zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Оцінка ефективності алюмінієвих коагулянтів при очищенні шахтних вод

 

Трус І.М., Макаренко І.М.,

Шаблій Т.О., Воробйова В.І.

Україна, м. Київ, Національний технічний

університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

Вивчено процеси очищення високомінералізованих шахтних вод від сульфатів при комплексній обробці вапном та 5/6 гідроксохлоридом алюмінію. Показано, що ефективність процесу вилучення сульфатів та пом’якшення води залежать від витрати алюмінійвмісного реагенту. Встановлено умови ефективного очищення води від сульфатів при допустимих концентраціях хлоридів у воді.

Ключові слова: демінералізація води, концентрат, пом’якшення, алюмінієві коагулянти, сульфати

 

Изучены процессы очистки высокоминерализованных шахтных вод от сульфатов при комплексной обработке известью и 5/6 гидроксохлоридом алюминия. Показано, что эффективность процесса извлечения сульфатов и умягчения воды зависят от расхода алюминийсодержащего реагента. Установлены условия эффективной очистки воды от сульфатов при допустимых концентрациях хлоридов в воде.

Ключевые слова: деминерализация воды, концентрат, умягчение, алюминиевые коагулянты, сульфаты

 

Вступ

Одна з основних екологічних проблем із забруднення навколишнього середовищаце забруднення поверхневих вод. Підприємства вугільної промисловості відкачують великі об'єми шахтних вод. У гідрологічну мережу поступає близько 3-10 м3 шахтних вод на тону здобутого вугілля. Скидання шахтних вод, які характеризуються високим рівнем жорсткості і мінералізації, у наземну мережу гідрографії викликає замулювання, засолення, закис водоймищ і водотоків, порушуючи тим самим екологічну рівновагу у вугільних басейнах. Внаслідок цього в промислово розвинених регіонах України значна кількість природних водойм характеризується підвищеним рівнем мінералізації. Тому забезпечення контролю за якістю води є актуальним завданням. Знесоленням природних мінералізованих вод можна також вирішити проблему забезпечення питною водою населення південних регіонів України.

В більшості випадків шахтні води мають високу мінералізацію, що виключає їх використання в технічних цілях без попередньої обробки. Аналіз науково-технічної літератури показує, що найдоцільніше для цієї мети використовувати нанофільтраційні технології [1-2]. Проявляючи високу економічність і ефективність, цей метод забезпечує не тільки знесолення мінералізованих вод, але й їх очищення від більшості видів забруднень, у тому числі і радіоактивних. Проте при зворотньоосмотичному очищенні утворюються великі об’єми концентратів з високим ступенем мінералізації, як правило, такі води характеризуються підвищеним вмістом іонів жорсткості і сульфатів.

Метою даної роботи було визначення ефективності вилучення сульфатів із модельного розчину, в залежності від витрати алюмінійвмісних реагентів.

Результати досліджень та їх обговорення

В процесі досліджень використовували модельний розчин з наступними характеристиками: [SO]=26,0 мг-екв/дм3; Ж=16,0 мг-екв/дм3; [Са2+]=1,6 мг-екв/дм3; [Mg2+] = 14,4 мг-екв/дм3; лужність = 16,0 мг-екв/дм3.

Як реагенти використовували вапно та 5/6 гідроксохлорид алюмінію синтезований в лабораторії.

При обробці води вапном та алюмінієвим коагулянтом враховували витрату вапна та коагулянту в залежності від вмісту сульфатів, жорсткості і лужності води, виходячи із складу осаду, що утворився при співосадженні алюмінієвого коагулянту і гіпсу –  [3]. Крім того, враховувалась витрата вапна на пом’якшення води, при якому реалізуються процеси:

Са(НСО3)2 + СаО → 2СаСО3↓ + Н2О                                          (1)

Мg(НСО3)2 + 2Са(ОН)2 → 2СаСО3↓ + Мg(ОН)2                                                  (2)

МgХ2 + Са(ОН)2 → Мg(ОН)2↓ +   Са Х2                                                             (3)

Са Х2 + 2НСО + Са(ОН)2  →   2СаСО3↓ + 2Х-                                                      (4)

Воду при перемішуванні обробляли розрахованою кількістю вапна і коагулянту, витримували при температурі 400С в термостаті протягом 3 годин. Осад відділяли на фільтрі, в фільтраті визначали вміст сульфатів, хлоридів, жорсткість та лужність.

Сульфати визначали спектрофотометричним методом з іонами барію [4], хлориди – аргентометричним методом Мора [5], жорсткість – за допомогою трилонометрії з індикатором еріохромом чорним, вміст кальцію – методом трилонометрії з індикатором мурексидом, концентрацію магнію розраховували як різницю між загальною жорсткістю і вмістом іонів кальцію, лужність – титриметричним методом в присутності індикаторів фенолфталеїну та метилоранжу [5].

Ефективність очищення води від сульфатів залежить від витрати вапна та дози 5/6 ГОХА. Очищення було малоефективним при використанні в дозах менше стехіометричної кількості. При стехіометричній кількості вапна ступінь вилучення сульфатів сягає 50-70%, і в цілому в незначній мірі зростає з підвищенням дози 5/6 ГОХА. Кращі результати отримано при 10%-му надлишку вапна і при дозі алюмінієвого коагулянту 6,5 мг-моль/дм3 по Al2О3. В даному випадку залишкова концентрація сульфатів зменшується до 4,5 мг-екв/дм3, при жорсткості води 5,5 мг-екв/дм3, концентрація хлоридів на рівні 6,9 мг-екв /дм3, лужність при цьому сягала 18,0 мг-екв/дм3, але її можна знизити при продуванні через воду СО2. При використанні 5/6 гідроксохлориду алюмінію підвищується не лише ефективність очищення води від сульфатів, але і вносяться менші кількості хлоридів у воду з коагулянтом.

Висновки

Встановлено, що ефективного очищення води від сульфатів можна досягти при застосуванні вапна та 5/6 гідроксохлоридів алюмінію. Ефективність процесу залежить від доз і співвідношення реагентів. Ступінь очищення води від сульфатів зростає при підвищенні дози алюмінієвого коагулянту у визначених межах.

 

Література

1.     Первов А.Г. Мембранная технология в подготовке питьевой воды / Первов А.Г, Ю.В.Резцов, B.C. Коптев, С.Б. Милованов // Водоснабжение и санитарная техника. 1995. 2. С. 28-33.

2.     Liu Cui. Energy analysis and efficiency assessment of reverse osmosis desalination process / Cui Liu, Ken Rainwater, Lianfa Song // Desalination. 2011. 276. № 1-3. p. 352-358.

3.     Сальникова Е. О. Выбор осадителя при очистке сточных вод от сульфата кальция / Е. О. Сальникова, О. Г. Передерий // Цветные металлы. 1983. № 12. С. 2224.

4.     Лурье Ю.Ю. Аналитическая химия промышленных сточных вод / Ю. Ю. Лурье. – М.: Химия, 1984. – 448 с.

5.     Набиванець Б. Й. Аналітична хімія природного середовища / Б. Й. Набиванець, В. В. Сухан, Л. В. Калабіна – К.: Либідь, 1996. – 201 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info