zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>УДК 377.5

 

РОЛЬ ФІЛОСОФСЬКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЕСТЕТИЧНОГО КОДУ АФОРИСТИЧНИХ МІНІАТЮР ПИСЬМЕННИЦІ, ДОКТОРА МЕДИЧНИХ НАУК ЛЕСІ ВАЦЕБИ-МАТЕШУК ДЛЯ ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СУЧАСНОГО ПРОФЕСІОНАЛА-ФАХІВЦЯ

 

Якубовська М.С.

Україна, м. Львів,

доцент кафедри українознавства, документознавства

та інформаційних технологій Української академії друкарства

 

Анотація. Досліджується філософсько-психологічний естетичний код афористичних мініатюр Лесі Вацеби-Матешук і їх роль у формуванні мовної компетенції сучасних професіоналів-фахівців технічної галузі

Ключові слова. Філософсько-психологічний естетичний код, афористичні мініатюри, парадигма професійної освіти, мовна компетенція.

 

Аннотация. Исследуется философско-психологический эстетический код афористических миниатюр писательниці, доктора медичних наук Леси Вацебы-Матешук и их роль в формировании языковой компетенции современных профессионалов-специалистов технической сферы

Ключевые слова. Философско-психологический эстетический код, афористические миниатюры, парадигма профессионального образования, языковая компетенция.

 

Annotation. We study the philosophical and psychological aesthetic code aphoristic miniatures Lesia Vatseby-Mateschuk and their role in shaping the linguistic competence of modern professional specialists technical field

Key words. Philosophical and psychological aesthetic code, aphoristic miniatures paradigm of professional education, language competence.

 

Вважаємо, що становлення мовленнєвої компетенції сучасного спеціаліста-фахівця є основою його професійного становлення і твори сучасного мистецтва відігріють у цьому процесі вирішальну роль. Загальнокультурна компетентність сучасного професіонала-фахівця представлена сукупністю трьох аспектів: змістовного, проблемно-практичного, комунікативного [8, 143]. Таким чином, сучасна педагогіка професійної освіти потребує якісно нових інноваційних підходів у формуванні комунікативної майстерності. У наш час основні задачі навчання у вищому навчальному закладі можна сформулювати наступним чином: виховання особистості, яка здатна повноцінно жити і працювати в умовах техногенного та інформаційного суспільства. Вирішити задачу виховання такої особистості можливо лише за умов формування комунікативної компетентності. Художній текст володіє особливою здатністю акумулювати не лише духовні та вольово-емоційні сили людської індивідуальності, а і стає основою для формування мовної, а відтак і мовленнєвої компетенції професіонала-фахівця. Криза сучасного економічного буття планети, очевидно, прихована у кризі духовної площини. Люди не вміють чути один одного. Егоцентризм затьмарив світ. У результаті – самотність і людини і людства, приреченого блукати поміж осередків замкнутої площини.

Щоб вирішити питання зовнішнього буття, на наш погляд, потрібно вирішити питання формування духовного світу людини. Замкнуте коло протиріч має простий розв’язок: щоб почути інших – потрібно почути самого себе. «Насамперед ми є тим, чим світ запрошує нас бути, і основні риси нашої душі відбилися від обрисів оточення, немов від форми. Звичайно, бо жити – це мати стосунки із світом. Загальне обличчя, що нам являє світ, буде загальним обличчям нашого життя» [6, 48]. У результаті дослідження проблеми компетентності на рівні Болонської декларації були відібрані 30 загальних компетенцій, за робочою класифікацією розділені на три категорії: інструментальні, міжособистісні й системні, кожна з яких передбачає володіння спеціалістом-фахівцем певним рівнем інформаційних технологій.

Для формування міжособистісних компетенцій сучасного фахівця-професіонала важливо знайти найоптимальніший механізм, виражений у формі педагогічної інновації, який би дозволив формувати відповідні фахові навики.

