zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНОЇ СКЛАДОВОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

 

Титунь О.Л.

Україна, м. Івано-Франківськ, Прикарпатський

Національний університет імені В.Стефаника

 

The article deals with the motivational and value component of readiness to educational work with primary school pupils. Modern professional preparation of future primary school teachers is analyzed on the basis of well-known questionnaires and methods. The results of the survey are given.

 

Процес становлення майбутнього вчителя-професіонала включає вибір професії з урахуванням власних можливостей і здібностей. Переконані, що вибір професії, до якої людина має найбільше хисту, з урахуванням індивідуальних психологічних особливостей впливає на формування професійної мотивації та задоволення своєю працею. Із цього приводу Г. Васянович зазначає, що учитель, який працює за покликанням, завжди відчуває потребу в позитивних результатах своєї праці, що зумовлює спрямування його мислення, почуттів, волі, усвідомлення мети, мотивів [1, c. 213]. Водночас А. Мудрик стверджує, що багато таких, хто міг би стати справжнім учителем, обирають інші життєві шляхи, і так обкрадають себе, своїх учнів і ціле суспільство [6, с. 5].

У статті розглянемо стан мотиваційно–ціннісної готовності майбутніх учителів до виховної роботи з молодшими школярами.

У дослідженні було опитано 1518 студентів педагогічних факультетів Мукачівського державного університету, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника

Задля одержання інформації про мотиваційну готовність студентів до виховної роботи було проведено групові зрізи. Так, тест профорієнтації було проведено за методикою “Диференціально-діагностичний опитувальник”, яка має на меті відбір на різні типи професій згідно класифікації типів професій Є. Клімова [5, с. 220]. Зміст методики: досліджуваний повинен у кожній із 20 пар запропонованих видів діяльності вибрати лише один. Над запитаннями не слід довго думати.

Лист відповідей дав змогу підрахувати кількість знаків “+” у кожній із 5-ти колонок, що відповідає певному типу професій: 1-а – “людина – природа”, 2-а – “людина – техніка”, 3-я – “людина – людина”, 4-а – “людина – знак”, 5-а – “людина – художній образ”.

Після опрацювання даних тестування було встановлено, до якого з п’яти типів професій мали здібності наші респонденти: 1) “людина-природа” – усі професії, які пов’язані з рослинництвом, тваринництвом та лісовим господарством; 2) “людина-техніка” – усі технічні професії; 3) “людина-людина” – усі професії, які пов’язані з обслуговуванням людини; 4) “людина-образ” – усі творчі спеціальності; 5) “людина-знак” – усі професії, що пов’язані з лічбою цифр та літерними знаками, зокрема й музичні спеціальності.

Результат опитування свідчить, що 17,9 % респондентам слід обрати творчі спеціальності; 10,3 % слід обрати професії, що пов’язані з розрахунками, цифровими та буквеними знаками, а також музичні професії; 48,2 % опитуваним слід обрати професії, пов’язані з обслуговуванням та спілкуванням; 9,4 % – технічні професії; 14,2 % – професії, що пов’язані з рослинництвом, тваринництвом та лісовим господарством.

Отож опитування свідчить, що більшість студентів, вступивши до вищого педагогічного навчального закладу, зробили свій вибір керуючись інтринсивною мотивацією. Дослідження свідчать, що саме інтринсивна мотивація позитивно впливає на підвищення ефективності праці, зростання рівня успішності навчання, появу психологічного комфорту [4].

Із метою отримання інформації про характеристики мотиваційної готовності нами було використано методику Є. Ільїна “Мотиви вибору діяльності викладача” [2, с. 463]. Її мета – якісний аналіз мотиваційної структури педагогічної діяльності та виявлення найбільш значущих причин обрання професії педагога. Респонденти оцінювали запропоновані мотиви за 10-бальною шкалою.

Результати оцінювання наступні: більшість студентів високо оцінюють значення педагогічної діяльності, відповідно основними мотивами вибору професії стали усвідомлення корисності своєї діяльності, важливості навчання та виховання молоді – середній бал становив (7,91 ± 0,34), а також прагнення до самовираження й творчої роботи (7,97 ± 0,34). За даними досліджень, студентів вирізняє високий ступінь інтересу до педагогічної діяльності (8,94 ± 0,23) та велике бажання передати свої знання й досвід (8,56 ± 0,27).

