zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ

Бойко І. А.

Україна, м.Чернівці

Буковинська державна фінансова академія

 

В статье выделены основные этапы становления рынка страхования жизни в Украине. Проанализированы причины и проблемы, которые тормозят развитие рынка страхования в Украине, основные направления его реформирования и проблемы развития, а также предложена их систематизация. Указанны пути решения проблемных вопросов развития страхового рынка в Украине. Также приведенные факторы, которые сдерживают развитие рынка страхования и факторы, которые влияют на его развитие.

 

Постановка проблеми. Сучасний український ринок страхування життя почав свій розвиток на початку 90-х років, але до сьогоднішнього дня так і продовжує перебувати на стадії формування: триває постійне удосконалення законодавчо-нормативної бази, відбуваються зміни в діяльності державних органів державного регулювання та нагляду за страховою діяльністю [6]. Тому питання дослідження становлення українського ринку страхування життя та виявлення основних проблем його розвитку й досі не втрачає своєї актуальності.

Створення механізмів ефективності діяльності субєктів господарювання та соціального захисту-головна мета сучасного стану реформування економіки. В системі цих механізмів страхуванню відводиться провідна роль.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Дослідження питань розвитку ринку страхування вже тривалий час здійснюється вітчизняними науковцями, серед яких можна відзначити О.М.Залєтова, Я.П.Шумелду, С.С.Осадця, Н.М.Внукову, Л.В.Временко, В.Д.Базилевича та інших. Проте, у даних наукових публікаціях недостатньо уваги приділено галузі страхування життя. Більшість авторів торкалися даного питання лише поверхнево, а тому цілісної картини становлення та розвитку страхування життя не простежується в жодній науковій праці [6]. Тим не менш саме проблемні питання розвитку  ринку страхування України, а також причини, що гальмують його розвиток, ще вивчені недостатньо і потребують поглибленого дослідження та аналізу.

Мета статті. Розкрити послідовність етапів становлення ринку страхування життя в Україні та виявити основні перешкоди на шляху його розвитку та обґрунтувати напрями їх розв’язання.

Виклад основного матеріалу. В перекладі з латинської термін «страхування» означає «безтурботний». Суть цього терміна повинна реалізовуватись  на практиці - клієнт застрахував свої ризики і не повинен мати ніяких турбот [3].

Процес формування ринку страхування життя умовно можна розділити на декілька етапів.

І етап: 1991-1996 рік - етап занепаду старої системи страхування життя. На початку ринкових реформ страхування життя, як особлива галузь економіки так і залишилась не врегульованою. Крім того, страхування життя поступово почало втрачати свої позиції на страховому ринку.

ІІ етап: 1996-2001 рік - етап зародження українського ринку страхування життя. Основною подією даного етапу стало прийняття в березні 1996 року Закону України «Про страхування», який розділив страхові компанії, які займаються страхуванням життя, та ті, які займаються ризиковими видами страхування, тим самим давши поштовх створення нового ринку страхування життя притаманного ринковій економіці(стаття 38 даного закону забороняла страховикам, які отримали ліцензію на страхування життя, займатися іншими видами страхування). Крім цього, цим документом було передбачено ряд не менш важливих моментів, що стосуються питання формування та розміщення страхових резервів.

ІІІ етап: 2001рік - до сьогодення - етап розвитку українського ринку страхування життя. На початку 2001 року ринок страхування життя продовжував знаходитись в стані зародження. Недосконала законодавча база, відсутність податкових преференцій, неефективний контроль з боку державних органів перешкоджав успішному розвитку ринку страхування життя в Україні.

Розвиток ринку страхування перебуває під дедалі наростаючим тиском процесів глобалізації та міжнародної інтеграції. У теперішній час не існує у чистому вигляді національних страхових ринків, усі воно через експансію іноземного капіталу, через систему перестрахування ризиків на  зарубіжних страхових ринках, створення спільних страхових компаній злилися в єдиний страховий простір та зазнали суттєвих змін. При цьому загострились проблеми, пов’язані із забезпеченням економічної і фінансової стійкості страхових компаній, забезпечення їх конкурентоспроможності в новому економічному середовищі. Розв’язання таких проблем в Україні потребує поглиблених досліджень у напрямах визначення позитивних і негативних факторів , які приносять в український страховий ринок зарубіжні страхові компанії, а також причин, що гальмують розвиток страхового ринку [6].

Одним із негативних явищ, привнесених у практику страхування процесами глобалізації, є наростання різних видів шахрайств та тіньових економічних операцій , кримінальних протиправних дій. Ці негативні процеси набули у теперішній ситуації світового масштабу.

Основним фактором, який гальмує розвиток страхування в країнах з розвиненою ринковою економікою є різні форми шахрайства, які виникають в результаті не контрольованості страхових операцій світового масштабу.

Крім негативів, пов’язаних із шахрайством, в Україні існує ціла низка інших причин, які гальмують розвиток страхової діяльності та знижують її ефективність (див. Рис.1)

Вирішення частини цих проблем лежить у політичній площині. Разом з тим  суттєвий вплив на розвиток страхування здійснює система оподаткування. Значна частина сплачених страхових платежів припадає на фінансове перестрахування, схеми оптимізації оподаткування та короткострокові поліси, придбані для зменшення бази оподаткування. Страхові компанії, які діють у складі фінансово-промислових груп, використовуються для оптимізації податкових зобов’язань, де страховик може подати своєму акціонеру страховий поліс на велику суму страхових платежів для страхування неіснуючого ризику. Страховик може надати пільгове фінансування своїм акціонерам або використати перестрахування для експорту капіталу в офшор –зони з метою уникнення оподаткування. Викладена схема є типовою для здійснення псевдо страхування і немає нічого спільного з класичним ринком страхування.

