zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕБРЕНДИНГ ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

Бершов А.В.

ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» м. Суми, Україна

 

Данная статья посвящена анализу ребрендинга и определения его роли в жизненном цикле компании. Рассмотрены основные задачи и направления проведения политики ребрендинга. Проанализированы условия реализации ребрендинговои политики, на основе которых разработан алгоритм проведения ребрендинга на предприятии.

 

У наш час економічний розвиток, як на глобальному, а у свою чергу і національному рівні, характеризується підвищенням мінливості ринку та потреб споживачів. Чимало компаній втрачають власні ринкові позиції через ряд таких факторів, як не диверсифікованість, недостатню гнучкість та неможливість швидкої адаптації до тієї чи іншої ситуації на ринку. Саме через це чимало компаній обирають шлях утримання існуючих позицій за рахунок використання такого інструменту як ребрендинг. Завдяки йому фірма має можливість вивести свій бренд на новий етап свого розвитку, спостерігається його оновлення, що у кінцевому результаті обов’язково призведе до збільшення обсягів збуту через розширення цільової аудиторії.

Ребрендинг є актуальним для українських товаровиробників на споживчому ринку, на якому все більше і більше компаній стикається з проблемою занепаду власного бренду у результаті минулої діяльності. Чимало вчених приділяли увагу до вивчення ребрендингу, як одного з ключових аспектів функціонування компанії, до них можна віднести: Д.Аакер, К.Келлер, Г.Стюарт, Л.Мазелек, О.Зозульов та багато інших. У працях цих визначних вчених досить повно розкриті такі поняття як брендинг та ребрендинг, проте особливості  проведення ребрендингу  у сучасних умовах та його сутність потребує додаткових досліджень [1, c. 4].

Слід відмітити, що чимало дослідників роблять наголос на тому, що ребрендинг є складним та ризикованим кроком, при невдалій реалізації якого можливе суттєве погіршення іміджу та відповідне зниження попиту на даний товар. Для великої кількості фірм реалізація ребрендингової стратегії є взагалі протипоказаним, для інших же – реальною необхідністю у боротьбі за місце на ринку. Саме через це дослідження умов проведення ребрендингу, його особливостей є настільки важливим у наш час.

Загалом, ребрендинг має ряд завдань, що є обов’язковими до виконання, а саме: підсилення бренду, підсилення його унікальності та збільшення цільової аудиторії з метою залучення нових споживачів. Попри те, що ребрендинг є досить дорогим з фінансової точки зору, проте при вдалому застосуванні він стає ефективним способом підвищення продуктивності підприємства. Як показала практика великі та середні підприємства для збереження власної долі на ринку повинні проводити ребрендинг кожні 4-5 років [2, с. 31].

Щодо напрямків ребрендингу то вони є наступними:

-            легке оновлення власного бренду, що може проявлятися у зміні назви чи логотипу бренду. Прикладами можуть слугувати такі відомі компанії як «Microsoft», «Apple» чи  ТМ «Rich»;

-            репозиціонування має на меті зміну основних характеристик бренду та наступне їх закріплення у свідомості споживачів. Яскравим прикладом у даному випадку є ребрендинг банку «Надра»

-            повний ребрендинг фірми, при якому компанія ніби то «створюється з нуля». Для прикладу наведемо компанію «Nike».

Проте ребрендинг як і будь який процес потребує наявності певних умов.

До них віднесемо наступні:

-            первинне позиціонування бренду було помилковим;

-            різка зміна ринкових умов, які потребують негайної адаптації;

-            втрата унікальних характеристик;

-            поява брендів-конкурентів [3, с. 46].

Наведені вище умови є загальними для багатьох підприємств і виділяються науковцями як основні причини проведення ребрендингу. Але, очевидним є той факт, що даний перелік не є завершеним і потребує вдосконалення.

На нашу думку, однією з важливих причин проведення ребрендингу є вихід компанії з об’єднання у наслідок погіршення фінансового стану підприємства. Дана умова є досить актуальною, оскільки в умовах сучасної економічної та політичної ситуації на Україні чимало підприємців виходять з ринку через погіршення платоспроможності та відтоку іноземних капіталів. У цьому випадку дана стратегія покликана вберегти від втрати споживачів інших фірм, що входять у об’єднання та зберегти їх позиції на ринку.

На основі проведеного дослідження нами було проаналізовано основні етапи проведення ребрендингу різними фірмами та створення власного алгоритму проведення ребредингу.

Першим етапом ребрендингу є дослідження ринку та виявлення основних споживачів бренду. Даний етап є особливо важливим оскільки без виявлення змін, що відбулися на споживчому ринку, не є можливим проведення будь-яких наступних дій через відсутність інформації, щодо тих процесів, які призвели до зниження позиції бренду. Важливим аспектом є аналіз власного бренду: виявлення його сильних та слабких, у порівнянні з минулим, сторін, та порівняння їх з конкуруючими брендами. Слід також не забувати про те, що ребрединг є досить недешевим і оцінити власні сили у розрізі фінансів (чимало фірм не мають достатнього обсягу коштів для доведення ребрендингу до фінальної стадії).

На другому етапі відбувається безпосередня розробка та планування ребрендингу, визначення його типу  та пошук виконавця. Щодо останнього то можливим є два варіанти: фірма самостійно за рахунок власного штату працівників проводить ребрединг, чи наймає компанію, яка спеціалізується у даній галузі.

На третьому та четвертому етапах відбувається запровадження стратегії ребрендингу у життя та аналіз результатів його проведення.

Досягнення високого результату неможливе без використання маркетингових комунікацій, використання яких містить чимало нюансів. У нашому випадку найбільш ефективним є використання реклами та стимулювання збуту шляхом проведення акцій чи лотерей.

Наукова новизна даної роботи полягає у дослідженні та подальшому розвитку теоретико-методичних снов ребрендингу, узагальнені основних чинників, що визначають доцільність проведення ребредингу детального опису типів ребрендингу та запропонованій процедурі планування та реалізації ребредингу. У роботі визначено головні особливості проведення ребренлингу на ринку, що надає можливість компаніям як можна ефективніше реалізувати політику ребендингу. Наступне дослідження проблем ребрендингу на основі отриманих результатів, можливе у напрямку деталізації етапів ребрендингу та дослідженні  інструментів його реалізації на споживчому ринку.

 

Література:

1.     Овчинникова О.Г. Ребрендинг / О.Г. Овчинникова. – М. : Альфа-Пресс. – 2007. – 325 с.

2.     Шияновская В. Ребрендинг: с чем его едят. // Маркетинговые коммуникации, №5, 2008.

3.     Буланов А. Зачем нужны ребрендинги? // Индустрия рекламы, № 8, 2007, с. 45-47.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info