zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КОМПЮТЕРНІ АНАЛІТИЧНІ ЕРГАТИЧНО – ЕРГОНОМІЧНІ ЕКСПЕРТНО – ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ АКМЕ- ІС

 

Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В.

Україна, м. Київ, Національний технічний

університет України «КПІ»,

Українська Академія Акмеології

 

Анотація. У статті розглядаються проблеми проектування та програмування комп’ютерних аналітичних ергатично – ергономічних експертно – інтелектуальних акмеологічних інформаційних систем на основі концепції кібернетичної акмеології. Досліджується мета та методи кіберакмеології, як інноваційної інформаційної технології.

Abstract: In this paper we describe problems projecting and programming computer analytics biotechnical expert intellectual information systems on the base conception cybernetics acmeology. Research goal and methods cyberacmeology - innovation information technology.

 

Вступ. При проектуванні комп’ютерних аналітичних ергатично – ергономічних експертно – інтелектуальних акме- інформаційних систем з проблем кібернетичної акмеології використовуються: квантифіковані якості Особи у вигляді таблиць розподілу, які обробляються комп’ютером; автоматизоване порівняння квантифікованих якостей тестуємої Особи з аналогічними таблицями розподілу якостей Осіб, що вже проявили себе на попередньому життєвому шляху. Концепція кібернетичної акмеології (кіберакмеології) полягає у теоретичному і практичному комп’ютерному моделюванню акме- талантів та акме- здібностей Особистості на основі сучасних (інноваційних) інформаційних технологій (СІТ), за рахунок методології досягнення акме- точок людини у різних областях, ситуаціях та реалізація побудованої кіберакмеологічної моделі на основі філо- і онто- ґенезу (суб’єктогенезу). Основна задача кіберакмеології полягає у дослідженні, реалізації та моделюванні потенційно-ресурсних здібностей особистості, її генотипу на комп’ютері засобами СІТ за допомогою кіберакмеологічної інформаційної системи (КіберАкме-ІС). Опосередковано Кіберакмеологію можна використовувати для: дослідження та удосконалення здоров’я, профорієнтації, вибору професії, гармонійної життєдіяльності тощо.

Складові елементи кіберакмеології.

Об’єкт дослідження кіберакмеології – комплексні (інтегровані) супер складні процеси управління та акселерації біологічними системами (людиною).

Предмет дослідження – високоякісні високопродуктивні кібернетично-акмеологічні інформаційні системи для управління біологічними системами на основі принципів акмеології та суб’єкто генетичності людини для креативного саморозвитку цієї людини, як особистості на еволюційному шляху розвитку творчої зрілості шляхом впровадження математичних кібер- акме- систем, що базується на основних принципах таких наук, як кібернетика, акмеологія, синергетика, біхевіоризм, когнітологія тощо.

Мета кіберакмеології – полягає у реалізації на комп’ютері усіх потенційно-ресурсних можливостей особистості, програмування його здібностей, інтелекту, стану узгодженості (конгруентності) з собою (з довкіллям) тощо з метою видачі відповідних індивідуальних рекомендацій, порад, методик, технологій, алгоритмів стосовно поведінкової акселерації його акме- можливостей (конструктивних або деструктивних).

Методи кіберакмеології базуються на моделях та методах кібернетики, акмеології, синергетики, біхевіористики та мають широке застосування при проектуванні та реалізації кіберакмеологічних інформаційних систем (КА-ІС), кіберакмеологічних медико - біологічних інформаційних систем (КАМБІС), людино-комп’ютерних комплексів (автоматизованих робочих місць - АРМ) або індивідуальних програмно-технологічних систем. Методика кіберакмеології – це сукупність взаємопов’язаних способів та прийомів доцільного проведення робіт у галузі удосконалення, акселерації та саморозвитку потенційно-ресурсних можливостей людини на основі сучасних інформаційних технологій. Це також вчення про методи викладання такої науки, як кіберакмеологія. Методика викладання кіберакмеології – це нова наука про різні способи і форми передачі Особі кіберакмеологічних знань про мету, зміст і способи навчання і нерозривно пов’язані з ними питання – самовдосконалення та самовиховання Людини у процесі викладання кіберакмеології.

