zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>КЛАСИФІКАЦІЯ ІНТЕРВАЛІВ У ГОЛОГРАФІЧНІЙ ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ

 

Казак В.Л.

Україна, Чернівці, Буковинська

державна фінансова академія

 

Проведен анализ голографических интерферограмм в инерциальных системах отсчета  и  , когда исследуются изменения состояния одного и того самого объекта или изучаются характеристики объекта при его неизменном состоянии. Установлено, что соответствующие разности фаз включают четырехмерные времениподобный  и пространственноподобный интервалы между событиями, которые связаны с параметрами голографической интерферограммы.

 

Отримання голограм шляхом запису рухомих хвиль інтенсивності [1], а також запис голограм в резонансному середовищі з відтворенням всієї послідовності змін хвильового фронту об’єкта в часі [2], обумовлюють можливість використання голографічних інтерферограм для дослідження об’єктів у релятивістських системах відліку [3].

Різниця фаз в голографічній інтерферограмі у тривимірному просторі,  при незмінній поляризації опромінюючих, опорних і відновлюючих пучків, може бути задана таким рівнянням [4]:

,                                              (1)

де:  і  – довжини хвиль випромінювання під час реєстрації першої та другої голограми ( або при роботі в реальному часі );  і  – радіуси-вектори точки об’єкта  в положенні та в положенні  ;  і  – одиничні вектори пучків, що освітлюють об’єкт;  і  – одиничні вектори напрямків спостереження голографічної інтерферограми.

Виникнення різниці фаз (1) може бути обумовлене зміною координат точок об’єкта  на  , напряму опромінення об’єкта  на , довжини хвилі опромінення  на  або різними сполуками цих змін [5].

При отриманні голографічної інтерферограми в інерціальній системі , відносно якої рухається з швидкістю  рухомаінерціальна система , нерозривно зв’язана з об’єктом, перша подія полягає у тому, що опромінюючий об’єкт пучок приходить в точку  об’єкта, а другою подією є прихід опромінюючого пучка у точку . З початку чотиривимірної системи координат до певної точки об’єкта можна провести чотиривимірний радіус-вектор .

Інтерпретація голографічної інтерферограми в рамках чотиривимірного представлення спеціальної теорії відносності (СТВ) повинна використовувати аналогію з тривимірним простором ,тому що перші три компоненти чотиривимірних координат мають аналогії  у звичайному просторі. Стосовно четвертої координати використаємо поняття власного часу. Якщо в системі  відрізок часу дорівнює , то власний час у системі , який відраховується по годиннику, зв’язаному з рухомим об’єктом, дорівнює . Фаза хвильового фронту, згідно СТВ, є інваріантом перетворень Лоренца, отже, і різниця фаз відновлених об’єктних хвильових фронтів у чотиривимірному просторі є інваріант і набуває такого вигляду: 

                                                  ,                                         (2)                            

де:радіус-вектори відповідних точок і ;і– хвильові вектори променів, що опромінюють об’єкт; і  – хвильові вектори променів, розсіяних у відповідних точках, що йдуть у напрямку спостереження голографічної інтерферограми.

Проведемо аналіз голографічної інтерферограми у релятивістській формі (2)  коли досліджуються зміни стану об’єкта при його переміщеннях або деформаціях.       В цьому випадку змінюються координати точок об’єкта   на , і  різниця фаз буде дорівнювати:

.                                           (3)

В (3) різниця радіусів-векторів  визначає відстань між першою подією, координати якої визначаються числами , та другою подією, координати якої . Ця відстань є інтервалом:

              (4)

основною властивістю якого є його інваріантність по відношенню до перетворень від однієї інерціальної системи координат до іншої. З інваріантності інтервала (4):

   (5)

слідує, що просторові та часові різниці координат подій зв’язані між собою, і цей зв’язок визначається перетвореннями Лоренца.

В інерціальній системі  для квадрата інтервала (4) можна записати:

де .

Нехай перша та друга події відбуваються в інерціальній системі  і для них відомі  і . З’ясуємо, чи існує така система , щоб у ній дві події настали в одній точці. Тоді має виконуватися умова  В цьому випадку, оскільки  із (5) отримуємо:

 Інтервал, для якого виконується ця умова, часоподібний [6] .Час, що пройде між подіями у системі , дорівнює . Умову  для голографічної інтерферометрії при дослідженні переміщень і деформацій об’єктів, можна виразити і у такій формі:

Нехай точка  зміщується по осі  в положення  Швидкість точки в системі  вздовж осі  дорівнює  Щоб знайти систему , в якій події  і  відбуваються в одній і тій самій точці простору, потрібно виконання умови  З перетворень Лоренца слідує:

тобто має виконуватися умова  і  повинна бути системою, супутньою об’єкту.

