zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНФЛЯЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ЇХ ВПЛИВ НА СТАН БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

 

                                                                        Грінка Л.М

         Україна, м.Чернівці,Буковинська державна фінансова академія

 

С помощью анализа динамики основных показателей развития банковской системы проведены исследования значения факторов , которые повлияли на рост инфляции.

 

Постановка проблеми. Актуальним є дослідження причин такого стрімкого росту цін, який суттєво перевищив урядовий прогноз щодо річної інфляції на рівні 7,5%, а також можливого впливу (переважна більшість прогнозів виходила з темпів інфляції на рівні, нижчому на 10 % у 2007 році.) на банківський сектор. Дане питання видається досить важливим через уповільнення темпів прибутків банківської системи порівняльно з 2006 роком. Вплив інфляції та її наслідків як зовнішнього чинника на прибутки і ризикованість банківської системи має бути врахованим повною мірою.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Окремі аспекти інфляційного впливу на соціально-економічний розвиток та відповідно на діяльність економічних суб’єктів дослідження у працях вітчизняних вчених: А.Гальчинського, А.Мороза, В.Гейця, А. Грищенка, В.Литвицького, В.Міщенка, С.О.Корабліна, С.А. Буковинського та інших. У статтях вище згаданих економістів не було вказано методологічних підходів до з’ясування впливу зростаючої інфляції на результативність банківського сектору.

Метою статті є виявлення основних чинників, які позначилися на збільшенні темпів інфляції, та наслідків для банківського сектору.

Виклад основного матеріалу. Розглянемо основні інфляційні чинники, які вплинули на зростання цін у 2007-2008 р.р. індекс споживчих цін у жовтні 2007 р. у річному вимірі виріс приблизно вдвічі,  з 7,4 до 14,7% порівняно з жовтнем минулого року. Зазначимо, що у 2006 р. зростання споживчих цін на 11,6 % стало наслідком переважно стрімкого росту адміністративних цін на послуги, зокрема комунальні, тоді як у 2007 р. ціни на газ і опалення залишилися практично незмінними. До того ж, інфляція цін на продукти харчування у 2006 р. була відносно низькою – 3%. Для порівняння: за 10 місяців 2007 р. цей показник склав 17,5 % [2].

А у перше півріччя 2008 року  інфляція споживчих цін  зросла з початку року на 15,5%, а в річному вимірі цей показник досяг уже 29,4 %.

Досить інтенсивно діють чинники інфляції витрат: зростання світових цін продовольчих товарів та цін на паливно– енергетичні ресурси. Сприятливе середовище для розгортання інфляції витрат створює висока енерго- й  ресурсоємність економіки (наприклад, питоме споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів в Україні у 2,4 рази вище  за світовий показник і в 3,1 рази вище, ніж у країнах Європи). [3]. На підвищення внутрішніх продовольчих цін через імпорт впливає світова агроінфляція. За оцінкою фахівців департаменту платіжного НБУ, лише половину приросту продовольчого імпорту у 2007 року отримано за рахунок приросту фізичного обсягу, тоді як другу половину – за рахунок вищих цін. [4].

Вже з липня 2007 кору спостерігається зростання показника базової інфляції, а з травня 2008 року базова інфляція перевищує інфляцію споживчих цін. Загалом за сім місяців 2008 року базова інфляція сягнула 13,1%,  наблизившись до індексу споживчих цін (14,9%); про значний потенціал інфляції витрат свідчить величина індексу цін виробників, яка за січень-липень 2008 року   досягла 34,1% . [5].

Свій внесок у інфляційні  процеси зробили і кредитна система. З 2002 року спостерігається перевищення темпів зростання кредитування фізичних осіб над кредитуванням  суб’єктом  господарювання. У структурі кредитів, виданих бізнесу у 2007 році, домінує торгівля (38%), значна частка належить операціям із нерухомими майном і оренді ( 11%), частка кредитів, наданих переробній промисловості, становить 24%, будівництву – 8%, сільському господарству – 6%.

Іншим фактором інфляції була відносна доларизація [6]. Курс гривні залишався фактично прив’язаним до долара США, а більшість зовнішньоторговельних операцій (80%) здійснювалися в американській валюті. Із знеціненням долара США до корзини валют гривня одержувала конкурентні переваги, тоді як її реальний курс підпадав під вплив вищого рівня  інфляції, ніж у торгових партнерів.

Валютний курс гривні постійно коливався: якщо у 2005 році його приріст становив 11,4%, то в наступному, 2006-му році, він знизився на 8,2%, а протягом січня-серпня 2007 року – ще  на 3,8%. [7].

 Зокрема, ситуативне спровоковане напіважіотажними очікуваннями знецінення гривні спричинило штучне зменшення її номінального ефективного обмінного курсу, що неминуче прискорить інфляцію – в секторі як приватного споживання, так і оптового виробництва. Такий висновок базується не лише на загальноекономічних міркуваннях, а й на обернено пропорційному взаємозв’язку між динамікою номінального курсу гривні на інфляцію.

Наступним чинником, що відіграв роль у зростанні цін на внутрішньому ринку  для країни з досить відкритою економікою (частка імпорту у ВВП України складає понад 40%), стало подорожчання товарів, які найбільше торгуються на світових ринках [8].

Перейдемо до розгляду наслідків, які може мати породжений вказаними факторами інфляційний стрибок для економіки.