Методологія кіберакмеології – це вчення про науковий метод пізнання й перетворення світу (довкілля) Людиною; сукупність прийомів дослідження, що застосовуються у кіберакмеології відповідно до специфіки об’єкта її пізнання. Це, нарешті, сукупність технологій, які застосовуються в процесі розробки забезпечення кіберакмеологічних інформаційних систем, що об‘єднані єдиним філософським підходом. В основі кіберакмеології знаходиться розроблена автором поліакмова модель та ресурсна модель Особистості (РОМ). Автором досліджується 7 рівнів РОМ. Ресурсний (потенціальній) рівень. Фізичний (фізіологічний) рівень або рівень вибору. Розквіту (особистісний рівень). Між особистісний (рівень комунікації, спілкування). Професійний (акме- рівень). Креативний (рівень творчості). Духовний рівень.

Означення кібернетичної акмеології - це комп'ютерно-експертний інструментарій дослідження, аналізу, моделювання потенційно - ресурсних можливостей людини на основі КА ергономічно-ергатичної інтелектуальної інформаційної системи з метою конструювання індивідуальної акме - моделі особи для формування технологій, програм, алгоритмів, методологій досягнення нею власних акме- точок життєдіяльності; це також, системна комп'ютерно-інноваційна технологія дослідження, аналізу та синтезу потенційно-ресурсних онто- і філо- генетичних можливостей людини з метою визначення та прогнозування іі акме- у різних сферах життєдіяльності та зацікавленостей. Кібернетична акмеологія - призначена для того щоб допомогти людині: визначити іі ресурси, сформулювати мету у відповідності до ресурсів, спроектувати паспорт (модель) досягнення мети Кібернетична акмеологія - досліджує ресурс людини, допомагає сформулювати мету, дає поради стосовно реалізації мети – бажання. На основі ресурсів акме- людини та пошуку алгоритму сприятливих умов для конструктиву діади: Мета - Ресурс. Експертні системи діагностики особи проектуються на основі каузометрії. Каузометрія – це метод, що розроблено для аналізу життєвого шляху Особи (має відношення до біографічного методу).

Комп’ютерна аналітична ергатично – ергономічна експертно – інтелектуальна акме- інформаційна система або Кіберакмеологічна експертно-прогностична психо семантична інформаційна система будується на основі високої прогностичної валідності біографічних методик при використанні яких аналізуються біографічні дані Особи на основі факторних, кумулятивних, психоаналітичних методик. У Особи десятки тисяч параметрів, характеристик, факторів, причин, чинників – тому якісно і кількісно обробити цей багатофакторний масив, що впливає на Успіх / Не Успіх Особи у професійній діяльності / житті може тільки Кіберакмеологічна експертно-прогностична психо семантична інформаційна система. Експертні комп’ютерні дослідження показали, що окремі, найбільш виражені фактори впливають на поведінку Людини на 30-40 %, а комплексні (кумулятивні) фактори (мікро фактори) виправдовуються – на 60-70 %.

У Кіберакмеологічній експертно-прогностичній психо семантичній інформаційній системі (КЕППСІС) використовується дискримінантний аналіз. Дискримінантний аналіз – досліджує якості особи, що впливають домінантно на Успіх / не Успіх у будь-якій професійній діяльності. Суть дискримінантного аналізу полягає у виділенні 2-ох контрастних груп параметрів (кращі / гірші) у Особи. У КЕППСІС можливо аналізувати: результати тестування, обробляючі шкали всіх тестів, що застосовуються; суміщення фактів з коефіцієнтом впевненості та імовірностними чинниками; інтерактивні ‘відповіді’ системи; семантичний контекст бази знань; створення нових шкал (континуальних).

