zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МЕТОДИКА ВИБОРУ ВЕЙВЛЕТУ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДАНИХ В ПРОЦЕСІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБЄКТІВ

 

Слабінога М.О.

Україна, Івано-Франківськ,

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

 

В статье рассмотрена проблема выбора оптимального вейвлета для реализации вейвлет-анализа параметров функционирования технических объектов в процессе идентификации их технического состояния. Проанализирована основная методика генерации вейвлетов на базе паттернов импульсов. Приведен метод оценки для выбора оптимального вейвлета для детекции отдельных импульсов во временных рядах значений.

 

Проблема впровадження нових методів видобування та аналізу даних технологічного процесу з метою ідентифікації технічних станів промислових об’єктів в даний час є одним із ключових напрямків розвитку технічної діагностики. При цьому, зі зростанням точності та частоти вимірювань дедалі актуальнішим стає завдання коректного та оперативного опрацювання діагностичних даних з метою виділення їх основних характеристик та їх аналізу. Таким чином, сучасна комп’ютерна система повинна володіти цілим комплексом інструментів для аналізу даних з використанням сучасних методик.

Однією з найбільш прогресивних методик аналізу часових рядів даних технологічного процесу з технічних об’єктів є вейвлет-аналіз. Зокрема, він використовується на етапі розпізнавання одиничних імпульсів деякої форми з допомогою стандартних сімейств вейвлетів.

Однак, інколи, доцільнішим є побудова вейвлетів, виходячи із спеціалізованої форми окремого імпульсу, що дає можливість підвищити точність розпізнавання імпульсу інтелектуальними методами (зокрема, з допомогою штучних нейронних мереж).

Математичний пакет MATLAB містить в своєму інструментарії функцію pat2cwav [1], яка дозволяє підібрати до заданого числового ряду максимально близький сигнал, що буде відповідати вимогам до побудови вейвлетів. Сигнал генерується на основі поліноміального методу або методу ортогональних констант з підбором методом найменших квадратів та експортується у вектор значень. На рисунку 1 зображено одиничний імпульс в частоті обертання ротора низького тиску газоперекачувального агрегату. На рисунку 2 зображено згенерований по даному імпульсу вейвлет.

 

Z:\тези1.png

 Рисунок 1. Імпульс, для якого вирішувалася задача розпізнавання

 

Z:\тези2.png

Рисунок 2. Вейвлет, згенерований по вищевказаному імпульсу

 

В роботі [2] рекомендується вибирати вейвлет для аналізу конкретного типу сигналу за наступними критеріями: вейвлети, декомпозиція сигналу в яких має найменшу ентропію, а також вейвлети, які передають найбільшу енергію сигналу. Поєднанням цих двох оцінок є відношення енергії вейвлет-декомпозиції до її ентропії. Це відношення і слід застосовувати для визначення вейвлета, який буде оптимальним при аналізі перетворення часових рядів одного з діагностичних параметрів газоперекачувального агрегату. Обчислення даних характеристик для цільового сигналу з використанням згенерованого вейвлету, а також популярних сімейств вейвлетів (Хаара, Добеши, койфлетів, M-hat) показало, що згенерований вейвлет та вейвлет Хаара найкраще підходять для даного аналізу. Перевагу вейвлета Хаара над іншими стандартними вейвлетами можна пояснити тим, що вихідний сигнал (як видно з рисунку 1) добре описується прямокутними функціями.

З метою підтвердження гіпотези про придатність згенерованого вейвлета для використання в якості паттерну в задачі розпізнавання одиничних імпульсів у часових рядах, було проведено навчання одношарової нейронної мережі з 10 нейронів [3] на прикладі діагностичних даних з газоперекачувального агрегату з допомогою вейвлета Хаара та згенерованого вейвлета.

Тренування мережі з допомогою коефіцієнтів розкладу на основі вейвлета Хаара (рис. 3) показало хороший результат з одиничними помилками на етапі тестування та валідації.

 

Z:\Виділення_020.png

Рисунок 3. Результати тренування мережі на результатах розкладу по вейвлету Хаара

 

Тренування мережі з допомогою коефіцієнтів розкладу на основі згенерованого вейвлету (рис. 4) допускало одиничні помилки на етапі тренування, однак під час валідації і тестування спрацювало безпомилково.

 

Z:\Виділення_021.png

Рисунок 4. Результати тренування мережі на результатах розкладу по згенерованому вейвлету

 

Таким чином, можна зробити висновок, що вейвлет згенерований та підібраний за вищенаведеною методикою є оптимальним для вирішення задачі розпізнавання імпульсів у часових рядах характеристик технічних обєктів.

 

Джерела:

1.     M. Weeks Digital Signal Processing Using Matlab and Wavelets Burlington:J&B Learning, 2006452 c.

2.     R.X. Gao, R.Yan. - Wavelets. Theory and Application for Manifacturing – NY: Springer Science, 2011 – 231 c.

3.     B. Demuth, M. Beale. Neural Network Design Boston: PWS Pub., 1995736 c.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info