zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ВПЛИВ ІНОКУЛЯЦІЇ НАСІННЯ В ПОЄДНАННІ З ПОСХОДОВИМ ВНЕСЕННЯМ БІОПРЕПАРАТІВ НА УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ

 

Леонтюк І.Б.

Україна, м.Умань,

Уманський національний університет садівництва

Пономаренко С.В.

Україна, м. Полтава,

Полтавська державна аграрна академія

 

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния инокуляции семян биологически активными веществами в сочетании с посходовым внесением биопрепаратов на урожайность пшеницы озимой та качесто зерна иследуемой культуры.

 

Сучасним напрямком підвищення якості та урожайності сільськогосподарських культур є впровадження в виробництво високих енергозберігаючих технологій із застосуванням біологічних препаратів [1].

Біопрепарати відновляють мікробіоценоз ґрунту, забезпечують підвищення польової схожості та енергії проростання насіння, сприяють формуванню більш розвиненої кореневої системи рослин, інтенсифікують використання поживних речовин, тим самим підвищують врожайність, стійкість рослин до захворювань, вимерзання та посухи, покращуються якісні характеристики сільськогосподарської продукції [2].

Дослідження з вивченням дії біопрепаратів проводилися в польовій сівозміні кафедри біології Уманського національного університету садівництва, де переважають чорноземи опідзолені, малогумусні, важкосуглинкові на лесі із вмістом гумусу в орному шарі (0-30 см) – 3,3%, рухомого фосфору і калію за Чириковим відповідно 110-120 і 80-90 мг/кг, легкогідролізованого азоту (за Корнфілдом) – 100-110 мг/кг, рН сольової суспензії – 5,6-5,8 і гідролітичною кислотністю 28-32 мг/екв. на 1 кг грунту. В польових та лабораторних дослідах вивчали вплив препаратів при обробці насіння перед посівом та при внесенні по сходах на фізіолого-біохімічні процеси пшениці озимої, урожайність та якість зерна. Для інокуляції насіння використовували комплексне добриво Наноактиватор - діюча речовина: Co (0-1400 мг/л); Cu (0-750 мг/л); Fe (0-1050 мг/л); Ge (0-500 мг/л); Mg (0-2300 мг/л); Mn (0-1200 мг/л); Mo (0-900 мг/л); Se (0-400 мг/л); Zn (0-2200 мг/л), Неодим та комплекс мікроелементів в різних нормах.

По сходах вносили Біокомплекс АТ - це культуральна маса живих грунтових бактерій 3-4 х видів типу Азотобактерин, Ризогумін, Фосфобактерин, ФітоДоктор і органоелементи в нанорозмірах.

В результаті визначення величини врожаю пшениці озимої встановлено, що в контрольному варіанті, де інокуляція насіння не проводилася, врожай досліджуваної культури був на рівні 4,98 т/га. У варіанті досліду із передпосівною обробкою насіння Біокомплексом АТ у нормі 1,0 л/т спостерігалася найвища прибавка врожаю зерна пшениці озимої – 0,61 т/га (12,2%) у порівнянні з контролем (табл. 1).

 

Таблиця 1

Вплив інокуляції насіння та посходового внесення препаратів на урожайність пшениці озимої, т/га

Варіант досліду

Контроль

(без внесення препаратів)

% до контролю

Біокомплекс АТ 1,0 л/га

% до контролю

Контроль (без обробки насіння перед посівом біопрепаратами)

4,98

100,0

5,15

100,0

Наноактиватор 50 мл/т

5,06

101,6

5,25

101,9

Наноактиватор 30 мл/т

5,31

106,6

5,51

107,0

Наноактиватор 20 мл/т

5,20

104,4

5,39

104,7

Наноактиватор 10 мл/т

5,08

102,0

5,25

101,9

Комплекс мікроелементів

100 мл/т

5,06

101,6

5,17

100,4

Комплекс мікроелементів

50 мл/т

5,28

106,0

5,46

106,0

Комплекс мікроелементів

25 мл/т

5,37

107,8

5,54

107,6

Комплекс мікроелементів

10 мл/т

5,15

103,4

5,37

104,3

Неодим 100 мл/т

5,08

102,0

5,28

102,5

Неодим 50 мл/т

5,32

106,8

5,45

105,8

Неодим 25 мл/т

5,42

108,8

5,60

108,7

Неодим 10 мл/т

5,19

104,2

5,40

104,9

Біокомплекс 1,0 л/т

5,59

112,3

6,31

122,5

 

Також нами відмічено зростання урожайності пшениці озимої у разі інокуляції насіння перед посівом Наноактиватором, Комплексом мікроелементів та Неодимом. Так, за передпосівної обробки насіння Наноактиватором у нормах 50, 30, 20 і 10 мл/т отримано прибавку врожаю культури у порівнянні з контролем відповідно на 0,08; 0,33; 0,22 і 0,1 т/га (відповідно на 1,6; 6,6; 4,4 і 2,0 % вище за контроль ).

При інокуляції насіння пшениці озимої Наноактиватором у нормах 100, 50, 25 і 10 мл/т спостерігалося зростання урожайності зерна культури відповідно на 6,0; 7,8; 3,5 і 2,0% у порівнянні з контролем.

При обробці насіння пшениці озимої перед посівом Неодимом найбільша прибавка врожаю проти контролю була отримана у варіанті Неодим 25 мл/т – 8,8% (0,44 т/га). У варіантах з обробкою насіння Неодимом у нормах 100, 50 і 10 мл/т також було отримано прибавку врожаю, хоча і меншу, ніж у варіанті Неодим 25 мл/т і вона становила відповідно до норм препарату 2,0; 6,8 і 4,2%.

Посходове внесення Біокомплексу АТ дало можливість значно підвищити урожайність пшениці озимої в усіх варіантах досліду. Однак, найвища урожайність пшениці озимої в варіантах з обробкою насіння Наноактиватором відмічалась при нормі витрати 30 мл/т, прибавка врожаю в даному варіанті становила 7,0% проти контролю. Високу урожайність пшениці озимої в порівнянні з контрольним варіантом отримано і при інокуляції насіння комплексом мікроелементів, але найкращим варіантом виявилася норма витрати 25 мл/т, в цьому варіанті прибавка врожаю складала 7,6% проти контролю. Обробка насіння Неодимом також позитивно вплинула на урожайність пшениці озимої, за всіх норм обробки насіння Неодимом отримано значну прибавку врожаю в порівнянні з контролем і найвищою вона була при нормі 25 мл/т, що становило 8,7%. Найвищу урожайність пшениці озимої отримано при обробці насіння Біокомплексом АТ в нормі 1,0 л/т, прибавка врожаю в даному варіанті складала 22,5% проти контролю (табл. 1).

На сьогодні отримання зерна, що відповідає вимогам світових стандартів, залишається одним із важливих завдань усіх працівників агропромислового комплексу. До того ж нас не може задовольнити просте збільшення врожайності пшениці озимої: на перший план виступає її якість. Потрібно, щоб у зерні містилась необхідна кількість певних білків і вуглеводів, щоб білки мали оптимальний вміст амінокислот [3].

Нашими дослідженнями встановлено, що інокуляція насіння біопрепаратами позитивно вплинула і на якісні показники зерна, зокрема в усіх варіантах досліду зростав вміст клейковини тв вміст білка (табл. 2). Однак слід відмітити, що при поєднанні обробки насіння із посходовим внесенням якісні показники були значно кращими. Так в цих варіантах досліду вміст клейковини зростав на 3,2 – 12,7% в залежно від норми даних препаратів, а вміст білка підвищувався на 15,2 – 44,6%. Найкращі показники зерна відмічалися при інокуляції насіння Біокомплексом АТ в поєднанні з посходовим внесенням, в даному варіанті вміст клейковини зростав на 12,7%, а вміст білка на 44,6%.

 

Таблиця 2

Вплив інокуляції насіння на вміст клейковини та білка в зерні пшениці озимої

Варіант досліду

Посходове внесення (Біокомплекс АТ 1,0 л/т)

Вміст клейковини, %

% до контролю

Вміст білка, %

% до контролю

Контроль (без обробки насіння перед посівом біопрепаратами)

18,9

100,0

9,2

100,0

Наноактиватор 50 мл/т

20,1

106,3

12,0

130,4

Наноактиватор 30 мл/т

20,4

107,9

12,6

136,9

Наноактиватор 20 мл/т

19,8

104,8

12,4

134,8

Наноактиватор 10 мл/т

19,5

103,2

11,7

127,2

Комплекс мікроелементів 100 мл/т

19,5

103,2

10,6

115,2

Комплекс мікроелементів 50 мл/т

19,7

104,2

11,2

121,7

Комплекс мікроелементів 25 мл/т

19,9

105,3

11,8

128,3

Комплекс мікроелементів 10 мл/т

19,1

101,1

10,9

118,5

Неодим 100 мл/т

19,4

102,6

10,7

116,3

Неодим 50 мл/т

19,6

103,7

11,8

128,3

Неодим 25 мл/т

19,8

104,8

12,2

132,6

Неодим 10 мл/т

19,2

101,6

11,3

122,8

Біокомплекс АТ 1,0 л/т

21,3

112,7

13,3

144,6

 

Таким чином, поєднання інокуляції насіння із посходовим внсенням Біокомплексу АТ сприяє активізації фізіолого-біохімічних процеси даної культури, що в кінцевому результаті підвищує урожайність пшениці озимої та поліпшує її якісні показники.

 

Список використаних джерел

1.     Корнійчук М.С. Посилення ролі біологічного фактора в системах інтегрованого захисту рослин / М.С. Корнійчук, Т.С. Віннічук // Пропозиція. – 2007. – №1. – С. 80.

2.     Громова А.А. Эффективность регуляторов роста и биопрепаратов на озимой пшенице и просе / А.А.Громова, В.Б.Щукин, В.Н.Варавва // Земледелие. – 2005. – № 6. – С. 3435.

3.     Дегодюк Е.Г. Природно-екологічні аспекти підвищення врожаю і його якості. /Е.Г. Дегодюк, І.О. Кух //Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва. К.: Урожай. 1992. С. 413.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info