КіберАкмеПсихоаналіз – дозволяє: ‘розкривати’ глибинні установки, атитюди, конфлікти у підсвідомості; будувати (моделювати) ресурсну модель особистості; проектувати прогностичну ресурсну модель особистості; досліджувати, аналізувати, прогнозувати поведінку Особи. Українська Академії акмеології УАА (відділення “Кібернетична акмеологія”) здійснює дослідження Людини з метою конструювання Моделі Акме- Особи для розкриття сутності організму, його потенційно-ресурсних можливостей, само актуалізації на основі проектування і реалізації Кібернетично - Акмеологічної Біологічної Системи (КАБС). Мета впровадження КАБС - проаналізувати основні властивості організму людини (вроджені якості людської натури, інсайт), вплив на людину внутрішніх і зовнішніх факторів, спрогнозувати домінанту поведінки людини на основі її генотипу і виховання і визначити індивідуальні шляхи досягнення розвитку її акме- потенційно-ресурсних можливостей сформувавши у діалоговому режимі: поради, рекомендації, технології, алгоритми, програми, ігрові моделі поведінки тощо для зацікавленої Особи. Автор, як керівник відділення «Кібернетична акмеологія» займається дослідженням проблеми «свободи» вибору Людини у сучасному світі та визначення Особою свого акме- шляху життєдіяльності на основі її базових потенційно-ресурсних параметрів. Автором на основі системного аналізу спроектована Кібернетично-Акмеологічна Екпертно-Аналітична система (КАЕАС) ергономично - ергатичного типу прогнозування життєдіяльності гармонійної акме- Людини, яка досліджує біля 4 000 чинників, що характеризують суть Людини (генотип, виховання, освіта) з метою визначення акме- тренду мети Особи на різних проміжках часу її життєдіяльності. Аналіз автора ґрунтується на поняттях само актуалізації, самодостатності здорової людини, її автономності, відносної незалежності, а також на основі концепції і принципах таких наук, як кібернетична акмеологія, біхевіоральна кібернетика (КіберАкмеБіхевіоризм), КіберАкме-Аксіологія або Кібернетична аксіологія. Синергетичний принцип побудови означених АРМ заснований на інтегратино-комплексному використанні можливостей окремих модулів з відповідних бібліотек для отримання сумісного ефекту, який більше простої суми ефектів окремих модулів, які були використані для побудови конкретного АРМ. Зазвичай синергетичний принцип повязаний з само креативністю акме- АРМ на основі самоаналізу і самоорганізації. При цьому процес само креативності акме- АРМ є динамічним, нестійким і часто не прогнозуємою категорією, що дозволяє говорити про якісну зміну поведінки акме- АРМ при малій зміні керуючого параметру. Таким чином само креативність дозволяє вивчати, досліджувати і аналізувати авто креативні процеси акме- АРМ, та робити відповідні висновки стосовно розвитку, удосконалення або руйнування акме- АРМ. Синергетичний принцип – дає підтвердження того, що для складних систем, до яких мають відношення і акме- АРМ, існує декілька шляхів розвитку (альтернатив). Він розкриває закономірності і умови функціонування процесів, які неможливо спрогнозувати, а також нелінійного само стимулюючого розвитку акме- АРМ.

Відповідно до синергетичного принципу випадковість і хаос, які раніше розглядалися як деструктивні елементи розвитку складних систем, досліджуються з двох сторін: руйнівної та утворюючої. Оскільки проектуємі акме- АРМ базуються на принципі відкритості, це дозволяє йому підтримувати розвиток креативної структури за рахунок зв’язку ОПР. У цьому випадку здійснюється зворотний зв’язок акме- АРМ з ОПР, що дозволяє зазвичай або уповільнити, або прискорити, або і зовсім змінити креативні процеси. При цьому упорядкованість акме- АРМ на різних етапах може призвести до так званої метастабільності, коли зовнішні умови відносно метастабільні і керовані, і їх розв’язок детермінований і відносно прогнозований.

Відомо, що суттєвим чинником синергетичних процесів є не лінійність, яка у креативному розвитку акме- АРМ іпліціюється через множинність шляхів розвитку системи; відтворення випадковості і не прогнозованості у креативному процесі; динаміку послідовного і вибухового шляху креативного розвитку в їх нелінійному розвитку.

Таким чином, синергетичний принцип обґрунтовує такі тенденції само креативності розвитку: здібність до самоорганізації в креативності, що проявляється у відкритості і не лінійності акме- АРМ; не лінійність розвитку акме- АРМ, що дає можливість вивчення неочікуваних змін направлень розвитку креативних процесів; розвиток через хаос, не лінійність, нестійкість, що проявляється у руйнуванні існуючої акме- АРМ і досягнення креативного результату.

Синергетичний принцип при дослідженні креативних акмеологічних АРМ може допомогти і допомагає у вивченні феномена “akme” (мінімакса) стосовно супер складних систем, закономірностей їх розвитку, руйнування або заміни на нові системи; виявлення якісних параметрів акме- АРМ у процесах само креативності, та створення багато вершинних (полі акме-) систем.