Введення компетентністного підходу в професійну освіту супроводжується зміною освітньої парадигми (технічних засобів, сукупності переконань, цінностей, тощо) та передбачає певну термінологічну уніфікацію відповідно до європейських стандартів компетентності [3, 42]. У процесі формування комунікативної компетентності фахівців важливо навчитися виробляти вміння користуватися точністю і логічністю висловлювання. Використання феномену сучасної художньої літератури у процесі розмаїтих дисциплін гуманітарного циклу (етика, естетика, українська мова, культурологія тощо) дозволить виробляти мовленнєву компетентність студентів.

У сучасній українській літературі автори щораз частіше звертаються до афористичного письма, яке свідчить і про еволюцію нинішнього художнього тексту, і про потребу людства у сконцентровано коротку мить мовлення висловити необхідну думку. Крім того, афористичність письма носить багатоплощинний характер і має глибоку філософську основу. «Що краще? Щастя смертних живих, чи слава бе6зсмертнрих мертвих?» [1]. Часто у таких ремінісценціях приховане спонукання до думання, до пошуку істини. Реципієнт (той, кому адресований вислів) змушений ще і ще раз повернутися до тексту, аби подумати над ним. Таким чином, процес сприймання тексту стаю багатовимірним і багатоплощинним.

Звернемо увагу на афористичність текстів Л. Вацеби-Матешук, який дозволяє оповідачеві максимально сконцентруватися на суті вислову, обійшовши неважливу інформацію, яка часто утруднює сприймання інформації. У час інтенсивного темпу життя така форма мовленнєвої компетенції формується у процесі ознайомлення із скарбами нашої сучасної художньої літератури. Серед них творчість письменниці, доктора медичних наук Лесі Вацеби-Матешук. «Люди, прошу вас, розумійте мене! Як важко у пустелі!» [1, 41]. Мініатюра – як згусток людського страждання, як вибухова емоційна хвиля, що здатна зупинити людину перед прірвою. А ще – оголена душа. І оця крайня відкритість є найгострішою зброєю у діалозі, коли найзапекліші суперники зможуть перевести подих і подивитися у вічі один одному.

Художня мініатюра має свою традицію розвитку. Основоположником її був Григорій Сковорода, педагогічні погляди якого складають цілу епоху у світовому духовному мисленні. Леся Вацеба-Матешук – майстер ліричних мініатюр: «До мене слова приходять і я їх в світ пускаю, в люди» [1,116], «Поет – людина, якій тісно на планеті Земля, істота Всесвіту, той, хто відчуває себе у вічності, як в часі і у Безмежності як в просторі» [1, 118]. Алгоритм пізнання безмежності – це кроки до пізнання Божого Одкровення, Високої Істини, до яких все життя прагне наблизитися людство. Сконцентрованість думки, виражена у мініатюрах Лесі Вацеби-Матешук – це розгойданий згусток часу на терезах людської душі: «Суцільне світло, хочеться схопити, а воно невловиме…» [1, 26].

У книзі «Філософія освіти» відомий сучасний педагог і філософ Н. Розов стверджує, що тільки духовний сегмент здатен сформувати основу для духовного розвитку особистості. «Люди – мов книги: одні читаємо все життя, інші – день» [1, 20], – стверджує Леся Вацеба-Матешук, стверджуючи необхідність високого поступу кожної людини до світла і духовного вдосконалення. Гранично стислі за формою та вичерпні за змістом афористичні вислови, які, за словами Цицерона, «багато сприяли поліпшенню життя», характеризуються всесвітнім розмахом [5, 3]. Такі афористичними мініатюрами є у повсякденному людському спілкуванні, так і в публічно-ораторському мовленні.

Безцінна користь афористики і в години роздумів, аналітичного мислення, творчих пошуків. З цього приводу Л. Толстой зазначив: «Короткі думки тим добрі, що вчать серйозного читача самого розмірковувати» [7,43]. «Юність. Дорога пряма, а навколо – безмежні зелені поля» [1, 18], «Старість Голову її вкрила чорна хустина, а розум живе» [1, 19]. Це не лише візія людського буття на різних етапах його тривання, а і гостра необхідність осмислення людського життєтривання. А це є чи не найкращим формування архетипу мотиваційної професійної діяльності і як наслідок: формування професійної компетентності фахівця.

Цінністю афоризмів є також їх дидактична сила: вони розширюють світ духовних потреб людей, формують їх моральні переконання. На цю прикметну рису вказував свого часу Геродот. Він говорив: «З давніх – давен є у людей мудрі і прекрасні вислови; від них потрібно нам навчатись». Леся Вацеба-Матешук у художньому слові утверджує найяскравіші вияви міжособистісної професійної компетентності.

Всеохоплюючий розум ліричних віршованих мініатюр не визнає кордонів простору і часу. Навіть коли вони говорять про відоме, то мовлять так, що це відоме стає заново пізнаним, осмисленим, відчутим. Вони повертають світу його первозданність, перетворюючи дидактичне повчання в поезію. «Хто перший зірку відкриє, сам зіркою стане навіки» [1, 56].

Ми живемо у передчутті наступу нової цивілізації, у якій пануватиме зоря людського щастя з найвищими духовними вимірами, звідси бере початок висока концептуальність такого жанрового різновиду письма. У будь-якому творі літератури і мистецтва, відзначає Гете, що все зводиться до концепції» [7,49]. Торкаючись серйозної проблеми, письменниця Леся Вацеба-Матещук прагне передати істинний погляд на речі.

Професійна компетентність майбутнього спеціаліста формується на засадах теоретичних знань, практичних умінь, значущих особистісних якостей та життєвого досвіду, що зумовлює готовність фахівця до виконання професійних обов'язків та забезпечує високий рівень його самоорганізації. Ліричні мініатюри Лесі Вацеби-Матешук, у якій визначальною художньою складовою виступає афористичність, є основою для формування як духовної гармонії, так і для мовленнєвої компетенції – основи діалогічного дискусійного мовлення.

Важливу роль у розвитку сучасної української літературної думки належить Лесі Вацебі-Матешук, яка, даючи сучасникам і нащадкам уроки конкретності і глобальності, масштабність пережитого і художньо – філософський синтез особистого й історичного, морального і соціального, виявляє глибину думки та гостроту світосприймання. Асоціативність мислення – сутність художньої творчості, основа глибокого проникнення читача у зміст твору. Метод асоціативної «уявної» прози логічно привів письменницю Лесю Вацебу-Матешук до жанру ліричної мініаюри, яка є незамінннм засобом становлення новітніх педагогічних інновацій у процесі формування мовної компетенції сучасних фахівців-професіоналів.

 

Використана література:

1.     Вацеба-Матешук Л. Слова. – ЛьвівДубно, 2005.– 154 с.

2.     Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа комптентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004.– 42 с.

3.     Зязюн І.А. Гуманістична парадигма в освіті // Вища школа: реалії, тенденції, перспективи розвитку. Ч.II: Нова парадигма вищої освіти. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 квітня 1996 р. – К., 1996. – С. 1820.

4.     Національна доктрина розвитку освіти // Офіційний вісник України. – 2002. – № 16. – С. 214.

5.     Пермяков Г.Л. Избранные пословицы и поговорки народов Востока.– М.: Наука, 1968.– С. 3–23.

6.     Розов Н. . Философия образования.– М., 2006.– 326 с.

7.     Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики.К.: К.І.С., 2003. - 296 с.

8.     Таранов М.С. Многоликая философия.- Донецк: Сталкер, 1998. 464с.

9.     Федоренко Н.Т. Афоризм как жанр словесного искусства // Вопросы лит. – 1973. №2 – с.144-174.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info