zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗАСТОСУВАННЯ РОЗПОДІЛЕНОЇ АНТЕННОЇ СИСТЕМИ (РАС) ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ ЛІНІЙ РАДІОРЕЛЕЙНОГО ЗВ’ЯЗКУ

 

Бранчук В.М., Авдеєнко Г.Л.

Україна м. Київ НТУУ «КПІ»

 

Анотація. This paper provides a method for improving wireless microware communication systems using spatial taking to improve noise immunity system of telecommunication.

 

Вступ

На сьогоднішній день інтенсивний розвиток сфери телекомунікацій безпосередньо пов’язаний з впровадженням у практику нових радіотехнологій і систем зв’язку, появою нових послуг і видів зв’язку. В цих умовах забезпечення потреб у радіочастотному ресурсі (РЧР) усіх категорій користувачів здійснюється за рахунок перерозподілу вже освоєних і подальшого освоєння нових діапазонів частот для систем радіозв`язку.[1]

Перерозподіл частот, у свою чергу, призводить до збільшення навантаження на вже освоєні діапазони радіочастот, що зумовлено зростанням кількості діючих РЕЗ, і до ускладнення електромагнітної обстановки. Освоєння нових діапазонів частот диктує необхідність виділення раніше не задіяних смуг радіочастот для нових радіотехнологій, систем і стандартів зв’язку. В цих умовах управління РЧР і забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) РЕЗ та випромінювальних пристроїв (ВП) мають важливе практичне значення.[1]

Необхідність регулювання використання РЧР визнали ще на початку розвитку радіозв’язку. Зрозуміло, що збільшення кількості РЕЗ призводить до перевантаження РЧС і ще більше ускладнює електромагнітну обстановку та ЕМС між РЕЗ.

Проблема та шлях вирішення

Основною метою телекомунікацій на національному рівні є запобігання появи радіозавад. Механізм реалізації цього завдання базується на регулярному контролі технічних параметрів радіовипромінювань, а також на вдосконаленні існуючих систем зв’язку з метою підвищення завадозахищеності систем радіозв’язку.

На практиці іноді зустрічається така ситуація, при якій дві радіорелейні системи зв’язку (РРСЗ №1 та РРСЗ №2) розміщені одна за одною на прямій лінії. Причому дані системи одночасно використовують однакові види поляризації та частотні діапазони. В такому разі отримуємо взаємні радіозавади від передавальних пристроїв різних систем за основними пелюстками характеристики діаграми спрямованості дзеркальних антен відповідним приймальним пристроям (див. рис. 1).

 

Рис. 1 Взаємна радіозавада від передавальних пристроїв різних систем приймальним пристроям

 

Одним з можливих шляхів підвищення завадозахищеності приймальних пристроїв РРСЗ є застосування просторової селекції радіосигналів від передавачів різних РРСЗ за дальністю розміщення джерел їх радіовипромінювання.

Технічна реалізація

Реалізація даного способу можлива завдяки різній формі (кривизні) фазового фронту електромагнітних хвиль, які приходять від джерел, розміщених на різній відстані від приймача радіосигналів.

В такому випадку можливо застосувати розріджену антенну систему для усунення взаємної завади від передавальних пристроїв різних систем приймальним пристроям. Відповідно цим самим підвищити завадостійкість ліній радіорелейного зв’язку або електромагнітну сумісність систем радіорелейного зв’язку. Для цього на прийомній стороні, наприклад на РРСЗ (рис.2) встановлюється розріджена антенна система з декількох антен, які рознесені в просторі на певну відстань. Сигнали від антен ідуть на просторовий фільтр фазового фронту (діаграмоформуючий пристрій), який сконструйований на основі атенюаторів та фазообертачів. Після просторового фільтру корисний сигнал з деяким ослабленням далі іде по системі зв’язку, а завадовий – придушується на 30-40 дБ.[2],[3]

 

Рис. 2 Придушення взаємної радіозавади від передавальних пристроїв різних систем приймальним пристроям

 

На приймальній частині діаграмоформуючий пристрій придушує радіосигнал від передавача №1(ПРД1) радіорелейної системи зв’язку №1, який має плоский фазовий фронт ЕМХ та виділяє радіосигнал від передавача №1 радіорелейної системи зв’язку №2, який має сферичний фазовий фронт ЕМХ (тобто відбувається просторова фільтрація (селекція, обробка) сигналів за формою її фазового фронту).

На передавальній частині діаграмоформуючий пристрій створює спрямоване випромінення (фокусування) електромагнітної енергії від ПРД2 до ПРМ2 РРСЗ–2 та зони розфокусування в місці розташування ПРМ2 РРСЗ-1 (для зменшення завад від передавача №2 РРСЗ-2 приймачеві №2 РРМЗ-1 ).[3]

За рахунок різниці у формі фазового фронту електромагнітних хвиль від джерел, які розміщені на різній відстані, можливо налаштувати просторовий фільтр фазового фронту (за допомого вибору затухання хвилі внесеного атенюаторами, а також вибору зсуву фаз, які вносять фазообертачі) таким чином, щоб завада (сигнал від іншої радіорелейної системи) мала максимальне затухання, при мінімальному затуханні корисного сигналу. Тобто атенюатори і фазообертачі налаштовуються в таке положення при якому відношення корисний сигнал / завада було максимальним.

Для реалізації даної системи селекції сигналів необхідно виконання певних умов. Потрібно, щоб ПРД1 РРСЗ-1 знаходився в дальній хвильовій зоні РАС РРСЗ-2, а ПРД1 РРСЗ-2 відповідно знаходився в проміжній хвильовій зоні РАС РРСЗ-2. Записати дану вимогу можливо наступним чином:

D = D1 + D2 + ΔD RД.З, де RД.З = 2∙(2L)2 D2 = (0.05..0.2) RД.З

де D1 – довжина прольоту радіорелейної системи №1, D2 – системи №2, ΔD – відстань між радіорелейними системами. [4]

Так наприклад якщо база РАС РРСЗ-2 складає L = 10 м, частота на якій ведеться передача f = 18 ГГц, то отримаємо RД.З = 48 км, звідки D2 = 2,4…9,6 км. Дана відстань потрапляє у типовий діапазон дальностей прольотів радіорелейних систем зв’язку, які поширені на сьогодні.

Висновки

Тобто, як бачимо, можна вдосконалити сучасні системи радіорелейного зв’язку шляхом додавання кількох пристроїв, без кардинальної перебудови усієї конструкції, підвищивши цим самим завадозахищеність стаціонарних безпроводових систем радіозв’язку НВЧ діапазону. Дане рішення є вигідним як з економічної точки зору, так і з точки зору економії РЧР та більш ефективного використання потужності у радіорелейних системах.

 

Література

1.     Слободянюк П.В. Довідник з радіомоніторингу /В.Г. Благодарний, В.С. Ступак – М.: Видавництво «Аспект-Поліграф», 2008. – 603 с.: іл.

2.     Liberti J.C., Rappaport Th. “Smart Antennas for Wireless Communications: IS-95 and Third Generation Cdma Applications” – Prentice Hall, NJ, 1999

3.     I.A. Fenn "Adaptive antennas and phased arrays for radar and communications" / Massachusetts Institute of Technology, Lincoln Laboratory – Artech House Inc., 2008. 389 p.

4.     Honglin Hu, Yan Zhang, Jijun Luo “Distributed Antenna Systems: Open Architecture for Future Wireless Communications (Wireless Networks and Mobile Communications)”, Auerbach Publications, 2007, 470p.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info