zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>Оцінювання валідності тестового простору комп’ютеризованої системи тестування

 

Шведова В.В.

Україна, Київ,

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут»

 

В публикации предложено систематизацию видов валидности тестового пространства компьютеризированной системы тестирования (КСТ); даны рекомендации относительно того, какой вид валидности может быть оценен на различных стадиях жизненного цикла КСТ; приведены аналитические выражения для расчета валидности, получаемой эмпирическим путем на стадии пилотного эксперимента и эксплуатации КСТ.

 

Валідність є одним з головних показників якості тестового простру комп’ютеризованої системи тестування (КСТ), що характеризує його адекватність поставленій меті тестування. Показник валідності є комплексним та багатоплановим. Поряд з цим потрібно зазначити певну нечіткість в систематизації видів валідності та способів її оцінювання. Найбільш повний та ґрунтовний огляд видів валідності наведено в роботі [1]. Автором публікації запропоновано систематизацію видів валідності (рис.1) за такими критеріями: способом отримання даних для аналізу (емпірична та експертна валідність); підходами, що використовують при аналізі валідності.

На основі запропонованого автором поділу життєвого циклу КСТ (табл. 1) проведено систематизацію різновидів валідності, що доцільно визначати на різних стадіях життєвого циклу системи – таблиця 1.

 

Таблиця 1

 

 

Стадія життєвого циклу КСТ

Різновид валідності, що визначається

 

1

Розробка проекту КСТ

Змістовна, очевидна, ілюзорна (закладаються в проекті)

 

2

Стратегічний розрахунок та розробка КСТ

Змістовна, очевидна, ілюзорна (реалізуються та перевіряються в проекті)

Конструктна (оцінюється)

 

3

Пілотний експеримент КСТ

Критеріальна (оцінюється)

 

4

Експлуатація КСТ

Критеріальна (уточнюється)

 

 

 

Рис.1. Види валідності тесту та завдань тесту КСТ.

 

 

Експертну валідність (змістовну, очевидну, ілюзорну) отримують на основі експертних оцінок, які виступають критерієм валідизації самого тесту. Даний метод не дозволяє отримати беззаперечних і виключно об’єктивних оцінок. Однак він завжди має використовуватися на стадії проектування тестового простору КСТ. До емпіричної валідності автором віднесено конструктну та критеріальну валідності. Конструктна валідність має характер теоретичного дослідження тестового простору КСТ з перевіркою висунутих гіпотез щодо здатності тестів оцінювати ті чи інші конструкти в структурі знань опитуваних, що закладені в неї на стадії розробки. Визначення конструктної валідності проводиться на стадії розробки тестового простору КСТ та на стадіях, що передують стандартизації КСТ. Через певну складність в досліджені цього виду валідності тестового простору КСТ часто визначення конструктної валідності пропускають, оцінюючи на попередніх стадіях лише змістовну валідність тестового простору КСТ. Оцінювання критеріальної валідністі тесту та завдань тесту, що складають тестовий простір КСТ, проводять на стадії пілотного експерименту (тобто в процесі стандартизації, атестації КСТ). Оцінювання та контроль критеріальної валідності на стадії дослідної експлуатації КСТ на думку автора є невід’ємною умовою забезпечення якості подібних систем.

В той час як в психологічних дослідженнях оцінювання критеріальної валідності тестів дуже поширене через наявність численних варіантів тестів, що дублюють один одного, то в педагогічній практиці оцінювання критеріальної валідності часто обмежується визначенням консенсусної валідності (тобто такої, де критерієм валідізації виступають зовнішні експертні оцінки рівня підготовленості опитуваних). Іншими словами консенсусну валідність визначають за збіжністю результатів тестування з традиційними методами оцінювання. На думку автора при створенні тестового простору КСТ бажано знайти більш обґрунтовані кількісні показники для порівняння. Таким показником може бути порівняльна владність. Однак розгляд методів та математично апарату, який використовується при її оцінюванні дозволяє висловити певні зауваження.

Найпоширенішим методом оцінювання критеріальної валідності є використання кореляційного аналізу. Зокрема в літературі [1-2] поширеним є коефіцієнт кореляції Пірсона. При цьому не враховується той факт, що даний коефіцієнт визначається на основі первинних балів опитуваних, що мають властивості шкали порядку, в той час як коефіцієнт кореляції Пірсона розрахований на обробку неперервних величин, визначених на шкалі відношень. Тому вважаємо більш доцільним в подібних випадках використовувати показники рангової кореляції такі, як коефіцієнти рангової кореляції Спірмена, Кендала та коефіцієнт рангової бісеріальної кореляції.

При проведенні пілотного експерименту та дослідної експлуатації КСТ важливо оцінити валідність, що характеризує зв’язок кожного завдання з усім тестом, адже всі завдання, що обрані для тестування мають відповідати загальній меті тестування. Характеристикою такої валідності виступає бісеріальна кореляція кожного завдання із зовнішнім критерієм – результатом виконання завдань тесту (первинними балами опитуваних , ). Використання цього показника для характеристики показників якості тестів наводиться в [1-2]. Однак з огляду на властивості шкали порядку, якою відображаються первинні бали опитуваних, автор вважає за доцільно як метрику критеріальної валідності завдань тесту обрати рангову бісеріальну кореляцію.

Коефіцієнт рангової бісеріальної кореляції визначають за наступною формулою [3]:

,

(1)

де , - середні ранги за ознаками та  відповідно;     - кількість досліджуваних об’єктів.

З урахування того, що ранги в формулі 1 є номерами елементів досліджуваного ряду і являють собою елементи порядкової шкали, замість середніх арифметичних в оригінальній формулі використано медіани ряду [4]. Тоді нова формула має вигляд:

,

(2)

де , - медіана рангів первинних балів опитаних, які правильно та неправильно відповіли на завдання тесту відповідно;       - кількість опитуваних, які взяли участь у тестуванні.

Показника критеріальної валідності завдань тесту (за формулою 2) може набувати значень від -1 до 1. Менші за нуль значення показника свідчать про незадовільність завдання тестового простору. Задовільними можна вважати завдання, для яких отримано .

 

Список джерел та література

1.     Бурлачук Л. Ф. Словарь-справочник по психодиагностике: 2 –е издание переработанное и дополненное / Л. Ф. Бурлачук, С. М.Морозов. - СПб.: Питер, 2004.-250с.

2.     Челышкова М. Б. Теория и практика конструирования педагогических тестов: Учебное пособие / М. Б. Челышкова. - М.: Логос, 2002. – 432 с.

3.     Паніотто В.І. Статистичний аналіз соціологічних даних / В.І. Паніотто, В.С. Максименко, Н.М. Харченко. – К.: Вид.дім «КМ Академія», 2004.-270 с.

4.     Яремчук Н.А., Шведова В.В. Розробка та використання адаптивних вінзорованих оцінок для обробки результатів тестування // Збірник матеріалів IX Всеукраїнської науково-методичної конференції «Болонський процес: стан та перспективи розвитку вищої освіти в Україні», 18-19 листопада 2010 р., м. Київ. – С. 203-205.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info