zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОБОРОТНЬОГО ЗВ’ЯЗУВАННЯ МОЛЕКУЛЯРНОГО КИСНЮ КОМПЛЕКСАМИ КОБАЛЬТУ(ІІ)

 

Богоявленська Г.Є.

Ганнова Ю.М., доц., к.х.н.

Україна, м.Красноармійськ

Донецький національний технічний університет

 

В данной статье освещены возможные стороны применения оксигенированных комплексов кобальта(II), в особенности в качестве синтетических переносчиков кислорода, что важно для развития современной медицины, приведены реакции образования смешаннолигандных систем кобальта(II) в присутствии кислорода.

 

На сьогоднішній день важливою світовою проблемою є процес одержання синтетичних переносників кисню. Переносниками кисню зазвичай бувають комплекси металів, здатні оборотно приєднувати кисень.

Оборотність приєднання і відщеплення молекулярного кисню комплексом повинна забезпечуватися легкістю зміщення електронів усередині комплексу і невеликою різницею в стійкості обох його станів. Здатністю координувати молекулярний кисень володіють комплексні сполуки визначеної будови більшості елементів першого перехідного ряду, а також d-елементів VIII групи в нижчих ступенях окислення [1].

Ефективність взаємодії комплексів даних металів з молекулярним киснем визначається геометричною будовою комплексів, складом найближчої координаційної сфери, природою і донорними властивостями лиганда, що займає транс-положення.

Штучні переносники кисню - це хімічні сполуки, що використовуються для збільшення об'єму кисню в крові. Прикладами таких переносників можуть бути перфторкарбонати (PFCs), переносники на основі гемоглобіну (LEHs). Штучні переносники кисню можуть бути використані, коли справжня кров недоступна, є ризик зараження якою-небудь інфекцією або ж немає часу на те, щоб перевірити сумісність крові донора і реципієнта. Проте, ці продукти використовуються мало, вони постійно удосконалюються, вимагають проводити більше наукових досліджень і клінічних випробувань [2].  

Синтетичні носії молекулярного кисню представляють і безсумнівно технічний інтерес: є потенційно робочою речовиною для отримання кисню з атмосфери в м'яких умовах; можуть служити каталізаторами в гомогенно-каталітичних окисно-відновних реакціях (так як при координації молекулярного кисню відбувається його активація); використовуватися для підвищення ефективності роботи позитивного електрода в паливних елементах; для глибокого очищення рідин і газів від кисню, служити антиоксидантами [2].

З відомих нині комплексів, що оборотно зв'язують молекулярний кисень, велику частину складають комплексні з'єднання кобальту з різними лігандами: шифовими підставами, амінами, амінокислотами, порфіринами та ін. Особливе становище кобальту(II) в процесах оборотного зв'язування молекулярного кисню пов'язано з тим, що під впливом лігандного оточення валентні 3d-орбіталі кобальту займають вигідне становище стосовно валентних орбиталей молекули кисню [3].

Одна з основних, найважливіших функцій крові - транспорт кисню і забезпечення їм усіх життєво важливих систем організму включаючи його доставку до органів і тканин, з одночасним виведенням двоокису кисню. Порушення нормального дихання і кровообігу призводить до гіпоксії і, як наслідок, до великої поразки тканин.

Переливання гомологічної крові допомагає успішно підтримувати транспорт кисню. Але наявність таких побічних ефектів, як реакції і ускладнення гемотрансфузій, імуносупресія і гемотрансмасивні інфекції, визначила напрям і пошук штучних замінників транспорту кисню. Тому у ряді країн ведеться пошук комплексних поліфункціональних замінників під назвою "штучна кров", які мають інгредієнти, що забезпечують стабільне наповнення судин, перенесення кисню, поживних і біологічно-активних речовин, збереження водно-сольового обміну, видалення продуктів обміну. Успіх створення такого препарату залежить від вдалого підбору його складу і забезпечення фізико-хімічної сумісності, компонентів які входять до його складу.

Судячи з літературних данних особливий інтерес представляють змішанолігандні дикисневі комплекси, що містять у внутрішній сфері разом з π-акцепторними лігандами типу 1,10, - фенатролін та 2,2’дипіридил, фрагменти білків амінокислоти або пептиди. Такі комплекси за типом організації аналогічні природним переносникам О2, і, як відомо, мають високу ефективність [4].

Виходячі з експериментів по відновленню кисневої ємності крові за допомогою оксигенованих комплексів кобальту з a,a-дипіридилом и дипептидами, напрямок подальшого вивчення таких змішанолігандних систем є актуальним та перспективним. Що дало нам основу вивчення системи кобальт(II) – аланілаланіндипіридил – кисень.  

З рН - потенціометричних даних випливає, що в разі застосування, для отримання кровозамінювачів такого хелатуючого лиганду як аланіллаланін при співвідношенні Co:Alaala = 1:1 в розчині утворюються біядерні кисневі комплекси кобальту з гідроксильних містком.

Кисневі комплекси кобальту з аланілаланіном при співвідношенні Co: Alaala = 1: 2, також є біядерні, проте не містять гідроксильного містка, через те що всі координаційні місця зайняті донорними групами лиганда і молекулярним киснем. При цьому утворюються кисневі комплекси виду: Co(dipyAlaalaH)2O22+ и Co(dipyAlaala)2O2. Відповідно до проведених досліджень на моль кобальту приєднується близько 0,5 моль молекулярного кисню, що підтверджує утворення біядерного комплексу з кисневим містком. Утворення біядерних комплексів відбувається за схемою:

2CodipyAlaalaH+ + O2 ↔ Co(dipyAlaalaH)2O22+,

2CodipyAlaala + O2 ↔ (CodipyAlaala)2O2.

Рівновага процесу оксигенації змішанолігандного комплексу включає в себе ще реакції переходу комплексу Co(dipyAlaalaH)2O22+ в комплекс (CodipyAlaala)2O2, за рахунок ступінчатого відриву протонів. Дані реакції наведені нижче:

Co(dipyAlaalaH)2O22+dipyAlaalaCo - O2 - CodipyAlaalaH+ + Н+,

dipyAlaalaCo - O2 - CodipyAlaalaH+  ↔ (CodipyAlaala)2O2 + Н+.

Необхідне подальше вивчення властивостей отриманих у системі оксигенованих біядерних комплексів кобальту, з метою визначення оптимальних умов  їхнього утворення для подальшого застосування як синтетичних переносників кисню, у перспективі з використанням отриманих препаратів для відновлення кисневої ємності крові при комбінованих термічних травмах.

 

Література

1.     Братушко Ю.И., Координационные соединения 3d – переходных металлов с молекулярным кислородом / Ю.И. Братушко. – К.: Наукова Думка, 1987. – 168 с.

2.     Богоявленська Г.Є., Дослідження оксигенованих комплексів в системі кобальт(ІІ) – аланілаланіндипіридил - кисень / Г.Є. Богоявленська, Ю.М. Ганнова // Збірка доповідей XXIV Всеукраїнської наукової конференції аспірантів і студентів «Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів», Т-2-Донецьк: ДонНТУ,2014.- 242с.

3.     Гринберг А.А., Введение в химию комплексных соединений / А.А. Гринберг. – М.: Химия, 1971. – 371 с.

4.     Гридин В.С., Проблемы кислородотранспортной функции крови при комбинированной травме / В.С. Гридин, Д.М. Паладе, А.Г. Овчаренко // Тезисы докладов 13-го межгосударственного семинара «Обратимое присоединение молекулярного кислорода комплексами металлов», Т-2- Донецк: ДМИ, 1993.-С.6-7Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info