За оцінками окремих експертів, в Україні лише третя частина коштів ринку страхування працює на економіку України, а решта коштів припадає на тіньовий капітал. Тому даному історичному етапі розвитку України гостро стоїть проблема повернення довіри до страхової галузі, створення таких умов, за яких страховим компаніям буде не вигідно займатися псевдо страхуванням. Цю проблему можна вирішити лише комплексною системою заходів , серед яких головна роль відводиться посиленню нагляду за страховою діяльністю, змінами законодавства, в тому числі податкового законодавства [5].

Україна перебуває у стані перебудови соціального захисту населення. Життєвий рівень в Україні є одним із найвищих у Європі. За оцінками експертів, майже 70% населення проживає на межі бідності.

Стара система соціального захисту незахищених верств населення зруйнована, а нова в умовах дії ринкових регуляторів недобудована. Частково питання подолання бідності та соціального захисту населення вирішують через страхування життя, медичного страхування, обов’язкового загальнодержавного страхування від нещасних випадків чи професійних захворювань, а також страхування інших ризиків фізичних осіб. Зазначене також говорить на користь розвитку страхового ринку [3].

Становлення страхового ринку в Україні, подальший його успішний розвиток залежить від розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності, розширення інфраструктури, удосконалення порядку оподаткування страхової діяльності страхових організацій, подальшої інтеграції України у міжнародні структури співвідношення між обов’язковим і добровільним страхуванням, залучення ринок страхування до вирішення найважливіших питань соціального страхування.

Гальмуючим розвитком ринку страхування  в Україні є те , що капіталізація і стан фінансових ресурсів переважної більшості страхових компаній є незадовільним і не забезпечує їх конкурентоспроможність навіть на внутрішньому ринку. Обмежені обсяги та недосконала структура фінансових накопичень більшість страховиків заважають перетворенню їх на дієвий інститут соціального захисту населення та інвестування української економіки. Також серед гальмуючих факторів слід виділити обмеженість інвестиційної діяльності страховиків [5].

Отже, з метою підвищення фінансової надійності страховиків, усунення проблемних питань розвитку страхової справи пропонується наступне:

- розробка та прийняття концепції розвитку ринку страхування України до 2015 року, яка передбачала б урахування принципів та стандартів , рекомендованих Міжнародною асоціацією нагляду за страховою діяльністю, стандартів СОТ, а також законодавства ЄС у сфері страхування;

- врегулювання питань щодо обмеження на певний період діяльності філій іноземних страховиків на території України;

- удосконалення системи оподаткування та державного нагляду в сфері операцій перестрахування у нерезидентів;

- Прийняття Закону України «Про обов’язкові види страхування», «Про фонд гарантування страхових виплат», «Про єдиний соціальний податок», «Про страхування життя», «Про страхування зовнішньоекономічної діяльності», «Про страхових посередників»’;

- Розробити Страховий кодекс, який би вмістив у себе весь комплекс законодавчих актів у сфері страхування і визначав взаємовідносини між усіма учасниками ринку страхування;

- Створити незалежний інститут експертизи договорів страхування і страхових випадків;

- Розробити більш дієві заходи, що запобігають зростанню злочинності в сфері страхового бізнесу;

- Розробити пропозиції щодо вилучення з оподаткування засобів, що спрямовуються на розширення клієнтської бази, а також підвищення  фахового рівня страхової діяльності і страхової культури населення:

- Перейти на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, розширити обсяг, підвищити якість, точність і прискорити публікацію зведень про стан  ринку страхування;

- Підвищити фінансову надійність вітчизняних страхових компаній на основі збільшення їх капіталізації;

- Створити на телебаченні регулярну інформаційну програму про страхування;

- Ввести факультативне вивчення учнями загальноосвітніх шкіл основ страхової справи, тощо.

Висновок. Таким чином, ринок страхування України не відображає достатньо інтереси страхувальників, не створює достатніх умов для соціального захисту населення.

За роки ринкових реформ вдалося вивести ринок страхування на новий рівень. Проте на сьогодні він не відіграє достатньої ролі у забезпеченні соціального захисту та забезпечення достатнього обсягу інвестиційних ресурсів в економіку країни. Прийняті нормативні акти  в достатній мірі вже вичерпали себе, а багато питань так і залишилось неврегульованими. Тому, на мою думку, прийняття нової редакції Закону України «Про страхування» стане новим етапом до розвитку ринку страхування України.

 

Список використаних джерел:

1.      Деловой журнал.-2008.-№1(53) январь.-С.30-39.

2.      Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України.- http://dfp.gov.ua.

3.      Козоріг Г.Г., Проблеми розвитку страхового ринку в Україні: Регіональна економіка, 2008,№2-С.182-191.

4.      Кисельова О.М., Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності: Формування ринкових відносин в Україні №4(69)/2007-С.76-81.

5.      Мних М.В., Страхові компанії, їх роль та значення в системі ефективного забезпечення страхової діяльності: Економіка та держава №4/2007-С.22-23.

6.      Ярошенко С.Л., Куделя Л.В., Проблеми становлення та розвитку страхового ринку життя в Україні: Економічні проблеми розвитку галузей та видів економічної діяльності: Формування ринкових відносин в Україні №4(83)/2008-С.86-93.

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet