zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

 

Чорна Н.В.,

Україна, м. Чернівці, Буковинська державна фінансова академія

 

The article highlights means and role of foreign investments; the foreign investment activity of Ukraine in 2007-2008 years and the contemporary of the Ukrainian investment climate were analyzed.

 

Постановка проблеми. Світовий дослід свідчить, що найкоротшим шляхом піднесення на якісно новий рівень розвитку продуктивних сил країни є оптимальне використання інвестицій у різноманітних організаційно-правових формах. Іноземне інвестування, як невід’ємний атрибут сучасних світо господарських зв’язків, - явище багатогранне й динамічне. Іноземні інвестиції дають можливість виготовлення конкурентоспроможної продукції без нарощування боргових зобов’язань, активізують модернізацію технологічних процесів, сприяють розвитку малого та середнього підприємництва, яке спеціалізується на обслуговуванні великого бізнесу. Питання залучення іноземних інвестицій в українську економіку набуває все більшого значення, оскільки держава не має достатніх внутрішніх фінансових ресурсів для вирішення багатьох проблем соціального та економічного характеру.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням іноземних інвестицій та їх ролі в економіці країни присвячено багато праць іноземних та вітчизняних вчених, зокрема: М. Денисенко, В. Гаєць, М. Герасимчук, Я. Жалило, В. Хобта, У. Шарп, С. Соколенко, Б. Губський, Ф. Хеніус, М. Джонк, Л. Борщ, О. Заікіна, М. Кісіль, М. Корецький та ін.. У дослідженнях цих вчених висвітлено думку щодо позитивного та негативного впливу іноземних інвестицій на економіку країни.

Метою статті є аналіз особливостей іноземної інвестиційної діяльності в Україні.

Виклад основного матеріалу. Іноземні інвестиції – це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту [2, Ст.1]. Іноземні інвестиції – важлива складова структури інвестиційного ресурсу України. Входженні їх на ринок країни сприяє зростанню обсягів випуску продукції, технологічному піднесенню промислового виробництва, виходу на світові ринки, а також динамізує формування національного ринку. Прискорення темпів реформування  української економіки вимагає все більшої кількості інвестиційних ресурсів як для окремих підприємств, розвитку регіонів, так і для економіки України в цілому[7, С.51].

Найбільшими інвестиційними експортерами, які спрямовують свої кошти в нашу країну, є такі країни: Кіпр, Німеччина, Нідерланди, Австрія, Великобританія [8, С.20].

Сьогодні в Україні діє кілька міжнародних фондів, які здійснюють інвестиційну підтримку підприємництва в державі.

Фонд "Підтримки підприємництва в нових незалежних державах", створений в 1994 р. урядом США з початковим капіталом 150 млн. дол.., який в основному інвестує малий та середній бізнес шляхом створення спільних підприємств.

 Фонд " Україна", заснований в 1992 р. у м. Бостоні (США) зі статутним капіталом 22,5 млн. дол.., до початку 2003 р. реалізував в Україні 46 інвестиційних проектів на суму 12 млн. дол.. США на засадах партнерства.

Фонд "Відродження", створений в 1990 р. за підтримкою відомого фінансиста Джорджа Сороса. Фонд "Відродження" фінансує інтелектуальні інвестиції і до цього часу вже запровадив в Україні мікрокредитів на суму близько 5,5 млн. дол..

У вересні 1996 р. уряд Німеччини ініціював створення в Україні спеціалізованого кредитного фонду підтримки малого бізнесу – Німецько-Українського фонду (НУФ) – із початковим капіталом 5,1 млн. євро. Цей фонд вносить вагомий внесок у процес економічного реформування в Україні [10, С.88].

Розглянемо детальніше стан надходженні іноземних інвестицій та їх використання в Україні.

