zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВИДИ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ В РОБОТІ НАД ТЕКСТОМ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ В ІНОЗЕМНІЙ АУДИТОРІЇ

 

Мишакова Т.М.,Величко О.О.

Україна, м.Київ,

Київський національний університет технологій та дизайну

 

В данной статье рассматриваються проблема обучения языка специальности студентов – иностранцев, которая является одним из ведущих принципов методики преподавания русского языка как иностранного в учебном процессе ВУЗа.

Проблема связана с недостаточным владением иностранными студентами научной лексикой по профильным дисциплинам.

 

Раціональна організація та інтенсифікація навчального процесу, підвищення його ефективності - найбільш актуальні проблеми сучасної методики навчання іноземних мов.

Їх вирішення можливе лише з позиції комунікативності - основної категорії методики як науки. Такий підхід дає можливість конкретизувати відбір та види презентацій навчального матеріалу, максимально враховуючи при цьому цілі навчання та запити студентів, їхню майбутню професійну діяльніcть.

Нині викладання російської мови як іноземної студентам-нефілологам сформувалось у самостійну дисципліну – мову за професійним спрямуванням, яка вивчає формування та розвиток усіх видів мовної діяльності на матеріалі спеціальності. Вивчення мови за професійним спрямуванням сприяє підготовці студентів до сприйняття та опанування матеріалом спеціальних дисциплін.

Отже, мова спеціальності при вивченні російської мови є одним із провідних принципів методики викладання російської мови як іноземної на основному етапі.

Вивчення спеціальних дисциплін викликає у студентів-іноземців немало труднощів. Це пов’язано з тим, що вони погано знають мову і на підготовчому факультеті на батьківщині мало знайомились з лексикою спеціальних дисциплін. Ця обставина заважає студентам увійти в навчальний процес.

Викладачам, які працюють із іноземцями в мовних групах, доводиться виявляти максимум винахідливості, добираючи й адаптуючи спеціальні тексти, ретельно обмірковуючи види та систему вправ для аудиторних і домашніх робіт. При цьому треба враховувати, що будь-який текст зі спеціальності, крім специфічних словосполучень і термінів, містить значну кількість загальновживаних слів та словосполучень, які можуть бути активізовані й у розмовно-побутовому плані.

Для успішного проведення навчальної роботи необхідні такі тексти, котрі мають як пізнавальне значення, так і відповідний лексичний, граматичний та фонетичний матеріал. Крім того, такі тести є основою для складання плану та конспекту, розвивають навички сприйняття на слух лекцій зі спеціальності, а також служать базою для самостійної роботи над навчальною та науковою літературою.

Практика показала, що на початковому етапі навчання іноземців варто використовувати адаптовані тексти навчального характеру. Такі тексти значною мірою готують іноземних студентів до сприйняття лекційного матеріалу та роботи над рекомендованими підручниками. Але вивчення будь-якої спеціальної теми лише за адаптованими текстом не може бути достатнім. Тому після кожного опрацьованого тексту треба давати додатковий, текст насичений уже знайомою лексикою, яка необхідна для передачі його змісту.

Залучення тематично пов’язаних зі спеціальним текстом коротких повідомлень допомагає виробити в іноземців навички правильного вживання засвоєної термінології. Включення ж додаткових текстів і газетних повідомлень робить вивчення певної спеціальної теми більш об'ємним. Бажано, щоб такі тексти мали насичену фабулу і служили для закріплення й активізації вивченого лексичного матеріалу.

У процесі навчання іноземної мови особлива увага має бути приділена творчим вправам з розвитку мовлення. Такі вправи позитивно впливають на вироблення в іноземних студентів навичок та вмінь у плані творчого підходу до набутих знань і застосування їх на практиці. Для такої роботи характерним є елемент самостійності й творчості.

Творчі вправи виконуються наприкінці вивчення певної теми після цілої системи тренувальних робіт. Одним із видів творчих вправ на перших етапах вивчення спеціального тексту є вправи на питання й відповіді за текстом (письмові та усні). При цьому перевіряється, чи правильно зрозуміли іноземці зміст і наскільки добре в ньому орієнтуються. У такій лексичній роботі бере участь уся група. Звикнувши до подібної системи, іноземні студенти уважно слухають відповіді своїх товаришів, відзначаючи лексичні, граматичні та фонетичні помилки. Так завершується підготовка до переказу тексту зі спеціальності, підвищується культура мовлення.

При письмових відповідях на питання перевіряються і закріплюються граматичні та орфографічні навички в галузі спеціальної лексики й термінології, специфічних зворотів і виразів наукового стилю мовлення. Широко залучаються додаткові відомості з теми, що вивчається, набуті студентами на лекціях викладачів спеціальних дисциплін.

Будь-який спеціальний текст становить широке поле діяльності для такого важливого виду творчих вправ, як взаємне рецензування відповідей студентів. Першими свої зауваження висловлюють рецензенти, потім – усі інші студенти. Ці зауваження стосуються побудови речення, повноти передачі змісту, логічності, послідовності. Такий вид роботи сприяє виробленню у студентів уваги та свідомого підходу до думки, яка висловлюється.

Творча ініціатива студентів-іноземців добре виявляється при складанні плану тексту. На початковому етапі роботи студенти складають простий план. Добирається неважкий за змістом текст, де легко виділяються окремі складові змістові частини. План складається під керівництвом викладача, потім ця робота виконується самостійно.

Іншим видом творчих робіт є складання плану розповіді викладача або відповіді своїх товаришів. При цьому підвищується активність студентів і виробляються навички та вміння правильно орієнтуватися в засвоєнні того чи іншого матеріалу.

На наступному етапі роботи план поступово ускладнюється, стає більш поширеним. Види планів, які використовуються у навчальному процесі, методика роботи над ними та їх цільова установка можуть бути різноманітними:

1. план у формі відповідей;

2. план у формі положень, де використовуються цілі поширені речення;

3. план із особливими завданнями – запланувати послідовність у тексті матеріалу з певної теми тощо.

Паралельно з цим проводиться конспектування тексту. На базі отриманих раніше знань, навичок та вмінь студенти виконують вправи з конспектування тексту на друкованій основі. Варто зазначити, що конспектування – важка форма роботи, яка сприяє розвиткові навичок самостійності студентів, творчого підходу до набутих раніше знань та застосування їх на практиці.

Форми конспектування поступово ускладнюються. Постійна перевірка знань (колективне обговорення конспектів, взаємне рецензування та ін.) підвищує почуття відповідальності студента за виконану роботу, забезпечує логічну послідовність при складанні конспекту.

Найважчим для студентів-іноземців є конспектування без друкованої основи спеціального тексту, який читається викладачем мови. Такий вид вправ привчає студентів слухати та записувати лекції зі спеціальних дисциплін. Спочатку викладач читає текст по реченнях, з'ясовує, які слова та словосполучення невідомі іноземцям і настільки їм зрозумілий зміст прочитаного. Особлива увага приділяється стійким словосполученням, які варіюють через використання нових слів. Наприклад, «базуватися на чому-небудь» і «ґрунтуватися на чому-небудь».

Отже, текст прочитаний, лексична робота проведена, складений план. Після цього дається завдання самостійно законспектувати текст і переказати його зміст.

Наступний етап – написання конспекту за планом. Для цього виду завдань використовується запис тексту, зроблений викладачем спеціальних дисциплін, а не викладачем мови, до голосу якого студенти вже звикли. Ця робота підвищує їх увагу, привчає слухати й розуміти спеціальну термінологію.

Пропонуємо деякі види творчих вправ при навчанні конспектуванню:

1. прослухати текст, і з-поміж запропонованих викладачем назв вибрати найкращу;

2. прослухати текст і дати йому назву;

3. поділити текст на завершені змістові частини;

4. дати назви окремим абзацам тексту;

5. законспектувати текст за наявності чи відсутності зорової опори.

Описані вище творчі завдання дають можливість іноземним студентам вільно оперувати вивченим лексико-граматичним матеріалом, що сприяє підвищенню якості навчання.

 

Література:

1.     Величко О.О., Мишакова Т.Н. Изобразительное искусство: Тексты и задания по русскому языку для иностранных студентов. / – К.: КНУТД, 2010, - 22 с.

2.     Величко О.О., Мишакова Т.Н., Струминская Т.В. Русский язык: Методические рекомендации для иностранцев студентов факультета дизайна. Часть I, Часть II. / Сост.:– К.: КНУТД, 2012, - 51 с.

3.     Глазунова О.И. Русский язык для математиков (Russian for Mathematician) М.: МЦНМО, 2004 – 260 с.

4.     Лебединский С.М.,Гербик Л.Ф. Методика преподавання русского языка как иностранного. Учебное пособие. Мн.: 2011, 390 с.

5.     Пухаева Л.С., Ольхова Л.Н. Русский язык в мире экономики.- СПб.латоуст, 2002. - 250 с.

6.     Щукин А.Н. Методическое пособие для преподавателей русского как иностранного. Методика преподавання русского языка, 2006.- 215 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info