zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ВИЩИХ ВОДНИХ РОСЛИН - ELODEA СANADENSIS ТА LEMNA MINOR ПІД ВПЛИВОМ ФУНГІЦИДІВ

 

Муж Г.В.

Україна, м. Житомир,

Житомирський державний університет імені Івана Франка

 

Проведены исследования изменений морфологических показателей E. сanadensis и L. minor под влиянием фунгицидов «Квадрис» и «Топаз». Выяснен характер изменений морфологических показателей растений в зависимости от концентрации токсикантов. Осуществлен сравнительный анализ влияния на растения растворов фунгицидов с одинаковой концентрацией.

 

В системі моніторингу природних вод все більшого значення набувають методи фітоіндикації. В якості біоіндикаторів, зокрема, використовують макрофіти - елодею канадську (Elodea сanadensis) та ряску малу (Lemna minor). Завдяки високій чутливості до змін гідрологічного та гідрохімічного режимів водойм, а також здатності поглинати та накопичувати біогенні, мінеральні та органічні речовини, ці рослини є ідеальними тестовими об’єктами для кількісної та якісної оцінки антропогенного навантаження на водне середовище.

Мета нашого дослідження полягала у виявленні змін морфологічних показників E. сanadensis та L. minor під впливом фунгіцидів. Для досліджень використані: зелені молоді верхівкові пагони елодеї, які мали по 30 сформованих листків, з неушкодженими точками росту, без бічних пагонів та коренів; з популяції ряски відбирали рослини з однаковими за діаметром лопатями, з одним корінцем. Зібрані рослини утримували в акваріумі з відстояною протягом 48 год. водопровідною водою, тривалість періоду акліматизації складала 10 діб. Підтримували постійний світловий і температурний режими: t води становила 20 ± 10 С. Тривалість дії світлового періоду дня регулювалась на рівні 16 год. на добу. Для штучного освітлення використовували лампи денного світла. Заміну відстояної води в акваріумі здійснювали через кожні 3-4 доби. В якості діючої на рослини речовини використані фунгіциди «Квадріс» і «Топаз», з концентраціями розчинів, що відповідали 0,2 ГДК, 0,5ГДК та 1 ГДК. Час експозиції складав 14 діб. У скляні ємності об’ємом 3л з розчинами токсикантів поміщали пагони елодеї по 4 екземпляри. Ряску розміщували у ємностях об’ємом 0,5 л по 150 рослин, заповнюючи рослинами всю поверхню водного дзеркала. На 1, 3, 7 і 14 добу у кожній ємності фіксували тест-реакцію рослин за такими морфологічними показниками: для елодеї - кількість здорових, ушкоджених та поява нових листків на пагонах; для ряски - пожовтіння та побуріння листків, втрата зеленого забарвлення, загнивання листків.

Аналізуючи вплив розчинів фунгіцидів «Квадріс» і «Топаз» різних концентрацій на E. canadensis було помічено, що найбільш пригнічуючий вплив на рослини спричиняли розчини Топазу в порівнянні з Квадрісом. Так, при збільшенні концентрації токсиканта на пагонах рослин кількість здорових листків зменшувалась, а відповідно кількість ушкоджених листків збільшувалась. Найменш токсичний вплив на рослини спричиняв розчин Квадрісу з концентрацією 0,2 ГДК, в якому на момент закінчення часу експозиції, кількість здорових листків становила 24, а ушкоджених і нових листків 6 та 9 відповідно. Найбільшу токсичну дію на рослини чинив розчин Топазу з 1ГДК, в якому в кінці експерименту кількість здорових та ушкоджених листків становила 1 і 29 відповідно, а утворення нових листків взагалі не відмічено (табл. 1).

 

Таблиця 1

Зміна морфологічних показників E. canadensis внаслідок дії фунгіцидів

№ групи

 

Концентрація токсиканта

Кількість листків елодеї

Загальна

Здорові

Ушкоджені

Нові

на 1 день

на 14 день експерименту

І

Контроль

30

28±0,8

3±0,05

20±0,18

ІІ

Р-н фунгіциду Квадрісу (0,2ГДК)

30

24±0,35

6±0,45

9±0,04

ІІІ

Р-н фунгіциду Квадрісу (0,5ГДК)

30

22±0,16

8±0,54

6±0,65

ІV

Р-н фунгіциду Квадрісу (1ГДК)

30

20±0,41

10±0,39

5±0,01

V

Р-н фунгіциду Топазу (0,2 ГДК)

