zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ АГРАРНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ

 

Пригодський О.М., Тищенко С.І.

Україна, м. Миколаїв,

 Миколаївський національний аграрний університет

 

Рассмотрено сущность информационных технологий, обусловлены их место и роль в управлении аграрными предприятиями Украины. Определены направления усовершенствования сельскохозяйственными предприятиями на основе внедрения и использования информационных технологий в роботе агропредприятий.

Ключевые слова: управление, сельскохозяйственные предприятия, информационные технологии.

 

Економічні реформи в Україні значною мірою залежать від ринкових відносин та використання інформаційних технологій. Останнім часом аграрний сектор економіки характеризується різким зниженням технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, недостатнім обсягом продукції та зростанням її собівартості, низькою дохідністю виробництва, сповільненням інвестиційного й інноваційного процесів. У зв’язку з цим, надзвичайно важливим є впровадження нових інформаційних технологій та перехід на інноваційний тип розвитку й реформування системи управління з метою підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств. Новітні технології мають значну перевагу за швидкістю і якістю передачі даних порівняно з традиційними.

Аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, є системоутворювальним у національній економіці, формує засади збереження суверенності держави - продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов’язаних галузей національної економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій. Розвиток сільського господарства багато в чому визначається застосуванням більш прогресивних форм господарювання, які забезпечують ефективне використання економічного механізму відповідно до конкретних умов виробництва. Для цього повинна залучатися різноманітна інформація, що характеризує всі сторони агропромислового виробництва та відображає всі його особливості. На даний момент інформація стає таким же ресурсом, як матеріальні та енергетичні ресурси.

Покращення інформаційного забезпечення може відігравати вирішальну роль для забезпечення високої ефективності діяльності підприємств АПК. Передумовою ефективного реформування аграрного сектору економіки України є покращення створення, аналізу та використання аграрної інформації та даних. Все це дає можливість чітко орієнтуватися в законодавчому полі, прогнозних показниках виробництва і збуту, географії цін на продукцію та ресурси з тим, щоб визначити стратегію розвитку господарства, впроваджувати і використовувати нові технології, тактично правильно будувати виробничі, заготівельно-збутові і фінансові взаємовідносини[1, с. 45].

Комплексне впровадження сучасної інформаційної технології дозволяє створити ефективну систему управління розвитком науки і техніки, органічно включити науково-технічний прогрес в усі економічні процеси АПК. Це забезпечує конкурентоспроможність агропромислового сектору економіки на світовому ринку, підвищує продуктивність праці у всіх сферах АПК при зниженні частки живої і матеріалізованої праці.

Обробка економічної інформації стала самостійним науково-технічним напрямком з великою різноманітністю ідей і методів. Розробляючи організаційну структуру сільськогосподарського підприємства, перш за все, необхідно чітко встановити, які конкретні функції та операції процесу управління будуть автоматизовані за допомогою комп'ютера та інших технічних засобів. Ця інформація повинна бути використана при визначенні форм поділу праці в апараті управління і при розподілі функцій між підрозділами системи управління. Встановлюючи перелік завдань, виконаних за допомогою обчислювальної техніки, керівникам агропромислових підприємств слід прагнути до того, щоб автоматизувати ті управлінські операції, які комп'ютер може здійснювати більш ефективно, ніж людина. В даний час на підприємствах вже накопичено певний досвід використання комп'ютерів для обробки облікової та аналітичної інформації.

Інформаційне забезпечення являє собою сукупність бази даних та системи управління базою даних, системи вхідної і вихідної інформації, а також уніфіковану систему документації. Інформаційне забезпечення включає в себе всю економічну інформацію підприємства, способи її подання, зберігання перетворення. Інформаційне забезпечення організовується на основі технічного і програмного забезпечення і є по відношенню до них забезпеченням більш високого рівня.

Одним з основних завдань при інформатизації управлінської діяльності є залучення кінцевого користувача в процес створення, супроводження та розвитку систем інформаційного забезпечення.

Як підкреслюють Є.Г. Коваленко і Л.І. Зініна, розвиток будь-яких інформаційних технологій, для використання в галузі управління, стимулює розвиток методологічних основ ефективного управління, служить підвищенню оперативності та обґрунтованості прийняття рішень [2, с. 64].

