zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ОЦІНКА ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ НА БАЗІ ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКА ХЕРСТА

 

Глухова Н.В.

Україна, Дніпропетровськ,

ДВНЗ «Національний гірничий університет»

 

В работе предложен метод оценки биологических и квантовых свойств воды, основанный на цифровой обработке изображений газоразрядного излучения жидкофазных объектов в электромагнитном поле. Обработка изображений реализована с использованием метода фрактальной классификации, базирующегося на оценке показателя Херста.

 

Дослідження властивостей води реалізується шляхом реєстрації випромінювання зразка у полі високовольтного розряду [1]. Застосований метод вимірювань заснований на ефекті Кірліан: при розміщенні досліджуваного рідиннофазного об’єкту у змінному електромагнітному полі високої напруженості 20-25 кВ/см навколо об’єкту виникає специфічне світіння аналогічне коронному розряду. Характеристики газорозрядного випромінювання знаходяться в кореляційному зв’язку з хімічним складом газу між обкладинками, а також безпосередньо залежать від фізико-хімічних, біологічних та квантових властивостей досліджуваного об’єкту [2]. Шляхом поширення спектра електромагнітного впливу у режимі збудження газорозрядного випромінювання дослідного зразка будується картина зображення, на основі кореляції параметрів якого зі змінами складу водного розчину, здійснюється аналіз стану водного середовища [3].

Показник Херста [4] – міра, яка зазвичай використовується для аналізу часових рядів, але може бути впроваджена для дослідження величин, які виявляються функціями не часової, а просторової координати. При розв’язанні завдання цифрової обробки картини газорозрядного випромінювання зразків води аналізується зміна яскравості випромінювання у залежності від координати.

Значення показника Херста зменшується у тому випадку, коли інтервал між двома однаковими парами значень у часовому або просторовому ряді зростає. Результати розрахунків показника Херста, застосованих до кривих профілю яскравості зображень газорозрядного випромінювання води представлено у табл. 1. Величина показника Херста Н для природних процесів різноманітної фізичної природи приймає значення з діапазону 0,5≤Н<1. Для процесів, які не володіють властивостями самоподібності Н =0,5; для самоподібних процесів даний параметр змінюється в межах від 0,7 до 0,9.

Таблиця 1.

Значення показника Херста для різних типів води

Тип води

Зразок

Діапазон значень показника Херста

Дистильована

0,7-0,72

Штучно очищена/активована

Прозора

0,74-0,76

Ековод

0,74-0,75

Горянка

0,75-0,76

Штучно активована

Nikken

0,75-0,77

З природних джерел

Б.М. Розчулення

0,76-0,79

Блакитне оз. Курган

0,79-0,8

Казанської Богородиці Дєвєєво

0,78-0,8

оз. Байкал

0,79-0,8

 

Херстом було висунуто припущення, що здвиг значень показника від 0,5 у бік зростання обумовлено існуванням для природних процесів пам’яті [5]. Останні наукові досягнення при дослідженні властивостей води у рамках теорії квантової електродинаміки дозволили встановити явище «пам’яті» води, що проявляється як можливість до накопичення та передачі інформації у біологічних системах [6]. При цьому здатність води щодо фіксації та передачі інформації безпосередньо зв’язана зі ступенем когерентності води, тобто з утворенням у її структурі областей існування доменів, які формують між собою спільну когерентність.

Таким чином, проводячи сумісний аналіз теоретичних припущень, висунутих Херстом, та результатів експериментальних досліджень квантових властивостей міжклітинної води, можна стверджувати, що значення показника Херста, отримані шляхом оцінки просторових рядів даних яскравості газорозрядного випромінювання води, знаходяться у кореляційному зв’язку зі ступенем когерентності води. Останній висновок повністю підтверджується також результатами експериментальних досліджень та розрахунків параметрів газорозрядного випромінювання різних типів води, представлених у табл. 1.

З аналізу числових значень параметра Херста (табл. 1) видно, що зображення газорозрядного випромінювання так званої «нормальної» некогерентної дистильованої води характеризуються значеннями показника Херста, які приналежать діапазону 0,7-0,72. Штучно очищені та/або активовані води відповідно володіють значеннями показника з інтервалу 0,74-0,76. Найбільші значення показника Херста, а, відповідно, й більш високий ступень когерентності, спостерігається для води з природних джерел, для зразків яких показник Херста досягає величини 0,76-0,8.

Природна вода внаслідок контактів з оточуючим середовищем, зокрема з геологічними структурами, мінералізується та піддається впливу надслабких телуричних та вихрових полів. Результатом комплексного впливу є формування особливих рідких кристалів, за геометричними ознаками аналогічними тетраметрам. Кристали, у свою чергу, поєднуються в кластери, що представлені у вигляді когерентних доменів, розміри яких при кімнатній температурі досягають 0,1 мкм.

На основі вивчення моделей кластеризації рідкої води встановлено, що утворення когерентних станів води з фрактальною структурою покращує біоенергетичні властивості питної води. Вживання людиною когерентної води підвищує зв’язаність у фрактальний стан біологічних рідин в організмі та фізіологічно відновлює функції серцево-судинної системи [7].

 

Література

1. Песоцкая Л.А. Анализ изображений кирлиановского свечения капель воды / Л.А. Песоцкая, Н.В. Глухова, В.Н. Лапицкий // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2013. - №1. – С.91-96.

2. Глухова Н.В. Спосіб експрес-оцінки стану рідинно-фазного об’єкта / Глухова Н.В., Пісоцька Л.А., Горова А.І.,  Патент на кор. модель. Пат. 86701 Україна: МПК G-1N 21/17. Заявлено 25.06.2013; опубл. 10.01.2014.

3. Глухова Н.В. Розробка методу експрес-оцінки біологічних властивостей води / Н.В. Глухова // Східно-європейський журнал передових технологій. - № 6/5(72). – 2014. – с.18-25.

4. Clegg R.G. A practical guide to measuring the Hurst parameter // Computing science technical report. – 2005. - №CS-TR-916. – P. 125-138.

5. Калуш Ю.А., Логинов В.М. Показатель Херста и его скрытые свойства // Сиб. журн. индустр. матем, 2002, том 5, №4, с. 29-37.

6. L. Montagnier, J. Aissa, E. Del Giudice, C. Lavallee, A.Tedeschi, and G. Vitiello. DNA waves and water // 2011 J. Phys.: Conf. Ser. 306 012007, doi:10.1088/1742-6596/306/1/012007.

7. Johannson, B. (2014). Do quantum state oscillations in natural drinking water benefit human health? Conference on the Physics, Chemistry and Biologi of Water. www.waterconf.org/participants-materials.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info