Потрібний напрям розвитку акме- АРМ на шляху його еволюції у термінах “акме” – визначається спец атрактором (кульмінаційною точкою його розвитку) (attractor англ. притягувати). Атрактор виступає у якості установки на кінцевий результат і досягнення akme (вершини, або “низини” мінімакса) при динамічному (генетичному) розвитку системи. У процесі розвитку системи і досягнення кінцевого результату як бажаної мети akme здійснюється створення нового akme акме- АРМ.

Зазвичай, зовнішні зміни в акме- АРМ можуть призводити як до розвитку системи і підвищення її ефективності, так і до негативних наслідків, тобто руйнування системи, який при виникненні точки біфуркації може привести до створення акме- АРМ нової генерації. Суттєвим при створенні акме- АРМ є процес креативності і само креативності так як мета у формі akme може змінюватися у часі і просторі, то необхідно корегувати представлення про мету як у ОПР, так і на рівні акме- АРМ. ОПР повинна формувати початкову, проміжну і кінцеву мету стосовно акме- АРМ. Але і система впливає своєю “поведінкою”, результатами своєї роботи на ОПР. Тому не тільки акме- АРМ змінює свої властивості у процесі генетичного функціонування, а і ОПР змінює, спрощує, ускладнює, узагальнює, деталізує свою кінцеву мету стосовно реалізаційних можливостей акме- АРМ враховуючи проміжні результати.

При модифікації акме- АРМ з позиції синергетичного принципу і поняття акме- можна побудувати спец архітектуру креативного міні- максного розвитку системи за такими рівнями: ресурсним, функціональним, технічним, технологічним, алгоритмічним, математичним, креативним, філологічним тощо.

Когнітологічний принцип створення аме- АРМ реалізує такий підхід, при якому проектуємі АРМ базується на основі роботи з базами даних, базами знань та мета знань, реалізуючи при цьому креативний (творчий) рівень обробки інформації з метою генерації нового знання (синтезу знань) на основі використання вже відомих знань (загальних або індивідуальних). Для цього в архітектурі АРМ, що проектуються створюється відповідний пристрій логічного виводу, тобто “синтезатор” даних і знань. Критеріальним показником рівня інтелекту АРМ, що розробляється є його здібність використовувати накопичені знання для синтезу нових знань.

Автори розробляють та реалізують АВТОМАТИЗОВАНУ СИСТЕМУ на основі нової науки – КІБЕРНЕТИЧНА АКМЕОЛОГІЯ, головне призначення якої МОДЕЛЮВАННЯ: Нормативно – Гармонійної Акме- Людини; Індивідуально – Гармонійної акме- Особи. Акме- Модель Особи досліджується як: нормативна та індивідуальна (минула, поточна, майбутня-прогнозна), а також мінімальна, максимальна, міні- максна, моно-, полі- акмова, н- вимірна, ймовірностна, динамічна, статистична тощо. Аналіз методів тестування та діагностики особи та акме- особи застосовується для визначення потенціально-ресурсних можливостей особи з метою видачі рекомендацій, технологій, методик, програм поведінки Людини при досягненні нею вершинних (акме-) внутрішніх можливостей.

Ці методи застосовуються комплексно, інтегровано та системно. Розглянемо деякі з них. Методи акмеології: власні оригінальні емпіричні методи та методи розвитку: Лонгітюдний метод. Біографічний метод. Метод акмеологічного опису. Метод порівняльного аналізу пробільності. Метод професіограм, психограм і акмеограм. Метод акмеологічних тренінгів. Акмеологічні методи та технології ігрового моделювання. Адаптовані методи з: психології, соціології, педагогіки тощо. Існують наступні групи методів: діагностичні та корекційні тести. експертні оцінки. методи стимуляції особи, методи консультування тощо. Акмеологічна діагностика (або діагностика розвитку) – комплексний аналіз індивідуального стану особи з урахуванням таких чинників: фізіологічних, психофізіологічних, психологічних. соціально-психологічних, соціологічних тощо з метою дослідження динаміки розвитку особи та технологій досягнення нею високого рівня професіоналізму та самореалізації.