Розробка й організація інформаційного забезпечення є складним і важливим процесом при створенні системи автоматизованої обробки аналітичної інформації. Інформаційне забезпечення системи може бути визначене як сукупність єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації, уніфікованих систем документації і використовуваних інформаційних масивів.

Сучасне агропромислове підприємство, що має своєю метою підвищення ефективності діяльності, немислимо без оптимального управління, заснованого на використанні новітньої обчислювальної техніки.

Таким чином, кожне з засобів забезпечення (організаційних, технічних, технологічних, програмних та ін.) у масштабі системи трансформується у відповідну підсистему економічної інформаційної системи. Сукупність цих підсистем, пов'язаних і узгоджених між собою, повинна забезпечити весь технологічний цикл її функціонування за умови досягнення заданих техніко-економічних характеристик. Особливістю комплексу забезпечуючих підсистем є неможливість виключення їх із системи в цілому, тоді як окремі виробничі підсистеми можуть, при створенні системи тимчасово, функціонувати в традиційному варіанті[3, с. 5-9.].

В даний час агропромислові формування, фермерські господарства та окремі товаровиробники постійно відчувають потребу в оперативній інформації про попит та пропозицію на ринках, про наукові досягнення в селекції і передових технологіях виробництва, про досвід господарювання та підприємництва у подібних їм сферах діяльності, про прогресивні нормативи, про стан і використання засобів виробництва, земельних та інших ресурсів, про останні зміни в законодавстві, нормативних та інструктивних документах та інше різноманіття інформації, необхідної для ефективного господарювання, місць виникнення, методів і прийомів обробки, рівнів споживання. Все це актуалізує проблему інформаційного забезпечення з урахуванням зовнішнього середовища функціонування підприємств АПК.

В сучасних обставинах підприємство може реально лідирувати на ринку тільки в тому випадку, якщо воно широко використовує інформаційні технології. Часто виникають ситуації, коли витрати на збір інформації переважують вигоду, яку можна отримати з зібраних відомостей. Якщо інформації занадто багато, то вона може зіграти негативну роль. Менеджменту агропромислового підприємства слід прагнути до отримання максимально необхідної кількості інформації, тому що прийняття обґрунтованих управлінських рішень знаходиться в прямій залежності від того, який обсяг даних надходить і як він використовується. Для того, щоб використовувати його результативно, необхідно формувати і опановувати інформацію про зовнішні фактори підприємства[4, с. 224].

Інформаційне забезпечення, засноване на широкому використанні нових інформаційних технологій, засобів комп'ютерної та комунікаційної техніки дозволить багаторазово підвищити продуктивність праці, оптимізувати, за заданими критеріями, використання ресурсів, скоротити документообіг з переходом до електронних технологій управління виробництвом, прискорити вирішення основних соціальних проблем.

У цьому зв'язку найважливішим елементом істотного підвищення ефективності галузевої системи науково-технічної інформації повинна стати реформа інформаційного забезпечення прийнятих рішень в управлінні процесами, які відбуваються в АПК, для чого, зокрема, необхідно: створити і розвивати інформаційну інфраструктуру на базі сучасних технологій, забезпечити вільний доступ до зарубіжних інформаційних ресурсів; організувати моніторинг інформаційних ресурсів галузі і вирішити проблеми їх оптимального використання; впровадити автоматизовані експертні системи; створити нові консалтингові та аналітико-інформаційні служби.

 

Список використаних джерел:

1.     Стратегія розвитку інформаційного забезпечення АПК і сільського населення України до 2015 року / Колегії Міністерства аграрної політики (Протокол №6 від 29.06.2006 р.). - К. : Видавничий центр НАУ, 2006. - 45 с.

2.     Коваленко Е.Г. Практикум по экономике и организации фермерских хозяйств / Е. Г. Коваленко, Л. И. Зинина: Учеб. пособие. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. – 64 с.

3.     Сидорчук О. В. Головні вимоги до інформаційного забезпечення агропромислового виробництва / О. В. Сидорчук // Вісник Аграрної науки. – 2005. - № 9. – С. 5-9.

4.     Твердохліб М. Г. Інформаційне забезпечення менеджменту: Навчальний посібник / Твердохліб М. Г. – К. : КНЕУ, 2002. – 224 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info