zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>АНАЛІЗ МОДЕЛЕЙ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ та їх вплив НА діяльність  ПІДПРИЄМСТВа

 

 

Чорнорот Я.О.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Національна металургійна академія України

 

В статье проведен анализ моделей управления запасами, рассмотрено их влияние на успешную работу предприятия. Приведена классификация существующих моделей управления запасами на предприятии.

 

Управління запасами є важливою складовою управлінської діяльності для успішного існування будь-якого підприємства, що у своїй роботі стикається з наявністю запасів. Управління запасами дає змогу підприємству максимізувати свій прибуток за рахунок оптимізації рівня запасів та ефективного їх використання, встановлення достатнього, але не дуже високого рівня запасу. При цьому кошти, що вкладаються у ці запаси, можливо мінімізувати. Розроблено багато моделей управління запасами із застосуванням різноманітних математичних методів.

Згідно до економіко-математичного словника, управління запасами - комплекс моделей і методів, призначених для оптимізації запасів, тобто ресурсів, що знаходяться на зберіганні і призначених для задоволення попиту на ці ресурси. Терміни "ресурси" і "запаси" тут розуміються широко: можна говорити про запаси кінцевої продукції, про запаси напівфабрикатів (тоді відповідна задача буде завданням про оптимізацію незавершеного виробництва), про запаси сировини, природних і трудових ресурсів, грошових коштів і т. д. Роль виробництва зводиться тут до поповнення рівня запасів по мірі виникнення потреби в них. В якості цільової функції в задачах управління запасами виступають сумарні витрати на утримання запасів, на складські операції, втрати від псування при зберіганні і моральне старіння, втрати від дефіциту і штрафи і т. д. Природно, що відшукується мінімум цієї функції. Керованими змінними в таких завданнях є обсяг запасів, частота і терміни їх поповнення (шляхом виробництва, закупівлі і т. д.), ступінь готовності продукції, що зберігається у вигляді запасів та ін. Завдання бувають статичні (коли приймається разове рішення про рівень запасу на певний період) і динамічні, або багатокрокові, коли приймаються послідовні рішення або коригується раніше прийняте рішення з урахуванням змін, що відбуваються [4].

Товарно-матеріальні запаси пов'язують між собою процеси виробництва і реалізації продукції. Будь-яка виробнича фірма повинна мати певні товарно-матеріальні запаси на виробничій стадії, відомі під назвою "незавершене виробництво". Хоча товарно-матеріальні запаси інших типів - "в дорозі", "сировина і матеріали" і "готова продукція" - в строгому розумінні не настільки обов'язкові, їх наявність сприяє підвищенню гнучкості будь-якої компанії. Так, запаси "в дорозі" - тобто запаси між різними стадіями виробництва та зберігання - дозволяють набагато ефективніше використовувати виробничі графіки і різні ресурси. Без товарно-матеріальних запасів даного типу кожен етап виробництва мав би очікувати, поки не буде закінчено виготовлення виробу на попередньому етапі [1].

Завдяки товарно-матеріальним запасам забезпечується гнучка закупівельна політика фірми. Без них компаніям доводилося б купувати товари без резерву, тобто в суворій відповідності до потреб виробництва і виробничим графіком. Далі, наявність запасів готової продукції забезпечує гнучкість виробничих графіків і маркетингових заходів. Завдяки їм обсяг виробництва не повинен ґрунтуватися безпосередньо на обсягах продажів. Великі товарно-матеріальні запаси готової продукції дозволяють ефективніше реагувати на купівельний попит. Адже якщо запаси якого-небудь товару виявляються недостатніми, продавець може позбутися певного обсягу продажів в даний час або в майбутньому. Таким чином, фірми мають вагомі причини для створення всіх згаданих вище типів товарно-матеріальних запасів [1].

Запаси, будучи одним з видів оборотних активів, мають величезне значення для забезпечення фінансового благополуччя підприємства. Це означає, що на підприємстві повинна бути розроблена комплексна система їх аналізу, причому сфера задач аналізу зачіпає як оцінку достатності та збереження матеріальних ресурсів, так і забезпеченість джерелами фінансування. Запаси представляють собою ту частину оборотних активів, які знаходяться в постійному русі. Якщо ж цього не відбувається, то такі запаси - вже існуючі або потенційні збитки організації. Надмірні запаси припиняють рух капіталу, порушують фінансову стабільність підприємства, змушуючи його керівництво в терміновому порядку вишукувати необхідні для поточної діяльності грошові кошти. Ці та інші негативні наслідки політики накопичення запасів нерідко повністю перекривають позитивний ефект від економії за рахунок більш ранніх закупівель або отриманих знижок. Величина запасів сировини і матеріалів визначається насамперед обсягом продажів, характером виробництва, природою запасів (можливістю їх зберігання), можливістю перебоїв у постачанні і умовами придбання сировини (можливої ​​економією від закупівель більшого обсягу) [2].