Стрижнем мотивації виступають ціннісні орієнтації, які водночас є змістовим наповненням особистості та її життєвої концепції. Усвідомлюючи той факт, що цінності є критерієм самооцінки та подій, ми намагалися з’ясувати місце базових цінностей особистості в структурі цінностей майбутніх учителів початкової школи. Із цією метою було використано адаптовану методику Ш. Шварца для вивчення цінностей особистості [3]. Згідно з теорією науковця, цінності особистості існують на двох рівнях: рівень нормативних ідеалів та індивідуальних пріоритетів, тому опитування здійснювали на відповідних рівнях.

Перший рівень стабільний, відбиває уявлення людини про те, як слід чинити і визначає життєві принципи поведінки. Другий рівень залежить від зовнішнього оточення, від групового тиску та вчинків людини.

Опитувальник складається з двох частин: “Огляд цінностей” та “Профіль особистості”. Перша частина (“Огляд цінностей”) містить у собі два списки слів загальною кількістю 57 цінностей. У першому списку вміщено термінальні цінності у вигляді іменників. У другому – інструментальні цінності у вигляді прикметників. Використовуючи шкалу відміток від –1 до 7, пропонували оцінити ступінь важливості кожної цінності як провідного принципу життя. Чим вищий номер (–1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), тим більш важлива цінність.

Друга частина опитувальника (“Профіль особистості”) складалась із 40 описів людини відповідно до десяти цінностей. Використовуючи шкалу з п’яти позицій, потрібно подумати наскільки кожна людина є схожою (не схожою) до того, кого опитують.

У дослідженні було опитано 1518 студентів педагогічних факультетів та 185 учителів початкових класів шкіл Івано-Франківської та Тернопільської областей.

Для кожної групи опитуваних на рівні нормативних ідеалів та на рівні індивідуальних пріоритетів було підраховано середній бал для кожного з 10 типів цінностей. Середні показники дозволили встановити співвідношення між значущістю цінностей у різних групах опитуваних. Ранги від 1 до 3 присвоєні тим цінностям, які характеризуються високим значенням для даної груп. Ранги від 7 до 10, навпаки, вказують на цінності з низьким значенням для досліджуваних.

Результати обчислення середніх показників та ранжування представлено в табл.1.

 

Таблиця 1

Середні показники та ранги значущості типів цінностей

на рівні нормативних ідеалів

Типи цінностей

Вибіркові сукупності

Студенти

1–3 років навчання

Студенти

4–5 років навчання

Учителі

Вибірка

в цілому

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

Конформність

5,04

3

5,10

3

3,96

5

4,77

4

Традиції

4,75

6

4,63

7

2,64

8

4,11

7

Доброта

3,15

9

5,42

1

4,78

2

5,25

1

Універсалізм

4,83

5

4,76

5

4,04

4

4,58

5

Самостійність

5,28

2

5,13

2

4,10

3

4,89

3

Стимуляція

3,90

8

3,76

8

2,03

10

3,32

8

Гедонізм

5,44

1

3,02

9

2,10

9

3,12

10

Досягнення

4,93

4

4,66

6

3,59

7

4,39

6

Влада

3,10

10

2,97

10

3,66

6

3,20

9

Безпека

4,74

7

4,81

4

4,99

1

4,90

2

 

Дані емпіричного дослідження свідчать про те, що “ядро” ціннісної свідомості сучасних студентів залежить від вікового чинника. Так, основні нормативні цінності для студентів І–ІІІ курсів складають категорії “гедонізм”, “самостійність” і “конформність”, середні значення яких становили 5,44 ( ± 0,18), 5,28 ( ± 0,13) та 5,04 ( ± 0,17) бали. До числа цінностей “структурного резерву”, які можуть переміщатися до складу “ядра” або на “периферію”, відносяться “досягнення” (4,93 ± 0,26), “універсалізм” (4,83 ± 0,16) і “традиції” (4,75 ± 0,24). “Периферія” включала такі незначущі цінності, як “безпека” (4,74 ± 0,19), “стимуляція” (3,90 ± 0,27), “доброта” (3,15 ± 0,18) та “влада” (3,10 ± 0,31). Пояснюємо це тим, що для студентів початкових курсів характерним є прагнення бути автономними, самостійними та отримувати насолоду від життя. Традиції як ціннісні орієнтації особистості детермінують соціальну поведінку і є шляхом передачі етнічних знань. Однак дослідження свідчить, що традиції не є значущою цінністю для студентів, що виявляє тенденцію до втрати етносами своїх традицій.