30

14±0,1

16±0,06

2±0,05

VI

Р-н фунгіциду Топазу (0,5ГДК)

30

9±0,04

22±0,3

1±0,02

VII

Р-н фунгіциду Топазу (1ГДК)

30

1±0,12

29±0,24

0

 

На основі отриманих даних були визначені показники інтенсивності та коефіцієнт розвитку E. сanadensis в усіх експериментальних групах рослин (табл. 2). За отриманими в результаті статистичної обробки даними було з’ясовано, що найбільшу інтенсивність розвитку, в порівнянні з контролем, мали пагони елодеї, які знаходились в ІІ експериментальній групі, тобто в розчинах Квадрісу з 0,2 ГДК. У розчинах даного фунгіциду з 0,5 та 1 ГДК інтенсивність розвитку пагонів рослин становила 1022 та 967 відповідно, тоді як в розчинах Топазу, з такими самими концентраціями, даний показник становив 418, 168 та -28 відповідно. Це свідчить про те, що розчини фунгіциду Топазу є більш небезпечними для рослин, ніж розчини Квадрісу.

 

Таблиця 2

Показники розвитку E. сanadensis в розчинах фунгіцидів

Показники

Група дослідних рослин

 

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

Інтенсивність розвитку

1631±0,1

1259±0,3

1022±0,2

967±0,07

418±0,054

168±0,32

-28±0,4

Коефіцієнт розвитку

1

0,77±0,4

0,62±0,1

0,59±0,4

0,26±0,6

0,1±0,5

-0,01±0,6

 

Коефіцієнт розвитку пагонів рослин E. сanadensis мав найвищі показники, порівняно із контрольною групою, в розчинах Квадрісу 0,2 ГДК - 0,77, а у розчинах 0,5 та 1 ГДК його показники становили 0,62 та 0,59 відповідно. В розчинах Топазу коефіцієнт розвитку рослин мав набагато нижчі показники, ніж в розчинах Квадрісу, і становив 0,26; 0,1 та -0,01 відповідно (рис.1).

 

Рис. 1. Коефіцієнт розвитку пагонів E. сanadensis при дії фунгіцидів

 

У процесі вивчення впливу фунгіцидів на морфологічні показники L. minor відмічена негативна дія токсикантів усіх концентрацій вже на перший день експерименту. Спостерігалась інтенсивна втрата рослинами хлорофілу, в результаті чого розчини у ємностях набували зеленого забарвлення. При подальшому спостереженні було встановлено, що при збільшенні концентрації фунгіцидів відбувалось припинення росту рослин, зміна забарвлення листків, візуально фіксувались на них некротичні плями, розпад щитків на окремі лопаті, втрата тургору та, невдовзі, повна їх загибель (табл. 3).

 

Таблиця 3

Якісні показники оцінки специфічної реакції Lemna minor на дію токсикантів

 

Ознаки рослин

СМЗ

Фунгіциди

Пральний порошок «Rex»

Відбіл. засіб «Персолька»

«Квадріс»

«Топаз»

0,2 ГДК

0,5

ГДК

1

ГДК

0,2

ГДК

0,5

ГДК

1

ГДК

0,2

ГДК

0,5

ГДК

1

ГДК

0,2

ГДК

0,5

ГДК

1

ГДК

Пожовтіння листків

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Побуріння листків

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

+

+

Зелене забарвлення листків

+

-

-

+

+

-

+

+

+

-

-

-

Загнивання листків

+

+

+

+

+

+

-

-

+

+

+

+

Життєздатні рослини (%)

20

10

5

65

45

40

90

80

70

7

3

0

 

Як і в експерименті з E. сanadensis, відмічена більш пригнічуюча дія на рослини розчинів Топазу в порівнянні з розчинами Квадрісу, яка зростала у міру збільшенні концентрації токсиканту Так в розчинах Топазу з 1 ГДК при 14-денній експозиції відмічена загибель усіх рослин L. minor, тоді як у розчинах 0,2 та 0,5 ГДК цього фунгіциду кількість життєздатних рослин становила 7 та 3% відповідно. У розчинах Квадрісу з концентраціями 0,2, 0,5 та 1 ГДК цей показник склав 90, 80 та 70 % відповідно (рис.2).

 

Рис. 2. Вплив фунгіцидів на морфологічні показники Lemna minor

 

Таким чином, виявлені тест-реакції рослин на дію фунгіцидів «Квадріс» і «Топаз» можуть бути використані у системі моніторингу водного середовища.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info