Інфляційний тиск може спричинити підвищення процентних ставок і більш помірні заощадження. Ще один можливий наслідок – це уповільнення темпів приросту економічних показників де, індекс споживчих цін використовується як основа, а саме ВВП і реального доходу. Вони позначаються на прибутках банків і підприємств які є залежними від банківського кредитування [9].

Економісти України пропонують здійснити такі заходи щодо інфляційних процесів:

-    створити центральним банком відповідні інституції й системи для моніторингу та регулювання інфляційних процесів (в Україні протягом останніх років цими питаннями активно опікуються  Департамент статистики, Центр наукових досліджень і Департамент економічного аналізу та прогнозування Національного Банку України);

-          доцільно проаналізувати причини й наслідки фінансової нестабільності та розбити рекомендації щодо підвищення стійкості фінансових ринків і установ;

-          забезпечення контролю дотримання фінансовими установами рекомендації міжнародних комітетів та інших.

В Україні були проведені такі заходи щодо приборкання інфляції та забезпечення цінової стабільності:

- підготовлено проект Зеленої книги «Консультації щодо зміцнення ролі НБУ у забезпеченні цінової стабільності. У проекті розглядаються інституційні проблеми які обмежують вплив НБУ на цінову стабільність: 1) відсутність чітко визначеної цілі монетарної політики; 2) можливість політичного тиску на керівництво НБУ; 3) недостатньо ефективно комунікація НБУ з урядом і суспільством. Для розв’язання першої проблеми пропонують дві альтернативи: становлення стратегічної мети монетарної політики й меж відповідальності НБУ за її досягнення в Законі «Про Національний Банк України» або встановлення інфляційної мети в угоді між Кабміном і Нацбанком та її спільне проголошення. Для розв’язання другої проблеми пропонуються зміни до Закону « Про Національний Банк  України», спрямовані проти можливості звільнення голови НБУ «За надання Президента України в межах його конституційних повноважень» та «в наслідок відставки за власною заявою з політичних причин», а також подовження терміну перебування його на посаді з 5-ти до 7-ми років. Для розв’язання третьої проблеми пропонується законодавчо закріпити можливість використання центральним банком власних прогнозів при розробці основних задач грошово-кредитної політики, а також розробити стратегію комунікації              НБУ [10].

 - з І кварталу 2006 року кожні три місяці проводяться опитування щодо ділових очікувань понад 1200 керівників підприємств різних галузей, форм власності розміром і регіонів. Це є важливим джерелом інформації про інфляційні очікування й каналом комунікації з бізнесом;

- підготовлено серію публікацій стосовно перспектив і наслідків інфляційних процесів;

- у травні 2008 року  вперше випущено Інфляційний звіт.

22 травня 2008 року офіційний курс гривні до долара США підвищено на 4% - до 4,85 гривні за 1 долар США. Цей крок став важливим антиінфляційним заходом в умовах зростання базової інфляції й відношення взаємозв’язку зростання грошової маси та інфляції, оскільки дав змогу зменшити випуск грошей у обіг через валютний канал.

Отже, можна зробити висновок, що нинішня інфляція спричинена такими чинниками, як глобальний ріст цін на товари, приріст індексу цін у промисловості, а також стрімкого зростання кредитування банками домогосподарств, що дало змогу  останнім одержати більший обсяг ресурсів для витрат на купівлю товарів тривалого споживання. Ріст індексу споживчих цін негативно впливає на динаміку прибутків банку через погіршення становища з приватними заощадженнями як одного з основних джерел фінансування зобов’язань банків. Це вимагає  від НБУ вжиття заходів щодо боротьби з інфляцією, зокрема запровадження додаткових нормативів резервування і обмежень на  кредитування фізичних осіб, що частково стимулює інфляцію.

 

Список використаної літератури:

1.      Державний комітет статистики. – www. ukrstat.qov.ua

2.      Левицький В. Інфляція споживчих цін у 2006 році // Банківська справа. 2007. - № 1(73).

3.      Україна в 2007 році: внутрішнє і зовнішнє становище та перспективи розвитку: Експертна доповідь. – К.: НІСД, 2007. – с. 88

4.      Левицький В. Реінфляція  - 2007 // Вісник НБУ. – 2008. - № 2. – с. 3.

5.      Буковинський С.А., Грищенко А.А., Кричевський Т.О. Середньострокова монетарна стратегія та проблеми її формування й реалізації в Україні // Фінанси України. – 2008. - № 6. – с. 18

6.      Міщенко В., Сомик А. Доларизація: причини та наслідки для економіки України. – 2007. - № 5.

7.      Кораблін С.О. Валютно - курсова політика України: стабілізаційні ефекти та можливі перспективи розвитку // Фінанси України. – 2007. - № 9. – с. 112.

8.      Гайдуцький П.І., Паливода К.В. Глобалізація економічної рецесії та фінансової нестабільності // Фінанси України. – 2008. - № 1. – с. 24-33.

9.      Міщенко В.І.,  Міщенко С.В. Основні напрямки забезпечення стабільності  фінансового сектору України в контексті глобалізацій них процесів // Фінанси України. – 2008. - № 5. – с. 56-69.

10.  Консультації щодо зміцнення ролі НБУ у забезпеченні цінової стабільності: Зелена книга ( проект від 7.03.2008). – http:www.bank.qov.uaПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet