zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВЗАЄМОДІЯ КЛІТИН ДРІЖДОПОДІБНИХ ГРИБІВ ТА МОЛОЧНОКИСЛИХ БАКТЕРІЙ У СКЛАДІ БІОПЛІВКИ

 

Рущак О.В., Русакова М.Ю.

Україна, м. Одеса,

Біотехнологічний науково-навчальний центр

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова

 

Анотация: Одной из наиболее распространенных форм существования бактерий в большинстве природных условий является биопленка. Она также играет значительную роль при развитии инфекционных заболеваний у человека. Обладая способностью изменять структуру и поведение клеток внутри биопленки, молочнокислые бактерии представляют широкий интерес в борьбе с условно-патогенной микробиотой в организме человека.

 

Біоплівка є широко розповсюдженою формою існування різних мікроорганізмів. Сьогодні під терміном «біоплівка» розуміють особливу форму існування мікроорганізмів та їх спільнот, що утворюється на межі розділу фаз, зазвичай твердої і рідкої, складну за своїм хімічним та видовим складом, тривимірну структуру, яка характеризується набором властивостей, відмінних від сукупності автономних клітин мікроорганізмів у чистій культурі [3]. При цьому дана асоціація клітин може приєднуватися як до інертних, так і/або живих поверхонь. У природних умовах всі відомі тверді поверхні, що контактують з рідиною, покриті мікробними біоплівками, просторова організація яких дуже варіабельна.

Здатність Сandida albicans утворювати біоплівки в організмі людини розглядають як один з основних механізмів вірулентності даного мікроорганізму [4]. Клітини слизової оболонки, поряд з одноразовими медичними пристроями, є найбільш поширеними субстратами, до поверхні яких можуть прикріплятися клітини цього дріжджоподібного гриба.

Утворення біоплівки С. albicans є послідовним процесом, що включає прилипання і поширення дріжджових клітин по твердій поверхні, формування гіф у верхній частині біоплівки, накопичення позаклітинного матріксу і, нарешті, дисперсію дріжджових клітин від біоплівки. Було встановлено, що дисперсія дріжджових клітин від зрілої біоплівки безпосередньо сприяє підвищенню вірулентності С. albicans [6].

In vivo C. albicans є поліморфний мікроорганізм, що може існувати або як справжній дріжджоподібний гриб з овальною формою клітин або як неподілені перегородками гіфи, а також подовжені еліпсоїдні клітини з перетяжками, т. зв. псевдогіфи. Також даний вид утворює хламідоспори, які є товстостінними спороподібними структурами та бластоспори – округлі клітини, що прикріплені до перетяжок псевдоміцелія [11]. Дріжджоподібну форму і справжні гіфи регулярно фіксують під час інфекції, дотепер роль псевдогіфів чітко не встановлено; хламідоспори в зразках, виділених від пацієнтів, виявлено не було. Вважають, що у клітин C. albicans у формі гіф більш високий інвазивний потенціал, ніж у вигляді дріжджів. Але з іншого боку відзначають, чим менше форма клітин, тим легше відбувається поширення гриба, зокрема в організмі людини. [10]

Зрілі біоплівки С. albicans набагато стійкіші до протигрибкових агентів і імунних факторів організму господаря порівняно з планктонними клітинами. Фактори, відповідальні за підвищену стійкість включають складну архітектуру біоплівок, їх матрікс, підвищену експресію ефлюкс-насосів та метаболічну пластичність [7].

Сьогодні молочнокислі бактерії належать до тієї групи прокаріотів, що використовують для створення сучасних пробіотичних препаратів. Це обумовлено постійною присутністю даних мікроорганізмів у складі нормальної мікробіоти людини та накопиченню величезного числа даних, що свідчать про ключову фізіологічну роль лактобацил у функціонуванні мікроекологічної системи здорової людини [1].

