zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІЛЮСТРУВАННІ КНИГ

 

Кондратюк Н.Д.

Україна, м. Луцьк,

Луцький національний технічний університет

 

Аннотация. В статье освещены сенсорные технологии иллюстрирования электронных книг, сосредоточено внимание на их взаимодействии с человеком. Осуществлена классификация сенсорных технологий иллюстрирования книг: сенсорно-осязательные и сенсорно-акселометрические. Рассмотрены их роль в формообразовании современной книги.

Ключевые слова: книга, иллюстрация, сенсорные технологии, гаджет.

 

Постановка проблеми. Час та технології постійно рухаються лише вперед, на відміну від самої потреби людей у читанні друкованої продукції та перегляді ілюстрацій, якими вони наповнені. Проблемою на сьогодні є невідповідність ілюстрацій, що виконані та подані за старими технологіями до новітніх гаджетів, що їх відтворюють. Сьогодні є дуже актуальним питання пошуку та використання новітніх сенсорних технологій у книгах електронного покоління. Загальна статистика засвідчує, що діти в світі перестають читати звичайні друковані книги. Ця криза є лише доказом того, що сучасне суспільство потребує таких самих сучасних технологій в подачі ілюстрацій та необхідність їх інтеграції з новітніми гаджетами. Багато науковців ХХІ століття шукають нові технологічні рішення подачі ілюстрацій у книгах електронно-сенсорного походження. Дизайнери та науковці працюють над вирішенням цієї проблеми, але їх кількість незначна, і тому пошук у вирішенні питань даної теми є досить повільним та неефективним.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Історичний розвиток концепцій та технологічних рішень ілюстрування книг цікавив багатьох науковців. Ілюстрування книг суть та концепції в своїй книзі детально описав Е.Адамов [1]. Детально в історичному контексті питання технологій ілюстрування книги досліджує Тетяна Нікітіна [6]. Нікітіна показує суспільство як основну рушійну силу під впливом, якої книга та її ілюстрації змінюють свою форму з часом. Джордж Мішель [3] ще у 1996 році передбачив, що друковані книги поступово втратять свою популярність з появою новітніх електронних гаджетів. Зовсім у іншому ракурсі вивчав ілюстрування Антон Назайкін [4]. Саме Назайкін провів хронологічну відповідність ілюстрацій у різноманітних жанрах реклами, їх нову технологію створення вже не на папері, а за допомогою комп’ютерних програм. Богдан Валуенко порівнював та шукав нові концептуальні рішення ілюстрацій та їх сприйняття читачем [2]. Проте жоден з авторів не дає загальної оцінки сучасним сенсорним технологіям ілюстрування книг, що детально досліджується в даній роботі.

Цілі статті. Метою роботи є виявлення новітніх сенсорних технологій в ілюструванні книг. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: прослідкувати історію появи сенсорних технологій в ілюстраціях, класифікувати новітні сенсорні види ілюстрацій і дати їх характеристику.

Об’єктом дослідження є сенсорні технології ілюстрування книг. Предметом дослідження є особливості концепцій, технологій і дизайн-рішень в ілюструванні книг.

Виклад основного матеріалу. Ілюстрація виконує пізнавальну, виховну, доповнює, імітаційну, роз'яснювала і поглиблює зміст твору. Їх призначення – допомогти усвідомити те, що сказано в тексті, висвітлити його зміст, зробити ясним, наочним.

На початку ХХІ ст., коли комп’ютерна техніка заполонила світ, змінилися усі попередні уявлення про вигляд книжкових ілюстрацій та й саму книгу. Переосмислення книги відбулося в 2004 році. Коли в Японії розробили першу в своєму роді електронну книгу, завдяки технології електронних чорнил Е Link (рис. 2). Ця розробка дала поштовх ряду нових технологічних рішень в ілюструванні книг. Перше, що змінилося в ілюстрації цеїх формат, зі звичних друкованих на папері зображень дизайнери стрімко почали малювати ілюстрації вже в електронному форматі.

Спочатку ілюстрації, що відтворювались на екранах перших книжкових гаджетів нічим не відрізнялись від класичних друкованих, але стрімкий розвиток технологій в плані електронних пристроїв дозволив ілюстрації перейти на новий рівень розвитку. Вже у 2005 році екрани на базі технології E Link стають сенсорними, що дало можливість розширити технологічний план ілюстрацій (рис. 1).

 

 

Рис. 1. Сенсорні реагуючі ілюстрації

Рис. 2. Гаджет на основі екрану

E Link

 

Останні технологічні новинки в сфері книжкових ілюстрацій – сенсорні або реагуючі ілюстрації, що мають здатність при взаємодії з пальцями людини змінювати свою концепцію та дозволяють самому читачу приймати участь в ілюструванні того чи іншого видання (рис. 1). Читач та книга стають одним цілим, адже сенсорні технології дозволяють тісно взаємодіяти між собою. Ілюстрації сенсорного покоління поділяються на два типи: сенсорно-реагуючі та сенсорно-акселометричні. Відмінність цих двох типів полягає у різних технологічних рішеннях. Сенсорно-дотикові ілюстрації змінюються та керуються читачем електронного гаджету (рис. 2) безпосередньо завдяки технології сенсорного екрану E Link, що реагує на дотик пальців читача. Головна відмінність сенсорно-акселометричних ілюстрацій полягає у зовсім іншій концепції керування, тут читач взаємодіє на ілюстрацію завдяки руху електронного гаджету в просторі, його нахилах тощо. Ілюстрації з використанням сенсорних технологій не просто зображення, це – ціла система інтерактивних зображень, які при взаємодії з читачем можуть реагувати, змінюватись, та навіть створюватись читачем під час читання тексту особисто. Їхня структура та вигляд можуть бути як в 2D так і в 3D вигляді, що набагато змінює уявлення про ілюстрацію у порівнянні з класичною друкованою.

Висновки. Новітні види сенсорних ілюстрацій можна розділити на види: сенсорно-дотикові та сенсорно-акселометричні. Їх відмінність у способі відтворення та їх функціональності. Дотикові сенсорні ілюстрації працюють від дотику пальців об поверхню E Link екрану. Акселометричні на відміну від реагуючих ілюстрацій відрізняються принципом керування гаджетом, що реагує на зміни свого положення в просторі. Сучасні тенденції розвитку ілюстрування дуже тісно пов’язались з електронним розвитком. Ілюстрації набувають нових функціональних рішень, завдяки технологіям та функціям пристроїв, які їх відтворюють.

Перспективи подальших досліджень. Надалі є необхідність більш детально дослідити художні особливості сенсорних ілюстрацій, їх нові можливості та концепції, які можна реалізувати на практиці.

 

Список використаних джерел

1.     Адамов Е.Б. Иллюстрирование художественной литератури / Ернест Адамов. – М: АСТ, 2009. – 291 с.

2.     Валуенко Б.В. Выразительные средства набора в книге / Богдан Валуенко. – П: Рид, 2010. – 154 с.

3.     Мишель Д.Б. Darwin's Black Box /Джордж Мишель. – Л: Блек Бокс, 1996. – 245 с.

4.     Назайкин А.Н. Иллюстрирование реклами / Антон Назайкин. – К: Сириус, 1996. – 320 с.

5.     Никитина Т.Ю. Особености иллюстрирования различних типов изданий / Тетяна Никитина. – СП-б: Азбука, 2007. – 210 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info