Вивчення ціннісних переваг педагогів свідчить про те, що на рівні ідеалів значущими є цінності “безпеки” (4,99 ± 0,13), “доброти” (4,78 ± 0,15) і “самостійності” (4,10 ± 0,15), а менш значущими – “досягнення” (3,59 ± 0,17), “традицій” (2,64 ± 0,16), “гедонізму” (2,10 ± 0,21) і “стимуляції” (2,03 ± 0,23).

Для визначення рівня індивідуальних пріоритетів використовували таку систему оцінювання відповідей респондентів: “дуже подібний на мене” – 4 бали, “подібний на мене” – 3 бали, “деякою мірою подібний на мене” – 2 бали, “трохи подібний на мене” – 1 бал, “не подібний на мене” – 0 балів, “зовсім не подібний на мене” – (–1) бал.

Результати обробки показників індивідуальних цінностей студентів та педагогів подано в табл. 2.

 

Таблиця 2

Середні показники та ранги значущості типів цінностей

на рівні індивідуальних пріоритетів

Типи цінностей

Вибіркові сукупності

Студенти

1–3 років навчання

Студенти

4–5 років навчання

Учителі

Вибірка

в цілому

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

сер.знач.

ранг

Конформність

2,01

4

1,82

5

1,93

6

1,91

5

Традиції

1,83

7

1,65

6

1,73

7

1,72

7

Доброта

1,66

8

2,19

2

2,63

1

2,16

2

Універсалізм

2,04

3

2,00

3

2,24

3

2,07

3

Самостійність

2,54

1

2,37

1

2,54

2

2,47

1

Стимуляція

1,92

5

1,96

4

1,95

4

1,94

4

Гедонізм

2,27

2

1,63

7

1,52

9

1,79

6

Досягнення

1,63

9

1,61

8

1,56

8

1,60

9

Влада

0,68

10

0,65

10

0,75

10

0,69

10

Безпека

1,81

6

1,30

9

1,94

5

1,63

8

 

Узагальнені результати дослідження середніх показників значущості типів цінностей на рівні поведінки студентів старших курсів засвідчили, що найбільш значущими є “самостійність” – (2,37 ± 0,17) балів, “доброта” – (2,19 ± 0,20) балів та “універсалізм” – (1,99 ± 0,13) балів. Менш важливими є “стимуляція” – (1,95 ± 0,23) балів, “конформність” – (1,82 ± 0,16) балів та “традиції” – (1,65 ± 0,14) балів. Неважливими є такі цінності як “традиції” – (1,65 ± 0,14) балів, “гедонізм” – (1,63 ± 0,18) балів, “досягнення” – (1,61 ± 0,12) балів та “влада” – (0,65 ± 0,15) балів.

Отже, майбутній вчитель – це особа, яка володіє низкою цінностей, які дозволяють бути справжнім вихователем, провідником значущих ідей. Однак проблему вбачаємо в тому, що саме таким провідником він зазвичай не є: його ідеали не впливають на вихованців, а цінності, якими він керується в повсякденні, прямо протилежні цінностям учнів. Результати аналізу показників значущості на рівні індивідуальних пріоритетів і показників значущості на рівні нормативних ідеалів свідчать про складність, багатосторонність і тривалість впливу цінностей педагога й педагогічного колективу на цінності студентів-майбутніх учителів.

 

Література

1.     Васянович Г.П. Педагогічна етика: навч. посіб. / Г.П. Васянович. – К.: Академвидав, 2011. – 256 с.

2.     Ильин Е.П. Мотивация и мотивы / Е.П. Ильин. – Спб. : Питер, 2002. – 512 с.

3.     Карандашев В.Н. Методика Шварца для изучения ценностей личности: концепция и методическое руководство / В.Н. Карандашев. – СПб. : Речь, 2004. – 70 с.

4.     Климчук В.О. Методика дослідження внутрішньої мотивації / В.О. Климчук, В.В. Горбунова // Практична психологія та соціальна робота. – 2011. – № 2. – С. 11–15.

5.     Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации. – Петрозаводск : Изд-во “Петроком”, 1992. – 318 с.

6.     Мудрик А.В. Учитель: мастерство и вдохновение. Книга для старшеклассников / А.В. Мудрик. – М. : Просвещение, 1986. – 160 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info