zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЗБАГАЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ЗАГАЛЬНОЛІТЕРАТУРНИМИ СЛОВАМИ (КОГНІТИВНИЙ НАПРЯМОК АНАЛІЗУ)

 

Лазуренко Л.А., Шашкіна Н.І., Дружиніна Л.В.

Україна, Дніпропетровськ,

ДВНЗ «Придніпровська державна

академія будівництва та архітектури»

 

Enriching the building terminology by a semantic method and by borrowing words from a general language, as a result of kognitiv consciousness of an author in the process of nominating a new concept is examined in the article.

 

Термінологія, є одним з інструментів наукового пізнання, тісно пов'язана з розумовими процесами. Термін, є найважливішим елементом розумової діяльності людини, має властивості, що відображають логіко-понятійний вміст розумових операцій, які представлені і організовані в мові у вигляді галузевих терміносистем.

Осмислення іменованого відбувається в процесі певної діяльності, а всяка діяльність, як відзначає Е.С. Кубрякова, цілеспрямована і здійснюється заради чогось [1, с. 9]. Тому номінація - це факт «зупиненої уваги» на одному з компонентів діяльності людини, він демонструє його зацікавленість в окремому виділенні цього компонента (наприклад, виробник дії або задіяний в діяльності об'єкт, засіб, місце, мета діяльності і т. ін..), зосередженість думки автора на ознаках об'єкту, які найбільш істотні для даної діяльності, що створює принцип релевантності або значущості, який керує поведінкою людини.

Отже Е.С. Кубрякова вважає, що самі прагматичні потреби входять в структуру пізнавального акту, оскільки пізнання нерозривно пов'язане з емоціями, з визначеними інтенціями номінатора і, отже, прагматика і когніція виступають в нерозривній єдності в акті найменування. Акт номінації як акт семіозіса, пише Е. С. Кубрякова, «пов'язує тіло знаку з тією групою концептів, яку згрупував інтерпретант» [1, с. 9].

Мовні знаки в їх матеріальних втіленнях сигналізують нам про межі між категоріями, що формуються в нашій свідомості, а виникнення нової словарної одиниці вказує на становлення нової категорії, нової сукупності предметів, властивостей або стосунків, які об'єднуються, інтегруються нашою свідомістю в єдину численість або, навпаки, відокремлюються на підмножини, фіксуючи бачення деяких сторін знань, що вже існують в нашому досвіді знань.

Тому на формування терміну впливає мовна свідомість людей, що створюють інформацію про концептуальну сферу спеціальних знань, які включають пізнавальну і перетворюючу діяльність. Нерозривна єдність терміну і поняття, що позначається ним, створює базу для наукової термінотворчості. Розуміння цього дозволяє розглядати термін як значущу одиницю, яка відображає навколишній світ і одночасно є результатом і інструментом пізнавальної діяльності людини. Результат цієї діяльності представлений в терміні і визначає його когнітивну суть. [2].

Термін покликаний служити ефективним інструментом наукової комунікації через впорядкування, зберігання, переробку і передачу інформації, він повинен ґрунтуватися на певного роду ментальних категоріях, закладених в пам'яті фахівця. Категоризація з позицій когнітивної парадигми - це віддзеркалення процесу, який співвідносить предмет наукової думки з певною концептуальною категорією і визначається мовним знаком.

Терміни, таким чином, у сфері спеціальної комунікації є вербальними проявами, виразами процесів категоризації і концептуалізації.

 Оскільки термінологія є частиною загальнолітературної мови, в процесі термінологічної номінації використовуються ті ж мовні ресурси, як і при утворенні будь-якого слова даної мови. За думкою В.М. Лейчика «термін зростає на лексичній одиниці певної природної мови» [3, C. 30 ]. Це відноситься до тих термінів, які виникли на основі загальновживаних слів. Оскільки будівельна термінологія є однією із старих терміносистем, багато термінів виникли на базі слів загальнолітературної мови. З появою необхідності будувати укриття і житла, людині потрібно було використовувати камінь (stone), колоди (logs) з різних порід дерева (timber), солому (straw), очерет (reed), глину (clay), а пізніше, вапно (lime), цеглину (brick), черепицю (tile).

Назви будівельних матеріалів ще не були термінами. Це були повсякденні слова, що позначають звичайні предмети, з якими людина стикалася в своєму повсякденному житті.

В.П. Даніленко відзначає, що раніше грань між словом загальнолітературної мови і терміном була менш чітко виражена, ніж в даний час, і термінологія була менш автономна «Чим ближче до нашого часу, тим усе більш збільшуються в своєму складі і удосконалюються в своїй структурі слова-терміни», - вважає вона [4, c. 100]. На думку цього ученого головним чинником, визначальним термінотворчість в період становлення термінології, «була не відповідність поняття і слів, а деякі аналогії» [5, C.59]. Знайомі слова починають використовуватися для номінації нових об'єктів дійсності. Колишнє найменування асоціюється з деякими вже відомими уявленнями, які формують в людській свідомості новий концепт. Використання знайомих слів для нових понять відбувається шляхом семантичного деривату.

Із загальнолітературними словами у них збігається лише звукова форма.

Фактично відбувається виділення нового слова, з'являється семантичний неологізм, але не народження нового значення в старого слова. Номінація здійснювалася на основі якої-небудь схожості предметів, наявності у них загальної ознаки. Так, найменування wool (шерсть), paste (паста), mummy (мумія), shell (шкаралупа), head (голівка) /of nail цвяха/, cap (капелюшок) /of screw гвинта/ з'явилися в досліджуваній терміносистемі завдяки зовнішній схожості з предметами, що позначаються цими словами, а також рівності виконуваної функції. Предмет, позначений терміном wool, має зовнішню схожість з предметом, позначеним повсякденним словом wool (шерсть) - волокниста речовина. Paste /of cement/ по консистенції схоже на пасту(цементну). Коричнева фарба mummy названа так за схожість за кольором з мумією. Screw cap (капелюшок гвинта), nail head (голівка цвяха) формою схожі на капелюх, голову людини. Sandwich shell (захисна шарувата шкаралупа) виконує ту ж саму функцію, що і шкаралупа яйця, горіха - покрити, оберегти від чого-небудь.

Когнітивний підхід в дослідженні процесу формування і функціонування термінів-найменувань будівельних матеріалів (СМ) дозволив реконструювати етапи когнітивної і практичної діяльності людини, принципи сприйняття і категоризації світу Назви СМ дозволяють описати мовну картину даної галузі знання і діяльності.

 

Література:

1.     Кубрякова Е.С. Номинативный акт и его когнитивно-прагматические аспекты. // Когнитивные и коммуникативные аспекты английской лексики: Сб-к науч. тр. – Вып.357 – М. МГЛУ,1990: - С. 9-14.

2.         Новодранова В.Ф. Развитие методов когнитивного анализа в исследованиях языков для специальных целей Российский государственный гуманитарный университет материалы круглого стола РГГУ 24 октября 2011. – e-library. www2.rsuh.ru

3.     Лейчик В.М. Терминоведение: Предмет, методы, структура. М.: КомКнига,, 2006.

4.     Даниленко В.П. Лексико-семантические и грамматические особенности слов-терминов // Исследование по русской терминологии.- М.: -Л.: Наука, 1971. - С.7-67.

5.     Даниленко В.П. Как создаются термины? // Русская речь, 1967, №2. – С. 57-64.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info