zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СУЧАСНИЙ СТАН МАЛИХ РІЧОК КИЇВСЬКОГО РЕГІОНУ

 

Гусєв О.М.

Україна, м. Київ,

Національний Авіаційний Університет

 

Активная антропогенная деятельность человека оказывает влияние на все компоненты экосистемы, прежде всего это касается поверхностных вод. К таким объектам относятся реки, озера, водохранилища, пруды, каналы. Важнейшими водными объектами являются реки. Поверхностные водные объекты покрывают 24,1 тыс. км2, или 4% общей территории Украины. Такая кардинальная смена природных компонентов приводит к значительным экологическим проблемам.

 

Жодна сфера діяльності і життя людини неможлива без використання води. Водоресурсний потенціал будь-якої території є природною основою її економічного розвитку, соціального і екологічного благополуччя. Разом з тим, сучасна освоєність і ступінь господарського навантаження на водоресурсний потенціал досягли рівнів, що перевищують самовідновну його здатність. Нині водогосподарські і гідро екологічні проблеми України набули не тільки загальнодержавного, але й міжнародного значення. Водний фактор став одним з головних чинників національної безпеки України.

Найважливішими водними об’єктами є річки. Річкою, на відміну від струмка, балки, канави, прийнято називати постійно діючий водотік, первісно утворений природним шляхом, що має течію води протягом року (а якщо пересихає чи перемерзає, то на короткий час і не щороку). Залежно від водозабірної площі басейну річки поділяються на великі, середні та малі.

Відповідно до Водного кодексу України (ст. 79) в нашій країні до категорії “мала річка” віднесені річки з площею водозбору до 2000 км2.

У межах нашої країни налічується 63119 річок і струмків загальною довжиною понад 206 тис.км, з них понад 63 тис. (99%) малих річок (менше ніж 2 тис. км2). Загальна довжина малих річок України становить 90 % від загальної довжини річок України.

Водозабори великих і багатьох середніх річок розташовані в кількох географічних зонах та геоморфологічних областях тоді як малі річки течуть здебільшого в межах однієї геоморфологічної області. У зв’язку з цим природні умови окремих частин водозаборів великих і середніх річок різняться між собою, а в басейні малої річки – найчастіше вони однорідні.

Малі річки містять у собі основну масу запасів прісних вод України формують ресурси, гідрохімічний режим та якість води середніх і великих рік, створюють природні ландшафти великих територій і відіграють величезну роль в економіці проживаючого в їх басейнах населення. Існує і зворотній зв'язок – функціонування басейнів малих річок визначається станом регіональних ландшафтних комплексів.

Київська область (включаючи м. Київ) займає площу 28,9 тис.км2 (4,8% території України). Вона розміщена в основному в межах басейну Дніпра і лише 3% території належить Південному Бугу.

Площа, зайнята водними та водогосподарськими об’єктами, становить 232,6 тис.га (8% території області), в тому числі в м. Києві -3,6 тис. га. Під річками та струмками зайнято 10 тис. га (в Києві - 1,9 тис. га).

У межах Київської області налічується 3 великі річки (Дніпро, Прип’ять, Десна) загальною довжиною 377 км, 8 середніх річок загальною довжиною 833 км та 1511 малих річок загальною довжиною 7535 км з них, майже 13% - малі річки завдовжки понад 10 км, які складають понад 55% від загальної довжини малих річок Київської області.

Для оцінки природних вод існують певні показники, головним серед яких є гігієнічні ГДК (гранично допустимі концентрації). Їх дотримання забезпечує стан здоров’я населення. Вони також є критеріями оцінки ефективності заходів з охорони водойм від забруднення. Ці гігієнічні нормативи використовуються також для оцінки комплексного забруднення поверхневих вод. Вони визначалися з урахуванням запаху, кількості завислих речовин, прозорості, кольору, окислювальності, вмісту розчинного кисню, кількості солей, хлоридів, фенолів, нафтопродуктів.

Аналіз ситуації показав, що малі річки Київщини забруднені на порядок більше ніж великі. Це пояснюється не тільки їх малою водністю, але й недостатньою охороною. Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин і практично не вилучають солі важких металів.

Стан більшості малих річок на території Київської області оцінюється як незадовільний через майже повну деградацію їх якості. Це суттєво ускладнює соціально-економічний розвиток регіону і негативно впливає на стан здоров'я населення. Основними причинами такої критичної ситуації , що склалася з малими річками регіону, є: зарегульованість малих річок, зміна їх гідрологічного режиму, хімічне та біологічне забруднення, порушення природних або близьких до таких умов функціонування річкових екосистем. Зокрема, в результаті утворення Київського водосховища значно погіршилися умови природного вільного стоку, розвантаження ґрунтових вод в річку, що призвело до розширення зони підтоплення і підвищення навантаження на систему дренажу.

Водотоки малих річок Київської області повністю або частково спрямовані у колектори, по трубах вони протікають під забудованою частиною міста і проводити контроль їх якості тепер неможливо. На річках присутня значка кількість різних шлюзів-регуляторів, що входять в мережу зрошувальної системи.

В результаті забруднення малі річки перестають виконувати свої екологічні функції: не виступають стабілізаторами екологічного стану середніх та великих річок, втрачають свою роль як джерела відновлення генофонду водної фауни після різного роду техногенних аварій, наприклад, залпових скидів.

Одна з головних особливостей малих річок полягає у тісному зв’язку формування стоку з ландшафтом басейну. Це необхідно враховувати при визначені причин виникнення екологічних проблем та розробленні водоохоронних заходів. Заходи щодо зменшення негативного впливу на стан річкової системи мають бути спрямовані не тільки на усунення наслідків за даних умов, а й на запобігання подальшій деградації гідросистем. Серед першочергових заходів повинні обов’язковим має бути дотримання чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», регулярний моніторинг та контроль вод, вдосконалення системи регуляції скидів (їх рівномірного навантаження), та впровадження ефективних спеціалізованих систем очищення стічних вод.

Отже охорона навколишнього середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку.

 

Література

1.     Водний фонд України : Довідковий посібник / М. М. Паламарчук, Н. Б. Закорчевна; В.о. Держ. комітет Укр. з водного господар.;.– К. : Ніка-Центр, 2001.– 392

2.     http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/213/95-вр/page3

3.     http://www.menr.gov.ua/index.php/dopovidi/regionalni/1124-rehionalni-dopovidi-pro-stan-navkolyshnoho-pryrodnoho-seredovyshcha-u-2012-rotsiПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info