zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ПРИНТ-МЕДІА УКРАЇНЦІВ БІЛОРУСІ (ГАЗЕТА «ГОЛОС БЕРЕСТЕЙЩИНИ»)

 

Кудряшов Г.О.

Україна, м. Полтава,

Полтавський національний педагогічний

університет імені В.Г. Короленка

 

Статья посвящена первому периодическому изданию украинцев Беларуси – газете «Голос Берестейщины». Автор рассматривает историю издания, прослеживает его становление, характеризует контент и рубрикацию, анализирует причины прекращения выпуска газеты. Основное внимание в статье автор акцентирует на роли принт-медиа украинцев Брестской области в сохранении национальной идентичности в период культурного возрождения в конце 80-х – в начале 90-х годов ХХ столетия.

 

У період національно-культурного відродження на зорі пострадянської доби (кінець 80-х – початок 90-х років ХХ століття) однією з дієвих форм реалізації товариствами українців Білорусі своєї культурно-просвітницької програми стало створення власних періодичних видань – принт-медіа, покликаних інформувати українську громаду, а також своїх зарубіжних читачів про події на етнічній батьківщині та в україномовному колі Білорусі. Створення власних друкованих органів для діаспор віддзеркалює потребу в публічній комунікації, зорієнтованій на висвітлення всіх аспектів життєдіяльності етнокультурних груп [1, с. 1]. Тому одним із першочергових завдань кожного громадського об’єднання, поряд з офіційним закріпленням свого статусу, стає заснування та реєстрація власного періодичного видання.

18 лютого 1990 р. в м. Бресті було створено «Українське громадсько-культурне об’єднання Брестської області» (далі – УГКО БО), основними завданнями якого стало збереження та подальший розвиток мови, традицій, культури корінного населення Берестейщини – українців. Правління УГКО БО називало Берестейщиною регіон компактного проживання українців у Брестській області. Це Малоритський, Кам’янецький, Брестський, Жабинківський, Кобринський, Березівський, Дрогичинський, Іванівський, Пінський, Столинський райони і частково Пружанський, Івацевицький, Ганцевицький, Ляховицький і Лунинецький райони [3, с. 1]. У статуті організації серед інших пунктів (дбайливе ставлення до історико-культурної спадщини українського народу, розширення сфери застосування української мови, сприяння її вивченню на курсах та у школах, організація лекцій, семінарів, конференцій, фотовиставок, тематичних концертів тощо) – заснування власного періодичного видання, у якому б публікувалися матеріали про діяльність УГКО БО, спрямовану на виконання статутних положень товариства. Видання (газета, часопис або ж інформаційний бюлетень) повинно було заповнити специфічну лакуну в інформаційному просторі Берестейщини – у краї, де проживала найчисельніша українська громада.

Тож за відсутності україномовного видання, яке б задовольняло інформаційні запити українців, постала гостра потреба в заснуванні друкованого органу. І вже 24 березня 1991 р. на звітно-виборній конференції членів об’єднання було затверджено редакційну колегію «Голосу Берестейщини» – першої україномовної газети Білорусі, яка функціонувала на засадах етнічної журналістики. До редакції газети увійшли активісти українського руху: М. Козловський, М. Ячник, В. Мордик, Є. Демешко, В. Леонюк. Видання увійшло до реєстру друкованих засобів масової інформації Білорусі 14 квітня 1991 р., коли з’явилося де-факто: вийшло його перше число. Де-юре газету було засновано 1 квітня 1991 р., і вже за десять днів після офіційної реєстрації її перший номер підписали до друку. Газета виходила в світ на чотирьох сторінках формату А3 високим друком. За логотип видання було обрано символічного зубра на фоні поліських ялин та Кам’янецької вежі – унікальної пам’ятки оборонної архітектури ХІІІ ст. Виробничий етап редакційно-видавничого процесу відбувався спочатку у Львові, в Українському науково-дослідному інституті поліграфічної промисловості, згодом – у Ковельській міській друкарні (Волинська область). Наклад першого числа становив 900 примірників.