Згідно з даними державного комітету статистики у 2007 р. прямих іноземних інвестицій в економіку України вкладено 8,7 млрд. дол. Найбільше у 2007 р. зріс капітал нерезидентів з Кіпру – на 2700 млн. дол., Нідерландів – на 977,4 млн. дол., Швеції – на 869,3 млн. дол., Російської Федерації – на 460,1 млн. дол., Австрії – на 441,4 млн. дол., Великобританії – на 405,4 млн. дол., Німеччини – на 339,8 млн. дол. Продовжують нарощувати свій капітал інвестори з Польщі (приріст капіталу становив 275,9 млн. дол.), Віргінських та Британських островів (приріст становив 239,5 млн. дол.), а також з Франції (спостерігалося збільшення на 215,9 млн. дол.).

2007-й рік став роком відчутного зростання українських іноземних інвестицій. Їх обсяги сягнули 6006,6 млн. дол. Понад 90% цих ресурсів інвестовано у вигляді цінних паперів. Усього на 01.01.08 прямі інвестиції з України становили 6,7 млн. дол. Переважна їх частка зосереджена на Кіпрі (94%), у Російській Федерації (2,4%), у Латвії (0,5), Польщі та Грузії (0,4%) та у Молові (0,4%) [11].

Станом на 01.10.2008 року, обсяг прямих іноземних інвестицій в економіку України становив37621,5 млн. дол. найбільше у 2008 році зріс капітал нерезидентів з Кіпру – на 8534 млн. дол., Німеччини – на 6826,9 млн. дол., Нідерландів – 3253,7 млн. дол., Австрії – на 2564,9 млн. дол., Російської Федерації – на 2097,4 млн. дол., США – на 1522,5 млн. дол., Франції – на 1266,1 млн. дол., та Віргінських і Британських островів – на 1248,7 млн. дол. спостерігається тенденція до збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій в Україну з Італії (887,8 млн. дол.), Польщі (717,2 млн. дол.), Швейцарії (702,2 млн. дол.) та Угорщини (532,5 млн. дол.).

Щодо інвестицій з України в економіку країн світу, то найбільша кількість інвестицій, (станом на 01.10.2008 р.) із загального обсягу  6218,6 млн. дол., зосереджена на Кіпрі (93,7%), Російська Федерація (1,8 %), Польща (0,8 %)Латвія та Грузія (0,5%). Найменша кількість інвестицій вкладена в економіку Литви, Білорусії та Швеції (0,1%). Тенденція до зменшення обсягів інвестування протягом 2008 року з України, спостерігається майже у всіх вищезгаданих країнах, окрім Польщі та Грузії, де обсяг, у порівнянні із попереднім роком зріс, а також Латвії – обсяг залишився сталим.

Узагалі, можна сказати про те, що вже кілька років поспіль лідерами прямого іноземного інвестування в економіку України залишаються промислово розвинені країни. Безумовними лідерами інвестування є Кіпр, Великобританія, США. Співробітництво України із промислово розвиненими країнами Західної Європи є передумовою та рушійною силою ринкових перетворень в нашій країні, а також сприяє співробітництву вітчизняних підприємців з іноземними, сприяє зростанню рівня виробництва.

Отже аналіз іноземного інвестування в економіку України за останні роки показує його  певну позитивну динаміку, розширення масштабів, видів та сфер владання капіталу.

Проте, незважаючи на всі перетворення Україна сприймається іноземними інвесторами як країна, яка не є сприятливою для інвестування. Основними негативними ознаками інвестиційного клімату України є:

-                                 нестабільність політичної ситуації в Україні. Цей фактор відіграє важливу роль для великих ТНК із США, Німеччини, Великобританії, які не тільки проводять свою господарську політику, але і певним чином відображають політичну позицію найвпливовіших країн світу;

-                                 складність економічної ситуації в нашій країні;

-                                 недосконалість законодавства в сфері інвестування та підприємництва;

-                                 податки та митні бар’єри. Високий рівень та велика кількість податків позбавляє державу конкурентних переваг при залученні іноземних інвесторів;

-                                 стандарти. Невідповідність податкової та бухгалтерської систем міжнародним стандартам породжує велику кількість непорозумінь іноземних інвесторів з українськими партнерами в процесі їх спільної діяльності;

-                                 зростання безробіття, що виникає внаслідок спаду виробництва  та структурних зрушень в економіці .

