zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ

 

Орленко Н.А., Совгіря Т.М., Порадник С.Г.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

  

Here we consider the influence of the general physical training of the future pilot on the system touch of the professional activity as the unseparate part of the general and professional personal culture, which must provide the increase of work capacity, the good state and strengthening of health. It is also favorable to active longevity.

 

Діюча система фізичного виховання студентської молоді України припускає створення в масштабах країни і на рівні вищих навчальних закладів визначених стандартизованих, програмно-нормативних і організаційних основ фізичного виховання та умов для його реалізації. Зокрема, передбачено виконання соціального замовлення держави і суспільства на зміцнення здоров'я, загальну та професійно-прикладну фізичну підготовку студентів шляхом організації у ВНЗ обов'язкових навчальних та позанавчальних факультативних занять різними практико-діяльнісними компонентами фізичної культури з обов'язковою реалізацією базового компонента, орієнтованого на оволодіння особистою фізичною культурою фахівця.

Так, на наш погляд, основним принципом фізичного виховання у ВНЗ є єдність світоглядного, інтелектуального та тілесного компонентів у формуванні фізичної культури особистості, що обумовлюють освітню, методичну і професійно-прикладну спрямованість виховного процесу. При цьому, у формуванні рухового компоненту основна увага надається цілеспрямованому, систематичному засвоєнню різних рухових дій і розвитку різнобічних фізичних здібностей; за умов формування інтелектуального компоненту зусилля акцентуються, насамперед, на набутті індивідом спеціальних знань і вмінь їх використання з метою самовдосконалення.

У ході нашого дослідження, ми спробували дослідити вплив фізичної підготовки на успішність майбутніх пілотів. Відомо, що розвиток фізичної та розумової працездатності може бути усвідомленим, керованим та контрольованим процесом. Ними було досліджено взаємозв’язки фізичної і розумової працездатності та можливості цілеспрямованого управління розумовою працездатністю засобами фізичного виховання та професійно-прикладної підготовки.

На підставі успішності навчання студентів п’ятого курсу, які навчались за спеціальністю 6.100100 «Експлуатація літальних апаратів» 1-8 семестр здійснено математично-статичний аналіз зведених відомостей за навчання та визначені такі показники: відмітки з фізичного виховання (503 год. – яка входить у блок гуманітарної підготовки) та загальних (цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 1701 год.) Результати опрацьованих зведених відомостей подані у рис. 1.

 

Рис. 1 Динаміка екзаменаційної сесії з фізичного виховання майбутніх пілотів (1-4 курс)

 

Як ми бачимо результати з фізичного виховання мають хвильообразний характер, що на нашу думку є впливом різних видів спрямованості фізичної підготовки та кількістю навчальних годин.

Так, на першому курсі підготовка майбутніх пілотів здійснювалась за загальною програмою. На початку другого курсах почалась проводитись підготовка за авторською програмою, напрямки: легка атлетика та аеробіка. Початкові результати говорять про посередній рівень фізичної підготовленості майбутніх пілотів на початку навчання у ВНЗ, але дворазові заняття допомогли підвищити рівень підготовки майбутніх пілотів на другому курсі. Крім того, спостерігається на другому курсі процент не атестації студентів, більш всього за рахунок пропусків занять, що призводило до неможливості виконати нові вправи. На нашу думку, це залежить від зміни підготовки за досить незвичним напрямком та адаптацією до нової програми підготовки. Пік показників спостерігається на третьому курсі навчання, де заняття проходили за напрямком ігрових видів спорту, що біль подобаються майбутнім пілотам та більш привичні у виконанні. На четвертому курсі показники стабілізувалися та майже не відрізнялися один від одного.

Крім того, початкове низький рівень фізичної підготовленості  наприкінці п’ятого курсу виріс з 15,8% оцінок «відмінно» на першому курсі до 58,8% на п’ятому курсі, що говорить про ефективність підготовки майбутніх пілотів.

Також, розглядаючи рівень загальних знань майбутніх пілотів, який показано на рис. 2, можливо зробити висновок, що динаміка формування загального рівня професійної підготовки майбутніх пілотів майже знаходяться на одному рівні з фізичною підготовленістю. Як що знижувалися показники з фізичного виховання, то також знижувалися і результати з загальноосвітньої підготовки. Це говорить про те, що рівень знань знаходиться у залежності від фізичної підготовленості майбутніх пілотів та їх мотивації до навчання.

 

 Рис. 2 Динаміка формування загального рівня професійної підготовки майбутніх пілотів

  

Висновки. Таким чином з’ясовано, що фізичні вправи і заняття різними видами спорту мають позитивний вплив на фізичну та розумову працездатність майбутніх пілотів. Крім того, однією з умов підвищення ефективності навчально-виховного процесу та успішності майбутніх пілотів є врахування встановленого позитивного взаємозв’язку між визначеними навчальними дисциплінами з подальшим посиленням міжпредметних зв’язків. Використання інформації позитивного взаємозв’язку між фізичним вихованням, загальними та спеціальними предметами дає можливість оптимізувати систему фахової підготовки майбутнього працівника цивільної авіації.

Все вищесказане дає підстави вважати, що удосконалення системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах і, зокрема, використання засобів фізичного виховання для досягнення та підтримання високої розумової працездатності студентів є важливою умовою професійної освіти майбутніх пілотів.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info