zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ДИНАМІКА МОТИВАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ

 

Попсуйко Б.О.

Україна, м. Київ,

Київський університет імені Бориса Грінченка

 

В работе проанализированы результаты практического исследования мотивации учебной деятельности будущих учителей. Выявлено, что факторы выбора педагогической профессии влияют на учебную мотивацию студентов. Установлена тенденция преобладания отрицательного отношения студентов к будущей педагогической деятельности в школе на фоне их общего стремления к достижению профессионального успеха.

Ключевые слова: мотивация, факторы профессионального выбора, мотивация учебной деятельности студентов, мотивация профессионально-педагогической деятельности.

 

Професійне становлення особистості є свідомою діяльністю студента, який бере на себе відповідальність за виконання соціальних функцій. Ставлення до професії та усвідомлення себе в ній виявляється як внутрішній каталізатор зовнішніх впливів і міра особистої відповідальності майбутнього вчителя за прийняті професійно орієнтовані рішення.

Мотивація є однією з фундаментальних проблем, як вітчизняної, так і зарубіжної психології. У цій області досягнуті певні успіхи, але проблема ще далека від вирішення. Питання формування позитивної мотивації професійної педагогічної діяльності є особливо актуальним, враховуючи непопулярність професії вчителя в наш час. Але, будь які спроби змінити цю тенденцію будуть приречені на провал без відповідного дослідження мотивів вступу абітурієнтів у педагогічний ВНЗ та подальшого формування професійно-педагогічної мотивації студентів.

Теоретичним підґрунтям нашого дослідження стали тези зарубіжних і вітчизняних психологів С.С. Занюка, А.К. Маркової, Н.В. Кузьміної, Л.М. Мітіної, Ю.П. Поваренкова, Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченка про провідну роль мотивації у структурі професіоналізму педагога. Слушним є твердження С.С. Занюка про те, що навчання в університеті виступає провідним фактором формування професійної компетентності студента, засобом організації та забезпечення його розумового розвитку [1, с. 276].

Подоляк Л.Г. і Юрченко В.І. підкреслюють важливість адекватної мотивації фахового навчання студентів, наголошуючи, що воно повинно набути особистісного життєвого сенсу, який поєднує розум, почуття і волю та виявляється в спрямуванні творчої пізнавальної активності на життєве самовизначення і професійне самоствердження, оволодіння професією і розвиток своїх потенційних можливостей [3, с. 136].

Російський психолог А.К. Маркова зазначає, що професійна спрямованість майбутнього вчителя створює співвідношення схильностей, мотивів і цілей. Це проявляться у прагненні оволодіти професією, отримати спеціальну підготовку, досягнути професійного успіху, визначеного соціального статусу. Психолог висловлює думку про необхідність цілеспрямованого формування в студентів позитивної мотивації навчально-професійної діяльності, підкреслюючи складність управління цим процесом [2, с. 57].

Таким чином, метою статті є аналіз результатів практичного дослідження динаміки мотивації фахового навчання майбутніх учителів.

Для з’ясування актуальності чинників вибору професії вчителя та динаміки мотивації фахового навчання студентів нами було проведене комплексне дослідження, що охоплювало вибірку студентів Київського університету імені Бориса Грінченка спеціальностей «Історія», «Філологія (іноземна)», «Філологія (англійська)» у кількості 53 особи. Внаслідок опрацювання наукових джерел ми сформулювали припущення про існування зв’язку між мотивами вибору професії, чинниками фахового навчання та мотивацією майбутньої професійної діяльності. Тому метою дослідження постало виявлення співвідношення між чинниками вибору молодими юнаками професії вчителя, мотивацією фахового навчання студентів педагогічного університету та мотивацією майбутньої професійної діяльності.

Опрацювання результатів опитування засвідчило в цілому стійку картину домінуючих чинників професійного вибору щодо всіх опитаних. Однак першу позицію рейтингу займає мотив, який лише опосередковано стосується безпосередньої педагогічної діяльності, а саме інтерес до науки. На підґрунті цього мотиву важко будувати процес формування адекватної, внутрішньої спрямованості студентів на педагогічну працю, адже він означає цікавість студентів до наукової діяльності, а не педагогічної. Натомість, прагнення навчати дітей займає останню сходинку рейтингу щодо опитаних. На другому місці фігурує зовнішній чинник вибору професії – її престижність і популярність, а третє місце посідає прагматична мотивація – легкість вступу до педагогічного ВНЗ. Таким чином, виявлені актуальні чинники вибору професії вчителя молодими людьми не складають оптимального підґрунтя для формування у студентів педагогічної спрямованості.

