zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК: 636.4:083

 

ВІДГОДІВЕЛЬНІ ЯКОСТІ СВИНЕЙ ПЕРСПЕКТИВНОГО ГЕНОФОНДУ В УМОВАХ ПЛЕМЗАВОДУ ТОВ«ФРІДОМ ФАРМ БЕКОН»

 

Мацюк В.А.

аспірант Херсонський ДАУ

 

Анотація. В статье изложены результаты изучения откормочных качеств чистопородных свиней пород крупная белая, пьетрен и дюрок. Определенно величину возраста достижения 100 кг дней и среднесуточных приростов за период откорма.

Ключевые слова: дюрок, пьетрен, откормочные качества, конверсия корма, среднесуточные приросты.

 

Відгодівельні якості свиней являються одними з головних критеріїв, що впливають на рентабельність промислового свинарства [3]. Свиням властива висока енергія росту та якість м’яса [4], особливо при використанні перспективного генофонду в оптимальних умовах середовища. Так прояв відгодівельних якостей обумовлений не тільки генетично, а й факторами навколишнього середовища, вік жива маса тварин, особливості годівлі [1]. У сучасних промислових умовах ведеться цілеспрямована робота над поліпшенням відгодівельних і м’ясних якостей вітчизняних порід. З цією метою завозиться племінний молодняк свиней із різних країн світу та схрещування його з свинями вітчизняних порід для закріплення господарсько корисних ознак [2].

Одним із головних факторів оцінки ефективності методу розведення свиней є рівень скороспілості та витрат кормів на одиницю продукції при відгодівлі. Основне завдання всіх заходів у свинарстві спрямована на те, щоб забезпечити виробництво необхідної кількості високоякісної свинини при найменших витратах кормів [5].

Для вивчення відгодівельних показників з кожної піддослідної групи було відібрано по 30 голів підсвинків, відгодівельні якості яких вивчали за наступними показниками: вік досягнення живої маси 100 кг, середньодобовий приріст за період вирощування, витрати корму на 1 кг приросту. На основі результати аналізу відгодівельних якостей свиней перспективного генофонду встановлено, що найбільш скороспілими серед піддослідних тварин батьківських форм був молодняк породи дюрок, так вік досягнення живої маси 100 кг становило 168,66 діб, перевага над породою п’єтрен склала 11,04 доби. Але порівняно з контрольною групою тварини породи велика біла аналоги породи дюрок поступалися на 3,18 доби (Р<0,05), а підсвинки породи п’єтрен на 14,22 доби (Р<0,001) відповідно. Пояснити меншу скороспілість батьківських форм можна тим, що вони потребують більш поживніший корм для повноцінного розкриття генетичного потенціалу та біологічною особливістю м’ясних порід краще перетравлювати білкову частину корму у пізніші періоди відгодівлі, при цьому маючи вищі середньодобові прирости [1].

Для характеристики швидкості росту тварин доцільніше застосовувати показник середньодобових приростів не тільки за період відгодівлі, а й за весь період вирощування. Так за середньодобовими приростами тварини породи п’єтрен поступалися свиням породи дюрок на 55,28 г, у відсотковому виражені перевага складає – 8,98%. За показником середньодобових приростів за період відгодівлі тварини породи дюрок мали приріст на рівні 857,26 г, які перевищували аналогів породи п’єтрен на 34,48 г що свідчить про високу оплату корму, при цьому на рис. 1 показано, що показники порівняно з контрольною групою були майже однакові.

Останнім часом вітчизняна промисловість поступово відходить від характеристики поживності кормів за кормовими одиницями, так як балансування раціонів йде за обмінною енергією, перерахунок конверсії корму на одиницю приросту виражають у кількості затрачених кормів за умови використання збалансованих повнораціонних кормів, тобто фактичну оплату корму.

За даними наших досліджень тварини породи п’єтрен характеризувалися більш високою оплатою корму – 2,75 кг порівняно з породою дюрок 2,81 кг, різниця склала 0,06 кг. Порівняно з контрольною групою показники дослідних тварин дещо більші, це пов’язано з більшою адаптованістю тварин велика біла до рецептури згодованих кормів.

Вивчаючи кореляційну залежність між віком досягненням живої маси 100 кг та середньодобовими приростами свиней встановлено, що найвищий негативний кореляційний зв’язок між дослідними показниками спостерігається у молодняку свиней породи дюрок r= -0,97 (Р<0,001), у тварин породи п’єтрен кореляція була на рівні r= -0,77 (Р<0,01).

Висновки.

1.     Встановлено що тварини м’ясного напрямку продуктивності мають високу скоростиглість, вік досягання живої маси 100 кг менше 6 місяців, так вік досягнення 100 кг для породи становило 168,66 доби.

2.     Піддослідні тварини характеризувалися високим рівнем середньодобових приростів у період відгодівлі, поряд з цим була низька конверсія корму – на рівні 2,67 -2,81 кг на одиницю приросту.

 

Список використаної літератури:

1.     Бірта Г.О. Відгодівельні, забійні та м'ясо-сальні якості свиней різних напрямків продуктивності / Бірта Г.О., Бургу Ю.Г. // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2012. – № 4. – С. 49–51.

2.     Голуб Н.Д. Відгодівельні та м’ясні якості свиней племзаводу “Штепівка” ТОВ АФ “Низи” / Н.Д. Голуб // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – № 4. – С. 130–132.

3.     Джунельбаев Е.Т. Откормочные и мясные качества трехпородных помесей / Е.Т. Джунельбаев, В.А. Дунина, Н.С. Куренкова // Свиноводство. – 2010. – № 2. – С. 10–11.

4.     Кабанов В.Д. Рост и мясные качества свиней. - М.: Колос, 1972. - 191с

5.     Кодак Т.С. Відгодівельні якості гібридного молодняку отриманого при різних варіантах поєднань материнських і батьківських форм / Кодак Т.С. // Свинарство. – 2014. – № 64. – С. 169–173.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info