О. Сущук, ветеран Великої Вітчизняної війни, читач з м. Кобрина, з оптимізмом сприйняв вихід у світ першого числа «Голосу Берестейщини»: «Вірю, буде рости його тираж, міцнітиме звучання. Адже покликаний він найріднішою батьківською мовою нести нам розуміння вічності культурної традиції предків. Слухаймо ж цей голос у собі, не зрадьмо йому» [9, с. 4]. Цей голос почули – наклад видання став перманентно збільшуватися. У 1993 р. тираж кожного номера становив уже 3000 примірників і майже не зменшувався до останнього випуску газети.

Періодичність виходу газети в світ – раз на квартал [5, с. 103]. Проте вже з третього числа цей регламент було порушено – новий номер побачив світ у березні 1992 р., із перервою майже в дев’ять місяців. Причиною зникнення газети з кіосків «Союздруку» стала відмова останнього в розповсюдженні її накладу. «Союздрук» діяв на підставі рішення Брестського обласного виконавчого комітету № 225 від 23 вересня 1991 р. про відмову в реєстрації Статуту УГКО БО. Це відбулося через певні нестиковки на законодавчому рівні. Редакційна колегія зробила припущення, що основною причиною «заборони розповсюдження газети» став її зміст [2, с. 1]. Утім згодом, 24 лютого 1992 р., установчий документ УГКО БО було зареєстровано, і вже в березні «Голос Берестейщини» повернувся до свого читача.

Редакція у справі змістового наповнення газети спиралася на власних кореспондентів. Створення кореспондентських бюро на місцях стало одним із пріоритетних завдань редколегії. У проекті Державної програми допомоги українцям Берестейщини в галузі збереження й розвитку мови, культури, традицій [7, с. 1] серед інших пунктів – допомога у виданні газети «Голос Берестейщини» шляхом інформаційної підтримки видання, а також закріплення за газетою одного журналіста-професіонала для участі в її роботі. Неодноразово редакція «Голосу Берестейщини» зверталася до своїх шанувальників, аби й вони долучалися до змістового наповнення газети та її розповсюдження.

Контент видання складали історичні матеріали «без перекручень і деформацій» [8, с. 1], присвячені походженню українського етносу на Берестейщині, історії української мови та культури; матеріали про сучасне суспільно-політичне життя краю; літературно-мистецькі сторінки. Популярними стали рубрики «Наша історія», «Нам пишуть», «Полісся у дзеркалі преси», «Вісті з України», «У земляків за Бугом». Для наймолодших читачів створили рубрику «Дитячий куточок». Нові книги земляків презентували в книгознавчій рубриці «Нові українські видання». Згодом з’явилися колонки літературно-мистецького й культурологічного змісту: «Поезія», «Обряди наших предків», «Народна пісня Полісся». Водночас газета, публікуючи статутні положення, різноманітні ухвали та звернення УГКО БО, виконувала функцію офіційного друкованого органу української національно-культурної інституції Берестейщини.