Наступним аспектом нашого дослідження стало виявлення мотивації фахового навчання студентів. Результати опитування щодо актуальних мотивів показав значний рівень спрямованості опитаних на набуття професіоналізму – мотив стати висококваліфікованим фахівцем займає друге місце. Також варто відмітити, що мотив реалізації інтересу до науки займає шосте місце, хоча серед мотивів вступу інтерес до науки зайняв перше місце. Це, враховуючи збереження у студентів прагнення досягнути професіоналізму, може свідчити про пріоритет набуття практичного досвіду.

Варто зазначити, що серед мотивів навчання досить високу 3 позицію займає суто прагматичний чинник – прагнення отримати диплом про здобуття вищої освіти. Ситуацію пом’якшує високий рейтинг мотиву забезпечення успішності майбутньої професійної діяльності, який займає першу позицію.

Для студентів бюджетної форми навчання (їх серед досліджуваних суттєво більше, ніж контрактників) вельми вагомим стимулом є отримання стипендії, тому він зайняв четверте місце. Цікаво, також що попри це мотив отримання інтелектуального задоволення є не останнім чинником для навчання – він займає шосте місце. Спілкування студентів з важливими для них людьми, а саме батьками та викладачами, хоча не має занадто високої рейтингової, але все таки має не останнє значення в якості стимулу для їх фахового навчання – прагнення заслужити повагу дорослих займає 8 і 9 позиції рейтингу.

Не переймаються опитані бажанням навчання на рівні з одногрупниками – цей чинник займає 10 позицію. По суті майже не працює мотив уникнення проблем через погане навчання (11 позиція), через те що студенти вже налаштовані на успішне складання заліків та екзаменів (цей мотив займає за результатами опитування 5 позицію). Отже, результати виявлення актуальної мотивації фахового навчання показали як наявність сприятливих чинників для формування педагогічної спрямованості, так і зростання важливості для студентів другорядних, прагматичних факторів на зразок отримання стипендії та диплому.

Наступним елементом нашого дослідження стало виявлення мотивації майбутньої професійної діяльності. Перше місце рейтингу займає мотив можливості професійного і особистісного розвитку, але він є сприятливим не лише для педагогічної діяльності, але й наукової або для освоєння ще однієї професії. Ця теза підкріплюється тим, що мотив різноманітності сфер працевлаштування зайняв досить високу, третю позицію в рейтингу.

Другу та четверту позицію зайняли такі прагматичні мотиви, як можливість заробітку та прагнення зробити професійну карєру. Також опитування демонструє, що студентів загалом не турбує підтримання значного суспільного статусу через професію (передостання рейтингова позиція). Інтерес до наукової діяльності порівняно з вищеозначеним рейтингом підвищився і займає п’яту позицію. Це вказує на те, що багато студентів після закінчення навчання не планують займатися педагогічною діяльністю, цю думку підкріплює й те, що мотив навчання дітей займає останню позицію в рейтингу. Результати виявлення мотивації майбутньої професійної діяльності студентів демонструють продовження тенденції переважання прагматичних мотивів, у навчанні та мотивація майбутньої професійної діяльності студентів.

Отже, проведене практичне дослідження показало, що фактори вибору професії вчителя молоддю мають важливу підготовчу роль для формування подальшої мотивації їх навчання за фахом. Щодо опитаної вибірки студентів має місце переважання опосередкованих чинників їх професійного вибору, а згодом домінування прагматичної мотивації фахового навчання і переважаючого негативного ставлення до майбутньої педагогічної діяльності. Вказані факти виражають недостатньо сприятливу динаміку формування педагогічної спрямованості студентів, яка пов’язана як з опосередкованими мотивами вибору навчання у ВНЗ за педагогічною спеціальністю, так і з недостатнім педагогічним супроводом формування у студентів мотиваційної готовності до роботи вчителем.

Перспективами подальшого дослідження бачимо вивчення впливу викладачів на формування професійно-педагогічної мотивації майбутніх учителів.

 

Література

1.     Занюк С.С. Психологія мотивації: Навчальний посібник / С.С. Занюк. – К.: Либідь, 2002. – 304 с.

2.     Маркова А.К. Психологические критерии и ступени профессионализма учителя / А.К. Маркова // Педагогика. – 1995. – № 6. – С. 55-63.

3.     Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи / Л.Г. Подоляк. – К.: Просвіта, 2004. – С.135-136.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info