Акмеографія – це технологія: вивчення шляхом досягнення високого рівня професіоналізму; виявлення акмеологічних умов та факторів, що сприяють розвитку: професіоналізму, особистістно - професійному росту фахівця на основі методів: акмеографічного опису та створення акмеограм. Акмеографічний опис – характеризує професіоналізм на рівні: загального, специфічного, з урахуванням функціональних зв’язків. Методи акмеологічного опису: експертні опитування і оцінки, співбесіда, аналіз документів, професіографічні описи, порівняльний аналіз результатів,психологічне тестування. Акмеограма – це документ індивідуального професійно-особистого розвитку де відображені: система вимог, система умов і факторів, що сприяють прогресивному розвитку: професійної майстерності та особистості фахівця. Висновками акмеографічного дослідження є: - динаміка професійно-особистісного розвитку, «вузькі місця» та фактори, які заважають розвитку особливості, що змінюють мотивацію, акмеологічні технології розвитку особи. Акмеологічний моніторинг – система неперервного (динамічного, квазі- динамічного контролю): професійно-особистісного розвитку в процесі підготовки спеціаліста; перепідготовки; підвищення кваліфікації; корекції індивідуального професійно-особистісного розвитку(при необхідності). Структурно-акмеологічний моніторинг включає: моделі процесу: підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, моделі професіоналізму та професіонально особистісного розвитку, контроль: вхідний, поточний, вихідний; узагальнення отриманих висновків; формулювання психологічних характеристик фахівцям; опис практичних рекомендацій по оптимізації професійно-особистісних чинників особи. Акмеологічний тренінг – це засіб оптимізації підготовки, перепідготовки, підвищення рівня, професійної компетарності особи на основі програмно-цілевої технології. Методичні комплекси акмеологічного тренінгу: Методичний комплекс(МК) психологічного аналізу включає: тренінгові процедури дослідження технологій, методи оптимізації технологічних ланцюжків, встановлення взаємозв’язків між різними психо технологіями, побудова математичної моделі простору конкретного виду діяльності (поточну, тактичну, стратегічну). Методичний комплекс програмно-цільового підходу включає: попереднє тестування. вхідне анкетування. побудова суб’єктивних акме- просторів. корекція моделі простору конкретного виду діяльності, корегування загального курсу тренінгу, побудова індивідуальної програми підготовки особи.

Суб’єктивно генетичний підхід до акмеологічної практики – характеризується потребою людини досягти вершин своєї майстерності, тобто мотиваційного основного суб’єктно генетичної практики є бажання Особи чогось досягти. Психолого - акмеологічне консультування – це спосіб акмеологічної підтримки самовизначення людини як суб’єкта професійно-особистісних досягнень. Процес психолого - акмеологічного консультування включає в себе 3 статті роботи акмеолога- консультанта: індивідуальне психологічне консультування; психологічна консультаційна робота з організаційного номозадаючогою групою; психологічне забезпечення усього консультаційного процесу. КіберАкмеТестування це – комплексне (інтегративне) ітеративно-інтерактивне креативне дослідження Людини за допомогою розроблених авторами тестів: Вербальних / не вербальних. Емпатійних. Стаціонарних / дистанційних. Кібербіхевіористичних. Синергетичних. Когнітологічних. Фізіологічних. Анатомічних. Біологічних / медичних. Етіологічних. Морально-етичних. Математичних. Біоритмологічних. Духовних. Онто-, філо- генетичних. Гносеологічних. Аксеологічних. Технологічних. Психобіологічних. Педагогічних. Геронтологічних. Валеологічних. Акмеологічних. Психогенетичних. Біонічних. Праксіологічних (агротехнічних, рефлексивних, психотехнічних) тощо. КіберАкмеТестуваннябазується на використанні: акмеологічної діагностики, побудові ресурсної моделі Особи, експериментальних дослідженнях, аналізі (інтегративному) фахівців з Людинології, акмеограмах, психограмах, експериментальних професіограмах. Кіберакмеологічне тестування – дозволяє побачити у розвитку особи загальне, закономірне, індивідуальне за рахунок обробки на ЕОМ багатофакторних, кумулятивних, інтегрованих процесів з різних шкал психології, класичної математики (відношень, інтервалів тощо). Кіберакмеологічне тестування стосовно ‘вивчення’ Особи здійснюється: із застосуванням якомога більшої кількості параметрів (тисячі та десятки тисяч); довго терміново; постійно і регулярно; з урахуванням філо- і онто- ґенезу, формул крові, лімфи, сечі, наявності відповідних мікроелементів, дати народження, сонячної, лунної активності, екології, впливу планет, біоритмології, стану чакр, аури, карми; стану захисних функцій організму, якостей текстолога тощо. Найважливішими концепціями такого тестування є: концепція кумулятивно-факторних причин і її тісний зв’язок з концепцією ситуативно-особисто-діяльністною поведінкою Особи. Концепція кумулятивно-факторних причин – виходить з того, що детермінізм у психології базується як на комуляції різних причин у конкретному акті психічного відображення, так і на відносно однорідних, достатьно сильних окремих впливів (факторів). Сполучення комулятивних і факторних причин створює ‘причинне поле’ розвитку психічних явищ та функціонування Особи у цілому. Концепція ситуативно-особисто-діяльністі поведінки Особи – багатогранна і вміщує у себе особистісний, діяльністний підхід і ситуативний аналіз конкретних актів діяльності Особи та актів її поведінки. У створеній авторами КіберАкмеологічній інформаційній системі професіонального психологічного відбору досліджується поведінка Людини, яка залежить від якостей Особи, від ситуації, в яку вона попадає, від виду діяльності особи у конкретній ситуації, від мети, цінностей Особи тощо. Така інформаційна система може передбачати, наприклад, у яких конкретних ситуаціях знижується надійність професіонала по відношенню до фірми (керівництва).

