zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ГЕРБІЦИДІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЕLODEA CANADENSIS ТА LEMNA MINOR

 

Астахова Л.Є.

Україна, м.Житомир

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Изучено влияние гербицидов «Дикамба Форте» и «Астера» на E. сanadensis и L. minor. Проведен сравнительный анализ изменений морфологических показателей растений в растворах токсикантов различных концентраций. Выяснен уровень токсичности растворов гербицидов для растений.

 

Однією із серйозних проблем сучасності є забруднення природного середовища речовинами абіогенного походження, до числа яких належать гербіциди, що широко використовуються у сільському господарстві. Потрапляючи із стічними водами у водойми, вони призводять до порушення в них екологічної рівноваги та зміни структури угруповань гідробіонтів. Важливий стабілізуючий вплив на порушені екосистеми здійснює вища водна рослинність, яка завдяки своїй фотосинтезуючій діяльності утворює первинну харчову продукцію і відіграє провідну роль у функціонуванні гідроекосистем. Крім того, завдяки здатності акумулювати у своєму організмі у значних кількостях забруднюючі речовини, водна рослинність виконує функцію біологічного фільтра. При цьому, як реакція на дію токсикантів, в організмі макрофітів відбувається комплекс змін візуальних ознак, на основі яких можна зробити висновок про характер забруднення природних вод.

Метою нашого дослідження було вивчення впливу гербіцидів «Дикамба Форте» (діюча речовина – 2,4Д амінна сіль, 334 г/л + Дикамба, 120 г/л) та  «Астера» (діюча речовина – клопіралід, 300 г/л,) на морфологічні показники Elodea canadensis та Lemna minor. Для експерименту використані пагони E. canadensis довжиною 10 см та лопаті L. minor з площею поверхні  8 мм2. Зібрані у природному середовищі рослини адаптували в лабораторних умовах в акваріумі з відстояною протягом 4 діб водопровідною водою при температурі 20 ± 2° С і фотоперіодом 16 годин світлового дня. Вплив токсикантів різних концентрацій на морфологічні показники макрофітів оцінювали в ході хронічного біотестування протягом 12 діб. Для цього були використані розчини гербіцидів «Дикамба Форте» та  «Астера» з концентраціями 1, 2 та 5 ГДК. У поліетиленові резервуари об’ємом 0,5 л, заповнені розчинами відповідних токсикантів, поміщали по 5 пагонів  E. canadensis та 20 лопатей L. minor. Реакцію рослин на дію розчинів гербіцидів фіксували на 3, 6 та 12 добу за такими тест-показниками: для E. canadensis - середня довжина стебла, кількість листків, біомаса, забарвлення, кількість корінців, відмирання корінців; для L. minor - площа лопатей, кількість щитків, біомаса, забарвлення, довжина корінців, відмирання корінців.

В ході дослідження відмічено, що в усіх розчинах гербіцидів у E. canadensis відбувалось пожовтіння листків, почорніння корінців, сповільнення приросту пагонів. Слід відзначити, що характер цих змін був більш виражений із збільшенням концентрації токсикантів. Пригнічення ростових процесів у рослин почали відмічатись вже на 6 день експерименту в розчинах «Астера» з 1 та 2 ГДК і «Дикамба Форте» з 5 ГДК. У цих же рослин спостерігалось почорніння корінців. На 12 день значні морфологічні зміни у рослин спостерігались вже у розчинах гербіцидів усіх досліджуваних концентрацій, а в розчині «Дикамба Форте» з 5 ГДК, крім того, і загнивання тканин, що призвело до втрати довжини пагона на  0,2 см (рис.1).

 

Рис. 1. Зміна показників приросту стебла E. canadensis у водних розчинах гербіцидів  різної концентрації

 

Аналізуючи характер впливу токсикантів на рослини було помічено, що до 3 діб в розчинах гербіцидів усіх концентрацій у рослин відбувався приріст стебла, формувалися нові листки, наростала загальна біомаса. До 6 доби ростові процеси у рослин сповільнювались, до 12 доби взагалі припинялись. Що стосується формування нових листків, то відмічена така картина. У розчині «Астера» з 1 ГДК інтенсивний приріст листків відбувався до 6 доби, після якої він сповільнився, а в розчинах гербіциду з 2 та 5 ГДК найбільший приріст листків спостерігався лише до 3 доби, після якої він значно сповільнився і в розчинах з 5 ГДК після 6 доби фіксували зменшення листків внаслідок їх загнивання. У розчинах «Дикамба Форте» формування нових листків відмічено до 6 доби у розчині з 1 ГДК та у перші дні у розчинах з 2 та 5 ГДК. До 12 доби у першому розчині цей процес сповільнювався, а в двох наступних розчинах спостерігалось загнивання листків (рис. 2).

 

Рис. 2. Характер зміни кількості листків E. canadensis у розчинах гербіцидів

 

У прирості біомаси спостерігалась аналогічна тенденція. Якщо у контрольній групі рослин збільшення біомаси відбувалось на 0,6 г, то незначний приріст її – до 0, 1 г спостерігався лише у рослин, які знаходились у розчинах обох гербіцидів  з концентраціями 1 та 2 ГДК до 6 та 3 доби відповідно. В усіх інших розчинах гербіцидів відмічено зменшення біомаси, причому із збільшенням концентрації гербіцидів зростала і втрата рослинами біомаси.

Таким чином, порівнюючи вплив гербіцидів «Дикамба Форте» та «Астера» на E. canadensis відмічена більш пригнічуюча дія на рослини розчинів «Дикамба Форте» в значно менших концентраціях, ніж розчинів «Астера».

При вивченні впливу розчинів обох гербіцидів на L. minor  перші реакції рослин відмічені вже на 3-й день експерименту у розчинах обох гербіцидів усіх концентрацій, але найбільш вони виражені у рослин, що знаходились у розчинах з концентрацією 5 ГДК: лопаті рослин стали світлішими порівняно із контролем, відмічено підгнивання корінців, роз’єднання щитків, підсихання країв лопатей і їх побуріння. На 6-й день спостерігалось роз’єднання більшої частини щитків, інтенсивне побуріння лопатей і відмирання корінців, а на 12-ту добу – інтенсивна некротизація щитків і осідання їх на дно резервуарів. Що до приросту біомаси, то незначне її зростання (на 0,01 г) відмічено до 3-ї доби у розчинах обох гербіцидів усіх досліджуваних концентрацій, крім рослин, що знаходились у розчині  «Дикамба Форте» з 2 ГДК. На 6-ту добу незначний приріст біомаси відмічений у рослин в розчинах гербіцидів з 1 ГДК, а у розчинах з 2 ГДК припинення приросту і у розчинах з 5 ГДК різке зменшення біомаси, яке на 12-ту добу відмічалось у рослин, що знаходились у розчинах гербіцидів усіх досліджуваних концентрацій (рис.3).

 

Рис. 3. Зміна приросту біомаси L. minor у розчинах гербіцидів

 

Порівнюючи вплив однакових концентрацій гербіцидів «Дикамба Форте» і  «Астера» на E. canadensis та L. minor  слід відзначити більшу чутливість на їх дію L. minor, зміна морфологічних показників якої відмічаються значно раніше, ніж у E. canadensis.

На основі даних тест-реакцій рослин на дію забруднювачів середовища можна зробити висновок про характер забруднення  природного середовища та передбачити зміни, які можуть у ньому відбутися.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info