zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОЖЛИВОСТІ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ПРОЦЕСУ ПЛАНУВАННЯ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ ЗА ДОГОВОРАМИ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

 

Шкабрій Н.О.

Україна, м. Київ,

Національна академія статистики, обліку і аудиту

 

Рассмотрены возможности повышения эффективности процедур внутреннего аудита операций по договорам купли-продажи за счет обоснования целесообразности применения интенсивного подхода к планированию проверки, определены слабые места деятельности предприятия по поставкам активов как угрозы экономической безопасности хозяйствующего субъекта, подлежащие проверке внутренними аудиторами

 

Нестабільні умови господарювання та жорстка конкуренція на сьогодні є визначальними факторами впливу на ефективність господарської діяльності підприємства, управління якою, відповідно, залежить від вміння планувати та контролювати процес придбання активів. Інформаційне забезпечення управління на основі обліково-контрольної інформації повинно спрямовуватися на досягнення своєчасності поставок засобів виробництва з одночасною мінімізацією витрат, пов’язаних із замовленням, оприбуткуванням і зберіганням активів. Застосування науково обґрунтованих методичних підходів обліку і контролю операцій за договорами купівлі-продажу вимагає врахування політики діяльності підприємства, визначеної його власниками.

Бухгалтерський облік надає інформацію про наявність необхідних активів для забезпечення діяльності підприємства та про необхідність здійснення додаткового придбання. Враховуючи, що процес придбання спрямований на забезпечення безперебійності виробничого процесу, економію витрат за рахунок існуючих альтернативних можливостей укладання господарських договорів, підтвердженню достовірності відповідних облікових даних сприяє здійснення внутрішнього аудиту, що підвищує якісний рівень інформаційного забезпечення управління оновленням господарських засобів підприємства з урахуванням наявного майна, інвестованого в діяльність при створенні підприємства. Достовірна аналітична інформація забезпечує використання конкурентних переваг підприємства та можливість займати лідируючі позиції на ринку.

Сучасний етап економічного розвитку висуває нову вимогу до підприємств в частині облікового відображення та контролю процесу придбання активів, зокрема загальноприйнята достовірність, оперативність і аналітичність облікової інформації поступаються вимозі обґрунтування доцільності здійснення операцій. Оскільки процес придбання спрямований на забезпечення суб’єкта господарювання відповідними активами, перепродаж або використання яких обумовлені потребами покупців і замовників, система внутрішнього аудиту підприємства на етапі планування перевірки повинна бути орієнтована на дотримання даної вимоги.

Внутрішній аудит як цілеспрямована діяльність, здійснення якої відбувається з одночасним витрачанням різноманітних ресурсів (трудових, інтелектуальних, матеріальних тощо), для досягнення відповідного результату передбачає застосування комплексу організаційних заходів, зокрема планування роботи внутрішнього аудитора або служби внутрішнього аудиту.

Необхідність детального планування внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу з урахуванням досягнень сучасних наукових концепцій є основою досягнення ефективності процесу перевірки за рахунок розробленої відповідної системи заходів, що охоплюють господарські операції на стадії придбання та відповідні відносини між суб’єктами господарювання, оформлені господарськими договорами.

Планування перевірки є початковим і визначальним етапом її проведення. Від якості планування залежать рівень продуктивності праці суб’єктів контролю і можливості оптимізації витрат праці, а також зниження ймовірності невиявлення порушень.

Як невід’ємний етап процесу внутрішнього аудиту, планування забезпечує вибір необхідних засобів для досягнення поставлених завдань, можливість здійснення контролю робіт у ході проведення перевірки, а також гарантії охоплення перевіркою всіх необхідних об’єктів, відповідності процесу аудиту визначеній методиці його проведення, отримання економічного ефекту від функціонування підрозділу внутрішнього аудиту. Отже, планування є основою ефективного розподілу необхідних для проведення перевірки ресурсів і охоплення перевіркою визначених об’єктів.

Враховуючи зміст виділених вченими підходів до планування аудиту, зокрема екстенсивного (за рахунок збільшення обсягу контрольних процедур) та інтенсивного (визначення облікових об’єктів, які з найвищим ступенем ймовірності можуть бути відображені з помилками), обґрунтовано, що досягненню завдань внутрішнього аудиту операцій за договорами купівлі-продажу сприятиме застосування інтенсивного підходу. Не зважаючи на вагомий вплив професійного судження суб’єктів контролю на якість перевірки та необхідність наявності висококваліфікованих кадрів у сфері бухгалтерського обліку та контролю, даний підхід сприятиме не лише ефективності процесу перевірки, а й економії витрат (зокрема, часу) і підвищенню рівня достовірності результатів внутрішнього аудиту.

Інтенсивний підхід до планування внутрішнього аудиту сприяє інтелектуалізації його процесу за рахунок визначення об’єктів бухгалтерського обліку, звітна інформація про які може бути з високим ступенем ймовірності недостовірною, на основі застосування методів економічного аналізу та професійного судження аудиторів. Зменшення обсягу аудиторських процедур досягається скороченням об’єктів обліку, які підлягають перевірці.