Авторами створено Акме-Тест-Центр. Центр здійснює автоматизоване комплексне креативне тестування особистості за допомогою комп’ютерного діагностування акме- потенційно-ресурсних можливостей людини (морфологічних або структурних та функціональних або фізіологічних) за персональними параметрами з метою проектування та реалізації індивідуальної типології людини. При цьому формується: паспорт якості здоров’я, індекс якості життя акме-особи; паспорта професіональної акме- орієнтації, креативності акме-особи, стійкості до стресів, страху, психологічного тиску, ошуканства тощо. Тестування враховує гендерні та вікові особливості Людини, базові індивідуальні дані про стан та якість здоров’я (забрудненість організму, наявність / відсутність необхідних мікроелементів, пульсу, тиску, ваги, ритму дихання, добового хронотипу особи, нарко - залежності, почерку, збалансованості їжи тощо). Тестування здійснюється у стаціонарному та дистанційному режимах. Для дистанційного тестування створено та реалізовано креативні акме Веб-сайти. При тестуванні автором використовуються методики діагностики біологічного рівня особи; методики діагностики психічного рівня особи (атенційних процесів, типів мислення та рівнів креативності, домінуючого стану особи у часі, психофізіологічні, психоемоційного стану, моральності, самооцінки, впевненості, відношення до здоров’я, тривожності, рівня агресивності тощо); методики діагностики соціального рівня особи.

Реалізація процесу психолого - акмеологічного консультування, включає в себе 3 стадії роботи акмеолога - консультанта: індивідуальне психологічне консультування; психологічна консультаційна робота з організаційного нормо задаючою групою; психологічне забезпечення усього консультаційного процесу. Дослідження гармонічності Особи – базується на оптимальному співвідношенні існування та взаємодії ВНУТРІШНІХ і ЗОВНІШНІХ факторів людини та її боротьби за ресурси довкілля.

 

Література.

1.      Антонов В.М. Кібернетична акмеологія і тестологія гармонійної акмеологічної особи: технології, методики колективно-індивідуального комп’ютерного тестування та діагностики. – Довідник. – К. – 2013. – ВПЦ «Київський університет». – 255 с.

2.      Антонов В.М. Комп’ютер. Інтернет. Здоров’я (Здоров’я людини та комп’ютерні хвороби): Монографія. – Київ. ВПЦ КУ. – 2011. – 272 с.

3.      Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Кібернетична акмеологія: теорія та практика моделювання, акселерації та розвитку людини. Монографія. – Київ: - КНТ. – 2011. – 280 с.

4.      Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Гармонійна акме- особистість. Монографія - Київ- 2014. - 384 с.

5.      Антонов В.М., Антонова-Рафі Ю.В. Прикладна та професійна акмеологія. Монографія - Київ- 2014. - 351 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info