Колонізація відповідних біотопів представниками роду Lactobacillus починається, перш за все, з адгезії окремих клітин на щільної поверхні, у тому числі клітинах макроорганізму, та утворенні біоплівки. Доведено, що біоплівки, які складаються з пробіотичних бактерій, зокрема молочнокислих, утворюючись за різних умов, продукують сполуки з протимікробною активністю, яка спрямована у більшості випадків на патогенні мікроорганізми [5]. Сьогодні вже виділено з лактобацил широкий спектр таких сполук, зокрема реутерин, отриманий від L. reuteri впродовж пізньої логарифмічної та стаціонарної фаз розвитку культури [9]. Дана сполука, а також інші протипатогенні фактори, є важливими для підтримання здорової мікробіоти шлунково-кишкового тракту, що свідчить про можливість використання пробіотичної культури L. reuteri для захисту від патогенів, як у планктонному стані, так й у вигляді біоплівки.

Мікроорганізми, що входять до складу пробіотиків, зокрема представники роду Lactobacillus, відіграють центральну роль у зміні структури, фізіології і поведінки консорціумів змішаного типу, тобто моно- або полівидових біоплівок. [2] Які часто є основою розвитку інфекційних захворювань людини. Проте, застосування пробіотичних препаратів на основі молочнокислих бактерій як альтернативи або доповнення до антибіотикотерапії патогенних та умовно патогенних мікроорганізмів є доцільним й перспективним. Все це обумовлює значний інтерес до вивчення та встановлення основних механізмів взаємодії клітин C. albicans та представників роду Lactobacillus під час формування полівидової біоплівки, а також особливостей продукції ними антимікробних сполук у даному стані [8].

 

Література:

1.     Ленцнер А.А., Ленцнер Х.П., Микельсаар М.Э. Лактофлора и колонизационная резистентность // Антибиотики и медицинская биотехнология. 1997. Т. 32, 3. — С. 173—179.

2.     Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. Пер. с англ. / Под ред. Дж. Хоулта, Н. Крига, Дж. Стейли, С. Уильямса. – М.: Мир, 1997. – Т.1. – С.432.

3.     Смирнова Т. А., Диденко Л. В., Азизбекян Р. Р., Романова Ю. М. Структурно-функциональная характеристика бактериальных биопленок // Микробиология. – 2010. – Т. 79, № 4. – С. 435 – 446.

4.     Franзois L. Mayer, Wilson D., Hube B. Candida albicans pathogenicity mechanisms // Virulence. – 2013. – Vol. 4, № 2. – Р. 119 – 128.

5.     Hall-Stoodley L., Nistico L., Sambanthamoorthy K. Characterization of biofilm matrix, degradation by DNase treatment and evidence of capsule downregulation in Streptococcus pneumoniae clinical isolates // BMC Microbiology. 2008. Vol. 8. P. 116.

6.     Lewis K. Persister cells // Annual Review of Microbiology. – 2010. – Vol. 64. – Р. 357 – 372.

7.     Mah T.-F. C., O’Toole G. A. Mechanisms of biofilm resistance to antimicrobial agents // Trends Microbiol. – 2001. – Vol. 9. – Р. 34 – 39.

8.     Niedzielin K., Kordecki H., Birkenfeld B. A controlled, double-blind, randomized study on the efficacy of Lactobacillus plantarum 299V in patients with irritable bowel syndrome // Eur. J. Gastroenterol. Hepatol. 2001. Vol. 13. P. 1143—1147.

9.     Rapid amplified ribosomal DNA restriction analysis (ARDRA) identification of Lactobacillus spp. isolated from fecal and vaginal samples / Ventura M., Casas I.A., Morelli L., Callegari M.L. // Syst. Appl. Microbiol.2000. Vol. 23. P. 504509.

10.  Sudbery P. E. Growth of Candida albicans hyphae // Nat. Rev. Microbiol. – 2011. – Vol. 9. – Р. 737 – 748.

11.  Zhu W., Filler S. G. Interactions of Candida albicans with epithelial cells // Cell Microbiol. – 2010. – Vol. 12. – Р. 273 – 282.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info