3 травня 2010 року, у Всесвітній день свободи друку, у редакції білоруської суспільно-політичної газети «Брестский курьер» відкрили виставку «Белорусская независимая пресса в современности. Requiem», на стендах якої представили оригінали республіканських, обласних та районних періодичних видань Білорусі 1990–2003 років, які з тих чи тих причин припинили своє існування [10]. До списку брестських друків, які увійшли до так званого «газетного мартирологу», увійшов і «Голос Берестейщини» – перше періодичне видання української громади Білорусі. Останнє число газети вийшло в світ 1 липня 1997 року (усього випустили 19 номерів), і дотепер випуск першої офіційної газети української громади Білорусі не відновлено. Чому видання припинило своє існування? Після підписання Президентом Республіки Білорусь Декрету № 2 від 26 січня 1999 р. «Про деякі заходи щодо впорядкування діяльності політичних партій, професійних спілок, інших громадських об’єднань» окремим товариствам було відмовлено в перереєстрації, у тому числі й «Українському культурно-просвітньому товариству Брестської області». Проте не можна пов’язувати припинення виходу в світ «Голосу Берестейщини» зі зникненням відповідальної за її випуск організаційної структури. (Так сталося з іншої газетою – «Берестейським краєм», яку випускало українське громадське об’єднання «Просвіта Берестейщини» імені Тараса Шевченка. У 1999 р. вийшло останнє її число – одразу після відмови білоруської влади в перереєстрації видавця, «Просвіти Берестейщини».) Під час перереєстрації громадських об’єднань 1999 р. республіканська комісія відмовила УГКО БО в перереєстрації (рішення № 29 від 24 вересня 1999 р.). Офіційне припинення діяльності пов’язано з рішенням Управління юстиції Брестського облвиконкому № 2456 від 12 листопада 1999 р. Тож останній номер газети «Голос Берестейщини» побачив світ за два роки до закриття громадського культурно-просвітницького товариства українців Берестейщини. Тому за офіційну версію закриття газети вважаємо брак коштів на її утримання.

Не можна не погодитися з білоруською дослідницею Н. Зубчонак, що історія кожної газети – «це, у першу чергу, цінний досвід видавничої діяльності, котрий нам сьогодні необхідно засвоювати, аби не загубити свого читача, не втратити ті коштовності, якими століттями запасалися наші попередники-журналісти. Один зі складників цього досвіду – велика популярність видання» [4, с. 347]. Газета «Голос Берестейщини», обстоюючи на своїх сторінках культурні й національні права українців краю, лишила помітний слід в історії преси закордонного українства саме як популярне україномовне видання. Це перша українська газета, яка рідною мовою впевнено заявила про формування в Білорусі української діаспори – нині однієї з найчисельніших та найактивніших у республіці.

 

Література

1.     Гасанов Анар Мовсум оглы. Средства массовой информации диаспор в структуре этнической журналистики : на примере средств массовой информации азербайджанской диаспоры в России : автореферат дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Анар Мовсум оглы Гасанов. – Москва, 2007.

2.     До наших читачів // Голос Берестейщини. – 1992. – № 1 (3). – Березень.

3.     Звернення до населення Берестейщини // Голос Берестейщини. – 1991. – № 1. – 14 квітня.

4.     Зубчонак Н. Ад «Трактара» да «Беларус–МТЗ обозрение»: з гісторыі выдання / Н. Зубчонак // Журналістыка-2009: стан, праблемы і перспектывы : матэрыялы 11-й Міжнар. навук.-практ. канф., прысв. 65-годдзю факультэта журналістыкі БДУ, 3-4 сн. 2009 г., Мінск / рэдкал.: С. В. Дубовік (адк. рэд.) [і інш.]. – Вып. 11. – Мінск : БДУ, 2009. – С. 347–349.

5.     Леонюк В. Словник Берестейщини / В. Леонюк. – Львів : Видавнича фірма «Афіша», 1996.

6.     Наші цілі й напрямки // Голос Берестейщини. – 1991. – № 2. – 27 червня.

7.     Проект державної програми допомоги українцям Берестейщини в галузі збереження й розвитку мови, культури, традицій // Голос Берестейщини. – 1993. – № 2 (8). – Червень.

8.     Слово на початок // Голос Берестейщини. – 1991. – № 1. – 14 квітня.

9.     Сущук О. Рідне слово // Голос Берестейщини. – 1991. – № 2. – 27 червня.

10.  Цапков В. Выставка «Белорусская независимая пресса в современности. Requiem» открылась в «Брестском курьере» [Електронний ресурс] / В. Цапков. – Режим доступу: http://www.bk-brest.by/ru/18/news/503. – Назва з екрана.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info