zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Шипова В.М.

Україна, м. Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет

 

Раскрыто понятие экспорта и экспортных операций. Рассмотрены особенности организации экспортных операций в аграрных предприятиях Николаевской области. Представлен сравнительный анализ экспортных операций.

Ключевые слова: экспорт, экспортные операции, аграрные предприятия.

 

Зовнішньоекономічна діяльність на сьогоднішній день є дуже перспективним варіантом господарювання, що має можливість гармонійно поєднувати інтереси держави в досягненні політичної і економічної незалежності з інтересами підприємств у максимізації прибутку й у відповідному його перерозподілу. В ринковій економіці України, впроваджені багатофункціональні можливості здійснення суб’єктами ЗЕД господарської діяльності, щодо експортно-імпортних операцій. Просування вітчизняних товарів на міжнародному ринку дає можливість розширити ринки збуту для українського товаровиробника. Експорт товарів є засобом утвердження українських виробників за кордоном, сприяння підвищенню якості виробленої продукції.

Підприємства, які експортують продукцію, мають значні переваги у сфері оподаткування, що робить цей вид діяльності привабливим і перспективним.

Згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» експорт – це продаж продукції (робіт, послуг) іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення продукції за межі митних кордонів України з метою отримання від виробничої, або інших форм господарської діяльності.

Експортна операція – комерційна діяльність, пов’язана з продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для передачі їх у власність іноземному контрагенту [1].

Проблеми щодо удосконалення експортних  операцій досліджувалися такими вченими-економістами, як: Янковський Е.А., Островський Л.Е., Казанцев С.К., Макогон Ю.В., Кравченко В.А., Кравцова В.В, Мамутов В.К., Чувпило О.О., Новицький В.Е. та інші.

В умовах зовнішньоекономічної діяльності здійснюються наступні види експортних операцій:

- експорт товарів в рахунок міжурядових угод;

- експорт товарів в межах державного контракту;

- експорт товарів на умовах державного, або комерційного кредиту, або за рахунок відстрочки платежу;

- експорт на умовах компенсаційної угоди;

- експорт на умовах бартерної угоди;

- експорт в рахунок надання допомоги.

У 2013 році на Миколаївщині відбулася активізація зовнішньої торгівлі товарами та послугами. Обсяг експорту товарів та послуг збільшився порівняно з 2012 роком на 7,3% і становив 2795,1 млнол. США, імпорту – на 2,6% і склав 1007,1 млнол. США. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі регіону становило 17881 млн.дол. США при переважанні експорту над імпортом у 2,8 раза (у 2012 роцівідповідно 1622,9 млнол. США та 2,7 рази).

У 2013 році 226 підприємствами області експортовано товарів на загальну суму 2174,1 млн.дол. США, що на 8,3% менше, ніж у попередньому році. Із-за кордону 252 підприємствами завезено товарів на 928,9 млн.дол. США, що на 3,7% більше, ніж у 2012 році. Експорт області у 2,3 раза перевищив імпорт, при цьому позитивне сальдо становило 1245,2 млнол. США (у 2012 році – у 2,6 раза та 1475 млнол. США відповідно).

За підсумками 2013 року провідними країнами-експортерами товарів стали Російська Федерація, Єгипет, Ісламська Республіка Іран, Швейцарія, Сирійська Арабська Республіка та Пакистан. Імпортувалися товари, переважно, з Російської Федерації, Китаю, Ґвінеї, Білорусі, Ґайани, США та Польщі.

Перед здійсненням експортної операції необхідно вирішити питання про метод експорту. Метод експорту - це спосіб здійснення експортної операції.[2]

У міжнародній торговій практиці застосовуються два методи експорту: Прямий експорт - здійснення операції безпосередньо між виробником і споживачем через власну зовнішньоторговельну фірму або відділ зовнішньоекономічних зв'язків. Якщо фірма вибирає варіант прямого продажу, а не через посередника, їй необхідно створити діючу експортну службу.

Непрямий метод - вихід на зовнішній ринок за допомогою посередників.

Більше половини міжнародного товарного обміну здійснюється при сприянні торгових посередників, тобто незалежних від виробників і споживачів товарів торгових фірм, організацій і осіб.

Під торгово-посередницькими операціями розуміються операції, пов'язані з купівлею-продажем товарів, які виконуються за дорученням виробників і споживачів незалежним торговим посередником, на основі чи догоди окремого доручення, що укладається між ними.

Залучення торгового посередника дає змогу: [3]

- збільшити прибуток за рахунок підвищення оперативності збуту товарів і прискорення обігу капіталу;

- збільшити прибуток за рахунок зменшення термінів зберігання і передпродажного сервісу;

- збільшити прибуток за рахунок зниження витрат обігу на одиницю продукції;

- збільшити прибуток за рахунок продаж товару на іноземному ринку безпосередньо в моменти покращання кон'юнктури.

В умовах економічної кризи необхідно вживати всі можливі способи щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності. Дуже важливо організувати цю діяльність таким чином, щоб вона була якісною та приносила прибутки. В період фінансової кризи необхідно розуміти всю проблематику здійснення експортних операцій. Більшість господарюючих суб'єктів втратили можливості вступати в зовнішньоекономічні відносини. Ефективність організації експортних операцій значним чином пов'язані з ефективністю функціонування підприємства в цілому.

Аграрні підприємства Миколаївської області, обираючи непродуктивні канали реалізації  для своєї продукції, зазнають значних втрат. Наприклад, ціна реалізації зернових культур переробним підприємствам   складала 1446,7 грн. за т, а населенню у рахунок оплати праці – 1192,6 грн. Тобто на кожній проданій тонні господарства втрачали майже п’яту частину доходу (17,6%). Найвигіднішою була ціна на соняшник внаслідок реалізації його на ринку (3092,2 грн. за т), найменшою – населенню в рахунок оплати праці (1749,2 грн. за т). Неефективним напрямом продажу для овочів та плодоягідної продукції є реалізація переробним підприємствам, картоплі – населенню в рахунок оплати праці, винограду – комерційним структурам. Найбільших втрат зазнають виробники тваринницької продукції при реалізації м’яса худоби та птиці на ринку, молока – пайовикам, вовни – за іншими каналами. Вибір неефективних каналів збуту сільськогосподарської продукції перешкоджає ефективній роботі  аграрного  сектору.

Удосконалення організації експортних операцій необхідно починати з:

1) правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації залежить правильна організація експортних операцій.

2) правильного вибору маркетингової політики.

3) правильного підбору агентів з пошуку ринків збуту.

4) дослідження  цін на продукцію.

5) пошуку шляхів мінімізації витрат на організацію експортних операцій та їх здійснення.

Отже, здійснення експортної операції це складний та процес, який вимагає кваліфікованості від працівника та знання інформації. Удосконалення організації експортних операцій необхідно починати з: правильного підбору менеджера з продаж, адже від його кваліфікації залежить правильна організація експортних операцій; правильного вибору маркетингової політики; правильного підбору агентів з пошуку ринків збуту; дослідження цін на продукцію; пошуку шляхів мінімізації витрат на організацію експортних операцій та їх здійснення.

 

Література:

1.     Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 №959-ХІІ  [Електронний ресурс]:  Державна підтримка українського експорту. – Режим доступу: www.ukrexport.gov.ua/ukr/zed/ukr/3201.html

2.     Козик В. В., Папкова Л. А., Карп'як Я. С, Григор'єв О. Ю., Босак А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навчальний посібник-2-ге вид., перероб. і дон.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 608 с.

3.     Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власюк, О. О. Гетьман; За ред. д-ра екон. наук, проф. І . В. Багрової.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 580 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info