До чинників, які реально можуть впливати на активізацію залучення іноземних інвестицій в економіку України, відносять:

-                                 стабілізація правового поля держави (законодавчої бази);

-                                 нормалізація стану фінансово-кредитної політики;

-                                 підвищення пріоритетності статусу іноземного інвестора;

-                                 Підвищення інвестиційної активності населення [3, С.49-50].

Вирішальна роль у зміні ситуації, яка склалася із інвестиційним кліматом в Україні, належить державній політиці щодо іноземних інвестицій. З метою залучення інвестицій та реалізації інвестиційного потенціалу держави органи влади мають на меті реалізувати комплекс заходів із поліпшення інвестиційного клімату України. Запроваджуються угоди про розподіл продукції, концесії, лізингові операції, створення спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

Суттєвим кроком у формуванні сприятливого економічного клімату є створення спеціальних економічних зон і територій пріоритетного розвитку, оскільки в межах даних зон та територій іноземним інвесторам пропонують сприятливі умови вкладання капіталу. Зокрема, інвестор отримує право на звільнення від сплати податків на прибуток  та на додану вартість, сплати за землю, обов’язкового продажу валютних надходжень.

Одним із пріоритетних напрямів розвитку інвестиційної діяльності є лізингові операції. Але обсяг лізингових операцій в Україні не відповідає потребам національної економіки, незважаючи на те, що держава надає цільову підтримку поширенню лізингової діяльності.         

Підписання угод про заохочення інвесторів та взаємний захист інвестицій більше ніж із 50 країнами світу є підтвердженням того, що Україна намагається суттєво поглибити співпрацю із іноземними інвесторами. Зокрема, Україна підписала Вашингтонську Конвенцію, яка була ратифікована Верховною Радою України у 2000 році, для посилення захисту іноземних інвестицій.

Висновки. Отже іноземні інвестиції сприяють економічному зростанню потенціалу країни, інтеграції національної економіки у світове господарство на основі перенесення виробничих потужностей, передавання технологій, переказування капіталу, управлінського досвіду, навичок, інновацій.

Рейтинговий статус України у світовій спільноті є невисоким. Незважаючи на це, є висока зацікавленість до нашої країни у стратегічних інвесторі, орієнтованих на довгострокову окупність інвестиційних ресурсів, оскільки Україна – це дешевий ринок із великими інвестиційними можливостями. На сьогодні наша країна має гостру потребу в зовнішньому фінансуванні, тому зволікання у вирішенні існуючих проблем погіршить конкурентоспроможність, кредитоспроможність та інвестиційну привабливість країни, що призведе до зниження рейтингів, які в свою чергу негативно вплинуть на іноземних інвесторів.

 

Література:

1.      Закон України "Про режим іноземного інвестування" від 25 квітня 1996р.

2.      Абрамович І. В. Напрями активізації державної політики щодо залучення іноземних інвесторів в економіку України // Економіка та держава. – 2007. №3. – С.49-51.

3.      Бержана І. Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2008. №3(38). С.28-32.

4.      Ковальчук О. В. Моніторинг інвестиційного середовища в Україні // Проблеми науки. – 2004. - №10. – С.8-12.

5.      Костюк Т. Й. Українська економіка як оюєкт іноземного інвестування // Зовнішня торгівля: право та економіка. 2005. - №3. – С.50-53.

6.      Олександров А. Залучення прямих іноземних інвестицій // Цінні папери України. 2008. - №21(513). С.20-21.

7.      Пузовиков О. Економічна конкурентоспроможність та інвестиційна привабливість України // Вісник. – 2008. №1(8). – С.79-81.

8.      Федоренко В. Г. Інвестування: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Знання,2006. – 385 с.

9.      державний комітет статистики України // http://www.ukrstat.gov.ua.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info Идея сайта - Студия веб-дизайна Zinet