zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО ПЛАКАТА

 

Боярчук О.Б.

Україна, м. Луцьк,

Луцький технічний національний університет

 

Summary. The article investigates the functional features theatrical poster. Study informational, psychological, aesthetic features theatrical poster as a historical source and type of advertising. The article highlights the theatrical poster as a mass product that is able to shape the visual culture of the society.

Keywords: theatrical poster, graphic art, functions, features historical source.

 

Постановка проблеми. Театральний плакат є рекламним інтегратором соціокультурної дійсності, яка безпосередньо торкається емоційних глибин людини. В наш час театральний плакат, дедалі активно претендує на світоглядну роль, завдяки формуванню системи принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і переконань людей. Високий темп життя сучасного міста, змушує робити плакати більш яскравими, помітними, збільшувати їх розміри і приводити текст в максимально лаконічну форму, зберігаючи при цьому ту інформацію, яку необхідно донести до потенційного клієнта.

Аналіз останніх досліджень. Одним із напрямків сучасних наукових досліджень у галузі дизайну є вивчення театрального плакату як історичного джерела і вид реклами. В.І. Лесняк [3] зазначив, що мова плакатів не повинна бути елітарною, надто складною для сприйняття. Так як з одного боку, мова плакатів має бути проста і влучна, що забезпечує діалог з широкою аудиторією, з іншого, володіти високим рівнем художньої інтерпретації. М.Н. Петрова [6] акцентувала на фрагментарності, неповноті та розрізненності результатів попередніх досліджень, які обумовлені вузькоспеціальними професійними завданнями. Зважаючи на це, гостро постає проблема поглибленого комплексного дослідження кольору. Необхідність активнішого використання естетично виразних можливостей колірних сполучень у практиці дизайну визнається багатьма авторами, однак у більшості досліджень розробляються лише питання розширення колірної палітри замість науково обґрунтованого використання кольору в різноманітних за змістом композиціях. За визначенням В. Даниленка, театральний плакат є художньою проектністю, мета якої – ,візуалізація інформації, що призначена для масового поширення за допомогою поліграфії, кіно, телебачення, комп’ютерних мереж [1].

Дослідники досить широко розглядають поняття плаката як виду графічного мистецтва та засобу візуальної комунікації, проте не акцентують увагу на функціональних особливостях саме театрального плаката.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є виявлення функціональних особливостей театрального плаката. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: дослідити театральний плакат як історичне джерело і вид реклами, проаналізувати функціональні особливості театрального плаката.

Об’єктом наукового дослідження є театральний плакат. Предметом наукового дослідження є функціональні особливості театрального плаката.

Виклад основного матеріалу. Театральний плакат як історичне джерело і вид реклами виконує наступні функції: інформаційну, психологічну, естетичну.

Інформаційну функцію можна розглядати як достовірне документальне джерело, що містить точну інформацію про репертуар того чи іншого театру, склад його трупи, виконавців даної конкретної вистави. Це дозволяє простежити творчу біографію акторів, сценічне життя п'єси, оформлення сцени та навіть, прийняття правил поведінки глядачів у театрі. На деяких афішах розміщується інформація про приїзди гастролерів, час і характер їх виступів [5]. Становлення театральної афіші можна вважати завершеним циклом, що розпочався з рукописної форми та пройшовши тривалий період розвитку, еволюціонував спочатку до художнього рівня, з втратою в змісті, а потім до рівня плакату (рис.1: 1).

 

1

2

3

Рис. 1. Функції театрального плакату:

1 – інформаційна; 2 – психологічна; 3 – естетична

 

Психологічну функцію тетральний плакат виконував ще у XIX ст. [4]. У цей період у Франції прийняли закон «Афішне право», яке мало на меті перешкодити поширенню шкідливих і небезпечних оголошень. Як вважають французи – законодавці афішної моди – найбільш вдала емоційна комбінація кольорів на афіші така: червоний на світло-блакитному; червоний на сірому; червоний на жовто-зеленому (рис. 1: 2).

Естетична функція театрального плаката передбачає співзвучність, ритмічність, пропорційність тощо. Структурні особливості плаката відображають різні боки загального зв`язку частин композиції та набувають значення художніх засобів. Сьогодні театральний плакат посів важливе місце в жанровій скарбниці образотворчого мистецтва (рис. 1: 3). Вплив на глядача забезпечується сукупністю засобів виразності: контрастом, художньо-образною та композиційною сутністю шрифту, типізацією образу, і широким використанням таких умовно-декоративних прийомів як узагальнення зображення, спрощення колірних відносин, відмова від другорядних деталей, символічні позначення [2].

Висновки. Отже, функціональні особливості тетрального плаката дійсно перетнули кордони суто прагматичного, виробничого простору. Театральний плакат як історичне джерело і вид реклами виконує наступні функції: інформаційну, психологічну, естетичну, і фактично став рекламним інтегратором соціокультурної дійсності. Доведено, що театральний плакат в наш час дедалі активно претендує на світоглядну роль, завдяки формуванню системи принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і переконань людей.

Подальший напрямок досліджень передбачає детальне дослідження композиційних особливостей театрального плаката як засобу візуальної комунікації.

 

Список використаних джерел

1.     Гладун О. Соціальний/екологічний плакат як феномен графічного дизайну// Вісник ХДАДМ: Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В.Я. – Харків: ХДАДМ, 2008. – №4. – С. 21-27.

2.     Куленко М.Я. Основи графічного дизайну: підручник / М.Я. Куленко. – К.: Кондор, 2006. – 492 с.

3.     Михайленко В.Є. Розвиток асоціативно-колористичного мислення на основі природної гармонійності кольорів / В.Є. Михайленко, С.В. Прищенко // Вісник КНУБА. – К. : КНУБА, 2009. – Вип. 22. – С. 147–156.

4.     Победин В. Знаки в графическом дизайне / В. Победин. – Х. : Веста; Ранок, 2001. – 96 с.

5.     Станкевич Н.М. Рекламний плакат з найдавніших часів до наших днів / Н.М. Станкевич // Мистецтвознавство’09. – 2009. – С. 249-264.

6.     Штанко О. Мистецтво плаката і графічний дизайн. К.: УАМ, 1998. Вип.5. – С. 70-73.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info