Згідно з перетвореннями Лоренца:

 звідки  і  одного знаку, тому шо  і  Це означає, що якщо в системі  друга подія  настала після першої події , то і в усіх інших інерціальних системах порядок настання подій буде таким самим. При умові  послідовність подій у часі збережеться в усіх інерціальних системах відліку. Шлях, який точка проходить із положення  в положення , не може бути більшим за , тому що швидкість світла не може бути більшою за  . Тому завжди  Можна зробити висновок, що якщо в голографічній інтерферометрії при дослідженні переміщень і деформацій об’єктів дві події відбуваються з одним і тим самим об’єктом, то інтервал між ними завжди часоподібний та існує така інерціальна система відліку, у якій обидві події відбуваються в одному і тому самому місці.

Аналізуючи (3) можна поставити питання і про те, чи можуть події  і  відбутися в один і той самий момент часу, тобто щоб при дослідженні переміщень і деформацій об’єктів виконувалася умова  Але це неможливо, тому що дві події, розділені часоподібним інтервалом, ні в одній інерціальній системі не можуть відбуватися одночасно.

Проаналізуємо голографічну інтерферограму, виражену у релятивістській формі (2), коли вивчається топографія рельєфу поверхні за незмінного стану об’єкта. У топографічних методах в тривимірній системі координат  крок рівновіддалених «січних» площин, що відповідають серединам інтерференційних смуг у топографічній картині інтерференційних смуг на поверхні об’єкта, має  значення 

.

Якщо в (2) змінюється  напрямок опромінення  на (метод зміщеного джерела)  то різниця фаз буде дорівнювати:

                              (6)

Запишемо різницю фаз (6) для двох сусідніх рівновіддалених площин:

,

і, віднімаючи від другого виразу перший, отримаємо   або

За умови зміни в ( 2 )  довжини хвилі  на  (метод двох довжин хвиль ),  різниця фаз буде дорівнювати:

.         (7)

Вираз у фігурних дужках позначимо через . У цьому топографічному методі різниці фаз (7) для двох сусідніх рівновіддалених площин дорівнюють  та  і .

Коли в (2) змінюється напрямок освітлення та довжина хвилі опромінення (імерсійний метод ), то різниця фаз буде дорівнювати:

. (8)

Вираз у фігурних дужках позначимо . Різниця фаз (8) для двох сусідніх рівновіддалених площин дорівнює   та , звідки .

Таким чином, для топографічних методів  інтервал буде

.                                                              (9)

Модуль вектора  визначає відстань між сусідніми рівновіддаленими площинами  і, в силу інваріантності інтервалу (9),

.

З’ясуємо, чи існує така система відліку  у топографічних методах, щоб дві події відбулися в один і той самий час. При цьому має виконуватися умова , звідки  Отже, в топографічних методах голографічної інтерферометрії можливо вибрати систему відліку , в якій дві події настануть одночасно та інтервал буде  уявним, тобто інтервал  в топографічних методах просторовоподібний [6]. Для просторовоподібних інтервалів існують такі інерціальні системи відліку, які задовільняють вимозі >0, коли <0. Це означає, що послідовність двох подій при просторовоподібному зв’язку подій може мінятися у часі, якщо переходити від одної інерціальної системи до іншої.

 

Література:

1.      Денисюк Ю.Н. Отображаюшие свойства бегущих волн интенсивности  и их возможные применения.–«ЖТФ»,1979,т.49,с.97.

1.      2. Штырков Е.И., Самарцев В.В. Отображающие свойства     динамических эхо-голограмм в резонансных средах. – «Оптика и спектроскопия», 1976, т.40,с.392.

2.      Денисюк Ю.Н. Некоторые проблемы и перспективы голографии в трехмерных средах.– В кн.: «Оптическая голография». Москва,

3.      «Мир»,1982,т.2,с.725.

4.      Nagibina I.M., Ilynskaya T.A., Kazak V.L. Forschung und praktische Anvendung von holographischen topographischen Interferogrammn. «Experimentelle Technic der Physik»,1980,B.28, №4, s.365-375.

5.      Нагибина И.М., Воеводин А.А., Kазак В.Л. Комбинированные  методы голографической интерферометрии.– «Известия ВУЗов. Приборостроение». 1982,т.25, №3,с. 75-79.

6.      Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. «Теория поля».Москва,»Наука»,  1967,с.17.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet