промисловість (Виробництво)

 

С

Індекс промислової продукції

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

 

D

Індекс промислової продукції

 

Як видно з таблиці, індекс промислової продукції бере участь в розрахунках ВВП країни, взаємозв'язок відбувається на рівні секцій В, С, D.

Таким чином, індекс промислової продукції має тісний взаємозв'язок з ВВП, а відповідно і з СНР і застосовується не тільки для аналізу динаміки промислової продукції країни, а й бере участь у розрахунку ВВП. Важливим методом розрахунку ВВП України є виробничий метод, який базується на даних галузевих статистик (в тому числі і статистики промисловості). І з цієї точки зору галузеві статистики повинні у міру можливості враховувати потреби макроекономічних розробок.

 

Список використаних джерел:

1.     Методологічні основи та пояснення до позицій Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010), – К.: Державний комітет статистики України, 2011.

2.     Методика розрахунку інтегрального індексу виробництва (враховуючи індекси промислової та будівельної продукції), – К.: Державна служба статистики України, 2013.

3.     Система национальных счетов 2008, - Нью-Йорк: Комиссия Европейских сообществ, МВФ, ОЭСР, ООН, Всемирный банк, 2009.

4.     Non-observed economy in national accounts. Survey of country practices, – New York and Geneva: United Nations, 2008.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info