zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

 

Горова М.П.

Україна, м. Київ,

Національний технічний університет України «КПІ»

 

The article highlights the environmental literacy as the capacity to perceive and interpret the relative health of ecological systems and to take appropriate action to maintain, restore or improve the healthy state of them. The students’ ability to think critically about issues which encompasses personal values and beliefs is considered. An environmentally literate person is the key goal of environmental education. It requires that students to apply a wider range of knowledge and thought processes that ultimately lead them to an intrinsically motivated decision about ecological issues.

 

Сьогодні в умовах сталого розвитку суспільства необхідно, щоб кожен громадянин був свідомим і активним учасником процесу збереження, примноження і раціонального використання природних. Ставлення людини до навколишнього середовища залежить здебільшого від міцності фундаменту здобутих екологічних знань, а, отже, мова йде про екологічну грамотність. Загалом екологічна освіта на рівні вищої школи має бути спрямована на підготовку студентів до практичного вирішення проблем, пов’язаних з необхідністю підтримки прийнятної для життя якості навколишнього середовища. З огляду на це, вища освіта має бути орієнтована на майбутнє, на розвиток життєво важливої екологічної грамотності студентів, формування в них екологічного мислення. В умовах сталого розвитку вельми важливим є формування особистості, обізнаної з проблемами навколишнього середовища. Тому екологічна грамотність, яка базується на здатності усвідомлено тлумачити інформацію про стан екосистеми нашої планети та вживати заходів для її збереження, є необхідною передумовою для вироблення відповідальної поведінки з цією метою. Адже кожен член суспільства має стати свідомим і активним учасником процесу збереження, примноження і раціонального використання природних ресурсів задля забезпечення гідних умов проживання та діяльності сьогодення і майбутніх поколінь.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Різним аспектам екологічної освіти присвячено чимало наукових праць вітчизняних і зарубіжних учених: Г. Акопов, А. Баранов, Р. Баркер, Е. Гірусов, В. Горлачов, С. Деребо, H. Кармаєв, У. Каттон, І. Кравченко, Г. Кузнєцов, І. Мазур, Д. Медоуз, H. Мойсеєв, Г. Сікорська, Дж. Сміт, М. Швед, В. Ясвін та ін.

Мета статті полягає у висвітленні особливостей екологічної грамотності студентів як педагогічного феномена.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що студентський вік передбачає вироблення осмисленої позиції у взаємодії і взаємовідношенні з навколишнім світом, природою зокрема. Формування екологічної грамотності, набуття студентами екологічних знань – є одним з ключових завдань, що стоять перед сучасною вищою школою. Педагогічні зусилля мають бути спрямовані на формування відповідальності молодої людини перед природою за результати людської життєдіяльності в цілому.

Грамотність є комплексним педагогічним феноменом, що охоплює процес набуття базових знань та шляхи їхнього застосування, що в цілому сприяє соціально-економічному прогресу, розвитку самосвідомості людей та критичного осмислення ними дійсності як запоруки для особистісних і соціокультурних змін.

Загалом грамотність в умовах сталого розвитку суспільства надає можливість індивіду брати активну участь в усіх видах його діяльності. Вона полягає у «здатності людини розуміти та використовувати різні типи інформації у побутовій, професійній та громадській сферах життя» [5, с. 12].

Рівень навчальних досягнень студентів безпосередньо залежить від ступеня володіння знаннями, від уміння їх застосовувати, тобто – від набуття грамотності, у нашому випадку – екологічної грамотності.

Студенти здобувають екологічні знання в процесі вивчення різних предметів (екологічного спрямування у тому числі) на основі міждисциплінарної інтеграції та їхньої екологічної спрямованості, що передбачає обізнаність студентів про можливі екологічні катастрофи, методи їхнього запобігання, а також виходу з критичних ситуацій.

