zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>БАНЕРНА РЕКЛАМА У ВІРТУАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

 

Мацьоха А.В.

Луцький національний технічний університет

 

Abstract. This article explores the emergence and development of virtual information environment, conditions of formation of banner ads. Identify the role of banner advertising in shaping virualnoho environment. Study of modern banneroobmini ad networks (banner targeting and affiliate programs). Classified advertising banner into two types: traditional and rich-media (Pop-up and Pop-unde).

Keywords: advertising, virtual environment, internet, banner, social network advertising.

 

Актуальність теми. Банерна реклама є одним з найбільш виразних та показових продуктів у віртуальному середовищі. Величезна кількість функцій і та роль, яку відіграє сучасна банерна реклама в житті соціуму, визначають значний інтерес до даного феномену і викликають потребу подальшого вивчення рекламної теорії та практики, дослідження банерної реклами в віртуальному середовищі.

Розвиток Інтернету формує нову соціокультурну ситуацію, що трансформує та проектує звичну рекламу в Інтернет середовище. Актуальність теми зумовлена використанням дизайнерами нових образно-стилістичних рішень реклами у віртуальному просторі при проектуванні банерної реклами.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатоаспектний характер теми дослідження вимагає огляду наукової літератури, насамперед, праць по рекламі у віртуальному середовищі в цілому, так і банерної реклами зокрема. Серед авторів необхідно виділити Т.А. Бокарева [1], який створив першу енциклопедію інтернет-реклами, і А. Ю. Себрапта [5], чиї статті присвячені актуальним питанням різних видів Інтернет-реклами зокрема банерної реклами. Серед зарубіжних авторів виділяються Я. Нільсон [4] і його дослідження сайтів та впливу реклами на користувача в мережі Інтернет, а також праці П. Доулінга [6], Т. Кеглера [3], Б. Тейлора [2], досліджували види реклами в віртуальному просторі, їх вплив на соціокультурну ситуацію [2].

Незважаючи на активний інтерес наукової спільноти до всіх проявів реклами, до теперішнього часу немає робіт, присвячених різним аспектам банерної реклами та рекламного простору в Інтернеті.

Формулювання цілей статті. Метою роботи є виявлення особливостей банерної реклами у віртуальному середовищі. На основі поставленої мети виділено наступні завдання: проаналізувати історію розвитку віртуального середовища; класифікувати види банерної реклами у віртуальному середовищі.

Об’єктом наукового дослідження є банерна реклама у віртуальному середовищі. Предметом наукового дослідження є особливості формування банерної реклами в Інтернеті.

Виклад основного матеріалу. Потрібно сказати, що перші зачатки реклами в Інтернеті виникли майже одночасно з появою самої мережі [2]. При цьому найчастіше вона була текстовою, а її основним каналом розповсюдження була електронна пошта.

До другої половини 1990-х років аудиторія Інтернету значно виросла. Саме цей час вважається «золотим віком» [1]. В області ж чесного (або білого) рекламування сайтів та он-лайн сервісів лідирувала банерна реклама, що проводиться через банерообмінні рекламні мережі. Саме тоді були створені ті стандарти, якими індустрія банерної реклами оперує і зараз.

Партнерські програми, розвиток баннерного таргетингу (налаштування показів банерів на сайтах учасниках банерної мережі) [4], розвиток текстової реклами, створення по-справжньому якісних сайтів і поява перших спеціалізованих мережевих рекламних агентств – ось прикмети нашого часу.

З розвитком сучасного віртуального середовища найбільшою популярністю користується банерна реклама. Банер – рекламне повідомлення, яке рекламодавець хоче донести до потенційних клієнтів, може бути. Як правило, баннер – це прямокутне графічне зображення, хоча зустрічаються баннери і іншої форми. Залежно від застосовуваної технології банери можна розділити на дві основні групи: традиційні і rich-media.

Традиційні банери. Банер може бути статичним (містити просте зображення) або анімованим (містити елементи, що рухаються). Застосування анімації дозволяє привернути увагу користувача до банера, що підвищує його ефективність як рекламного носія. Банери, як такі, а також текстовий блок, посилання з контенту та рекламна заставка – це традиційні види реклами в мережі Інтернет.

До нових же її видів можна віднести, наприклад, Rich-media банери, Pop-up і Pop-under, а також вірусний і партизанський маркетинг в мережі.

Rich-media банери – це нове покоління банерів. При їх створенні упор робиться на технології Flash, Java і ін. На відміну від традиційних банерів, заснованих на растрової (точкової) графіку, Flash-банери використовують векторну графіку (області різного кольору і динаміка їх зміни задаються математично.

Pop-up – банерна реклама особливого роду, це окреме вікно браузера, що відкривається поверх сайту, на який зайшов відвідувач, і що містить рекламу стороннього рекламодавця або останні новини ресурсу, інформацію про передплату та т.п.

Pop-Under – банер, що відкривається в новому вікні під сторінкою сайту (інша назва backscreen). Цей вид банерів характеризується високими показниками ефективності рекламної кампанії.

Банерна реклама на даному етапі розвитку реклами у віртуальному середовищі є найбільш ефективною та популярною. Ця популярність зумовлена великим охоплення аудиторії та порівняно низькою ціною.

Висновки. Реклама в віртуальному просторі виникла з появою самої мережі. З розвитком сучасного віртуального середовища найбільшою популярністю користується банерна реклама. Залежно від застосовуваної технології банери можна розділити на дві основні групи: традиційні і rich-media (Pop-up і Pop-under вікна). Проаналізувавши сучасне становище реклами у віртуальному просторі, зрозуміло, що банерна реклама є провідною ланкою віртуальної реклами взагалі. Вона потребує детального дослідження та знаходження нових шляхів у заповненні сучасного Інтернет простору.

Перспективою подальших досліджень є дизайн-аналіз інших видів Інтернет-реклами, зокрема, реклами в соціальних мережах.

 

Література

1.     Бокарев Т. А. Энциклопедия Интернет-рекламы [Электронный ресурс] / Т. А. Бокарев. Режим доступа: http://book.promo.ru/boolc/aTliclell (10.03.2009).

2.     Зверева Н. История интернет-рекламы [Электронный ресурс] / Н. Зверева // Computer Club Magazine: электр. версия журн. 2004. - №5 (84). - Режим доступа: http://www.ccm.kz/article/default.aspx?ArticleID=226 (10.03.2009).1. S3Z

3.     Кеглер Т. Реклама и маркетинг в Интернете / Т. Кеглер и др. — М.: Альпипа Бизнес Букс, 2003. 640 с.

4.     Нильсен Я. Игры в «Верю-неверю» с посетителем веб-сайта [Электронный ресурс] / Я. Нильсен. — Режим доступа: http://www.webmascon.com/topics/designdetails/32a.asp (10.03.2009).

5.     Пронин С. Рекламисту о дизайне. Дизайнеру о рекламе [Текст] : навч. Посібник / Сергей Пронин. – М.: 2003. – 96 с

6.     Себрант А.Ю. Контекстная реклама в России / А.Ю. Себрант // 1 фактика интернет-маркетинга. 2007. — №1. — С. 6-9.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info