Фірми часто роблять різні запаси. Зберігається сировина, заготовки, готова продукція, призначена для продажу. Запасів не повинно бути ні занадто багато, ні занадто мало. У першому випадку виникає необхідність невиправданих витрат на зберігання, на амортизацію товара. У другому випадку може виявитися так, що на складі не буде потрібного товару. Крім того, мала кількість запасів має на увазі їх часте поповнення, що також потребує витрат. Завдання управління запасами полягає в тому, щоб уникнути обох крайнощів і зробити загальні витрати по можливості менше [3].

Одним з найважливіших етапів планування роботи будь-якої виробничої одиниці - цеху, підприємства або об'єднання підприємств - є визначення раціонального рівня запасів сировини, напівфабрикатів, інструментів. Основними причинами створення виробничих запасів служать необхідність забезпечення безперебійного постачання виробничого процесу, періодичність виробництва різних видів продукції постачальниками, здійснення транспортування більшості видів продукції від постачальника до споживача партіями, а також розбіжність ритму виробництва з ритмом споживання. Предметом теорії управління запасами є відшукання такої організації поставок або виробництва, при яких сумарні витрати на функціонування системи були мінімальними [5].

Існує досить багато моделей управління запасами. Базисною моделлю є модель Уілсона. Можна виділити наступні основні види моделей управління запасами:

- однопродуктова статична модель;

- однопродуктова статична модель, яка припускає дефіцит;

- модель з поступовим поповненням запасів;

- модель з поступовим поповненням запасів, що допускає дефіцит;

- модель з фіксованим розміром замовлення;

- модель з фіксованою періодичністю замовлення;

- модель, що враховує кількісні знижки.

Основним фактором, що впливає на тип моделі, є характер попиту або потреби в матеріальних ресурсах. Попит може бути детермінованим або імовірнісним. В свою чергу детермінований попит може бути статичним, незмінним у часі, або динамічним, що змінюються в часі. Імовірнісний попит може бути стаціонарним, з незмінною в часі щільністю ймовірності, і нестаціонарним з змінюється в часі щільністю ймовірності. Іншим важливим фактором, що враховуються при побудові моделі, є термін виконання замовлення, тобто інтервал часу між моментом розміщення замовлення і його поставкою. Якщо цей фактор враховується, то модель називається моделлю з запізненням поставок [5].

У моделі може бути врахована інтенсивність поставок. При поповненні запасів з зовнішнього джерела зазвичай доставляється вся партія одночасно. Поповнення запасу з деякій інтенсивністю частіше здійснюється самим підприємством, коли продукція одного цеху використовується іншим.

Кількість видів продукції враховується в моделі за умови наявності взаємозв'язку між ними. Зв'язок може виникати до поставки і після неї. взаємодія до поставки проявляється в постачанні з одного джерела (замовлення на кілька партій різних видів продукції подається одночасно), у вимозі комплектності, в обмеженою потужності обладнання. Взаємодія після поставки має місце, коли кілька видів продукції зберігається в одному складському приміщенні або обмежена величина оборотних коштів, вкладених в запаси. У роботі системи може допускатися дефіцит або навпаки висуватися вимога бездефіцитної роботи [5].

Таким чином управління запасами відіграє важливу роль для фінансового успіху підприємства, вибір ефективної стратегії з управління запасами дозволить мінімізувати витрати, що пов’язані з запасами, а також прискорити роботу, що пов’язана з управлінням запасами на підприємстві.

 

Література:

1.     Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента, 12-е издание: Пер. с англ ./  Д.К. Ван Хорн, Дж. Вахович - М.: ООО "И.Д. Вильяме", 2008. - 1232 с.

2.     Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия экономических решений : учебник / О.В. Ефимова. - М. : «Омега*Л», 2010. - 351 с.

3.     Ломкова Е.Н. Экономико-математические модели управления производством (теоретические аспекты): Учеб. пособие / Е.Н. Ломкова,  А. А. Эпов . -Волгоград: ВолгГТУ, 2005. – 67 с.

4.     Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — 5-е изд., перераб. и доп. / Л.И.Лопатников - М.: Дело, 2003. — 520с.

5.     Новикова Н.В. Экономико-математические методы и модели: Конспект лекцій / Н.В. Новикова – Минск. 2010. – 46 с.  Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info