zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДОСЛІДЖЕННЯ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА НАВЧАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ У ВНЗ

 

Турчина Н.І., Василенко О.В., Канішевська Н.Б.

Україна, м. Київ,

Національний авіаційний університет

 

В статье рассмотрено влияние негативных факторов на образовательную деятельность студентов в высшем учебном заведении. Выявлено, что на протяжении учебного дня студенты воспринимают и перерабатывают значительный поток информации, в большинстве случаев приводит к развитию утомления, нервно-эмоционального напряжения, особенно во время экзаменационной сессии.

 

Відомо, що навчальна діяльність студентів – це 42-46 годин занять на тиждень. За винятком занять з фізичного виховання, вони відбуваються в аудиторіях та лабораторіях, стан яких не завжди відповідає гігієнічним нормам. Обов'язковим продовженням академічних занять є самостійна робота з літературою, мета якої – закріпити матеріал, який вивчається, підготувати та написати курсові та дипломні проекти.

Упродовж навчального дня студенти сприймають та переробляють значний потік інформації, що в більшості випадків призводить до розвитку втоми, нервово-емоційного напруження, особливо під час екзаменаційної сесії. Необхідність виконання значного обсягу навчальної роботи в умовах дефіциту часу на тлі наявного зниження функціональних резервів створює додаткове напруження адаптивних механізмів, що призводить до прогресуючого погіршення здоров'я.

За даними науковця Л. С. Вастнбеума встановлено, що наприкінці навчального дня студенти відчувають нервово-емоційну (68,6%), фізичну (61,2%) та розумову (48,4%) втому. Це, у свою чергу, призводить до дратівливості (26,8% – постійно, у 41,2% – фрагментарно). Отримані дані, з одного боку, свідчать про перевантаження студентів аудиторними та самостійними заняттями, з іншого – про недостатню загальну фізичну підготовку багатьох студентів, їх слабке здоров'я [1].

Студентам важко адаптуватися до навчання у ВНЗ, що супроводжується істотною перебудовою психічних та фізіологічних станів. При цьому адаптація перебігає на кількох рівнях: дидактичному (пристосування до нової системи навчання), соціально-психологічному (входження у новий колектив – навчальний, гуртожитку) та професійному (прийняття цінностей майбутньої професійної діяльності, орієнтація на них). В одних студентів вироблення  нового стереотипу відбувається стрибкоподібно, в інших – рівно. Близько 35% студентів страждають дезадаптаційним синдромом.

Сукупність об'єктивних та суб'єктивних факторів, які негативно впливають на організм студентів, при певних умовах сприяє появі серцево-судинних, нервових, психічних захворювань.

Серед причин, які викликають фізичні та психологічні перевантаження, стресові стани, перевтому, послаблення творчої активності та якості пізнавальної діяльності вузівської молоді, варто особливо виокремити [2]:

           інформаційні перевантаження;

           необхідність оперативного переключення з однієї проблеми на іншу та одночасного реагування на значну кількість подразників, висока відповідальність;

           складність теорій та дисциплін, вивчення яких потребує аналітичних здібностей та навиків індукції та дедукції;

           значні обсяги навчального аудіо, відеоматеріалу, який потребує систематичного відвідування лекцій, практичних занять, регулярного читання та конспектування посібників (часто укладених авторами так, що вони виявляються надто складними для студентського сприйняття);

           навчальні комп'ютерні технології, які потребують освоєння доступу до електронних систем світової інформації та світових досягнень науки;

           висока питома вага нової інформації, яка потребує формального заучування;

           навчально-програмна необхідність механічного накопичення у пам'яті частини знань, які студенти свідомо сприймають як такі, які ніколи не стануть у пригоді і не будуть потрібні ні в майбутній професії, ні в реаліях життя;

           дефіцит студентського часу;

           поточні питання;

           виснажливі екзаменаційні перевантаження;

           незначна прогнозованість результативності навчання;

           комунікативні енергетичні затрати (спілкування зі значною кількістю людей як зі студентами, так і з викладачами);

           громадські обов'язки;

           заняття спортом;

           алгоритмізована відповідно до розкладу навчальна дисципліна й педагогічно-виховні функції вузу;

           перебування у постійному стані самоконтролю.

Педагогічна практика свідчить про те, що при таких неминучих навантаженнях у ВНЗ студент дуже часто потрапляє у психофізіологічні стани, близькі до екстремальних.

Під впливом навчально-трудової діяльності працездатність студентів зазнає змін, які виразно спостерігаються впродовж дня. Тривалість, глибина й спрямованість змін визначаються функціональним станом організму до початку роботи, особливостями самої роботи, її організацією й іншими причинами.

Для навчального роботи студентів зміна розумової працездатності характеризується послідовною зміною періодів спрацьовування, стійкої і високої працездатності та періоду її зниження.

У студентів звичайний ритм навчання і спосіб життя, який був характерним у школі, різко змінився. На організм студента діє велика кількість факторів, які перенавантажують інтелектуальну і психоемоційну сферу студентів, значно обмежують обсяг їх рухової активності.

Як стверджує дослідниця Г. Е. Іванова, порушення основних показників здорового способу життя обумовлено як учбовою перевантаженістю (42–46 годин на тиждень), так і нераціональним використанням вільного часу (у 59% відпочинок носить пасивний характер). Серед студентів розповсюджено шкідливі звички: куріння 42%, споживання алкогольних напоїв 93%, з них 34% – помірно і часто, що вказує на відсутність у переважної більшості студентів установок на здоровий спосіб життя [3].

Висновки. Таким чином, можна констатувати, що в процесі учбової діяльності на студента ВНЗ діє ряд факторів, які суттєво знижують ефективність учбової діяльності й показники здоров’я.

 

Список використаних джерел

1.     Вастнбеум Л.С. Гигиена физического воспитания / Л.С. Вастнбеум. – М. : Просвещение, 1986. – 175 с.

2.     Гримбат C.O. Здоровьесберегающие технологии в подготовке специалистов: учебно-метод. пособие / С.О. Гримбат, В.П. Зайцев, С.И. Крамской. – Харьков : Коллегиум, 2005. – 182 с.

3.     Іванова Г.Е. Роль фізичної культури в формуванні здорового способу життя студентів технічного вузу / Г.Е. Іванова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту : зб. наук. праць за ред. С.С. Єрмакова. Харьків : ХДАМ (ХХПІ), 2003. – № 10. – С. 29 – 33.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info