За такого підходу планування аудиту є інструментом діагностики для виявлення подій, що пов’язані з нераціональним використанням ресурсів суб’єкта господарювання (недостачі, штрафні санкції, розкрадання, приписки тощо), а також визначення процедур для локалізації вказаних негативних явищ.

Придбання ТМЦ на основі договорів купівлі-продажу передбачає комплекс господарських операцій (оприбуткування цінностей, формування первісної вартості, визначення капітальних інвестицій або транспортно-заготівельних витрат, оподаткування операцій, взаємозалік і погашення зобов’язань, застосування санкцій, претензійно-позовна робота тощо), від законності, доцільності та ефективності яких залежать подальші процеси виробництва, продажу, а також приріст інвестованого капіталу в підприємство на основі отриманого прибутку. За даними досліджень Т.Г. Камінської, на вітчизняних підприємствах недостовірна облікова інформація про придбане майно в розрізі його джерел, кількісних і якісних показників, відсутність матеріально-відповідальних осіб у 35 % випадків призвела до нераціонального вилучення з обороту грошових коштів (на придбання основних засобів, сировини, сплату відсотків за кредит), простою наявного обладнання, розкрадання майна засновників [1]. Вказані негативні наслідки надалі призводять до неможливості здійснення планування, аналізу й контролю господарської діяльності, а також збитковості та банкрутства.

Таким чином, процедури з укладання і виконання договорів купівлі-продажу є основою подальшого здійснення внутрішнього аудиту комплексу операцій за договорами, обґрунтування доцільності придбання для досягнення економії і недопущення нераціонального використання активів. Критерієм раціональної організації внутрішнього аудиту досліджуваних операцій з використанням інтенсивного підходу до планування перевірки є рівень інформаційної забезпеченості як основи впорядкування зв’язків і відповідних контрольних процедур.

Застосування екстенсивного підходу до операцій з купівлі-продажу призведе до збільшення обсягів процедур контролю, проведення якого вимагатиме значного штату внутрішніх аудиторів і витрат часу.

Підтримуємо думку вчених, що на етапі планування внутрішнього аудиту реалізується передусім діагностична функція контролю. Для операцій за договорами купівлі-продажу дана функція охоплює попередній аналіз існуючих негативних явищ у господарській діяльності підприємства, які потенційно є загрозами для його економічної безпеки, зокрема розкрадання майна та безвідповідальність працівників за ввірене їм майно, недостачі і втрати активів на етапі їх транспортування, розвантаження, оприбуткування та зберігання, неналежний асортимент і наявність неякісної сировини, неритмічність поставок, сплачені штрафні санкції за порушення податкового законодавства, господарські санкції за порушення умов договору, активна претензійно-позовна робота, судові спори тощо.

Серед причин таких негативних явищ можна виділити наступні:

1. Недосконала організаційна структура підприємства, зокрема в частині розподілу функцій між підрозділами, відповідальними за ведення договірної роботи, юридичне оформлення і санкціонування операцій, оприбуткування ТМЦ, облік операцій з придбання, контроль своєчасності розрахунків з контрагентами за операціями, пов’язаними з придбанням і транспортуванням ТМЦ.

2. Неможливість збереження майна підприємства внаслідок упущень в організації матеріальної відповідальності на підприємстві при оприбуткуванні та зберіганні ТМЦ, витік комерційної таємниці.

3. Проблеми в системі документообороту та комп’ютеризації обліково-контрольних функцій, зокрема в частині реєстрації, оформлення і зберігання господарських договорів і відповідних первинних документів, відсутність належного бухгалтерського контролю.

4. Прорахунки і недоліки в роботі працівників, відповідальних за проведення економічного аналізу господарських операцій за відповідними господарськими договорами, відсутність робіт, пов’язаних з плануванням, бюджетуванням, аналізом ефективності та доцільності операцій.

Відповідно, планування внутрішнього аудиту повинно забезпечувати охоплення перевіркою слабких місць в господарській діяльності підприємства для підтвердження достовірності бухгалтерської звітності або виправлення помилок, а також розробки пропозицій з усунення виявлених недоліків. Підвищенню дієвості планування процесу аудиту сприятиме організація бухгалтерського обліку процесу придбання у відповідних аналітичних розрізах (обсяги придбання в розрізі кількісних і якісних вимірників, витрати на придбання, відповідальні особи за збереження майна, наявне обладнання та сировинні ресурси для процесу виробництва тощо).

Представлені пропозиції щодо інтенсифікації процесу планування внутрішнього аудиту досліджуваних операцій актуальні для підприємств, які здійснюють свою діяльність в жорстких конкурентних умовах, та спрямовані на забезпечення підтвердження достовірності облікової інформації для захисту підприємства від розкрадання активів, недоцільних операцій, об’єктивного визначення прибутку та його інвестування в нові напрями бізнесу.

 

Література:

1.     Камінська Т. Г. Бухгалтерський облік і контроль кругообороту капіталу: теорія, методологія, практика : дис. … докт. екон. наук : 08.00.09 / Т. Г. Камінська. – К., 2014. – 496 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info