Так, М. Моісеєв відзначає що екологічними знаннями, подібно арифметиці, повинні володіти всі люди, незалежно від спеціальності і характеру діяльності, місця проживання і кольору шкіри [1]. Основними джерелами формування екологічно грамотної особистості, згідно з Ю. Пахомовим, можна вважати освіту, засоби масової інформації, правову систему,  загалом соціокультурні умови розвитку суспільства [2].

Процес формування екологічної грамотності студентів передбачає розуміння загальних принципів екології та вимагає від них критичного мислення, рефлексії дій і вчинків з точки зору їхньої екологічної спрямованості. Рефлексія власної діяльності полягає у застосуванні критичного аналізу, який дозволяє особистості вийти за межі ізольованих фактів з метою глибшого усвідомленого розуміння власної поведінки та навколишнього світу в цілому.

В свою чергу, навички критичного мислення мають велике значення для дефективного функціонування сучасного суспільства. Адже фахівці в сфері освіти стверджують, що кожне наступне покоління потребує їх вищого рівня розвитку, ніж попереднє, що пояснюється зростанням та ускладненням бази знань. Цей тип мислення також потрібен для вирішення неординарних практичних завдань щодо збереження навколишнього середовища. Разом з тим рефлексія є необхідною умовою та невід’ємною частиною критичного мислення.

Сьогодні вчені розглядають критичне мислення як цілеспрямоване, саморегулююче судження, що характеризується інтерпретацією, аналізом, оцінкою, а також поясненням явних концептуальних, методологічних або контекстних ідей [4].

Дослідниця С. Федоренко, вивчаючи американський досвід у цій сфері, зазначає, що науковці в США виокремлюють такі характерні якості особистості, яка критично мислить:

1)        готовність до планування як «невидимий і дуже важливий крок до критичного мислення»;

2)        гнучкість як готовність розглядати нові варіанти та змінювати свою точку зору відповідно до наявних фактів;

3)        наполегливість як готовність братися за вирішення завдань, що вимагають розумового напруження;

4)        готовність виправляти свої помилки як прагнення до пошуку їх причин та здатність визнавати стратегії власних дій неефективними, вибираючи нові та удосконалюючи своє мислення;

5)        усвідомлення як рефлексія власного процесу мислення та спостереження за своїми діями на шляху досягнення певної мети;

6)         пошук компромісних рішень, які б задовольнили більшість [3].

Висновки. Викладене вище дозволяє зробити висновок, що екологічна грамотність включає знання, розуміння загальних принципів екології, критичне мислення та певні цінності, які можна назвати екологічними цінностями, оскільки вони безпосередньо ґрунтуються на усвідомленні екологічних проблем сьогодення та здатності до конструктивного їхнього вирішення. До екологічної грамотності також відносять гуманістичні цінності, які передбачають співпрацю щодо збереження довкілля на основі взаємоповаги між людьми та сприйнятті кожного як цінності. Перспективним напрямом подальших розвідок у цій сфері вбачаємо дослідження екологічних цінностей студентів у межах їхньої екологічної грамотності.

 

Список використаних джерел:

1.     Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь раз ума / Н. Н. Моисеев. – М. : Языки русской культуры, 2000. – 224 с.

2.     Пахомов Ю. Н. Формирование экочеловека : методологические принципы и программные установки / Ю. Н. Пахомов. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2002. – 124 с.

3.      Федоренко С. В. Вплив критичного мислення на формування гуманітарної культури особистості в межах когнітивної парадигми / С. В. Федоренко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький університет ім. Григорія Сковороди» : Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – Вип. 31 (1). – Т.  1 (43). – К. : Гнозис, 2013. – С. 402–408.

4.      Facione P. Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction [Electronic resource] / Peter A. Facione. – CA : California Academic Press, 1990. – 19 р. Mode of access : https://assessment.aas.duke.edu/documents/Delphi_Report.pdf

5.      Literacy for tomorrow [Electronic resource]. Gamburg : UNESCO Institute for Education, 1997. – 16 р. Mode of access : http://www.education.unesco.org/uieПервая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info