zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>МОДЕЛЬ ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАШИНОБУДІВНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЯК СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ ЙОГО ФОРМУВАННЯ

 

М'ячин В.Г.

Україна, м. Дніпропетровськ,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

 

Анотация. В статье рассмотрены основы типологизации машиностроительных предприятий в зависимости от уровня их инновационного потенциала. На основании анализа подходов к определению инновационного потенциала предприятия предложены показатели, которые характеризуют каждую составную часть потенциала.

 

Інноваційна активність підприємства та його спроможність до впровадження інновацій обумовлюється рівнем інноваційного потенціалу підприємства, тобто здатністю останнього реалізовувати інновації в рамках вибраної стратегії розвитку підприємства. Готовність підприємства до інновацій визначається спроможністю до інноваційного розвитку та можливістю його реалізувати.

Узагальнюючи трактування поняття, можемо сказати, що інноваційна спроможність підприємства - це здатність підприємства розробляти та впроваджувати інновації, відповідно до змін внутрішнього та зовнішнього середовищ. Також важливим є проведення оцінки рівня інноваційної спроможності підприємства з метою подальшого покращення певних її складових та усунення недоліків у інноваційній діяльності підприємства.

Розрахунок інтегральних показників інноваційного потенціалу та визначення за ними рейтингів інноваційної спроможності підприємств дозволяє провести їх типологізацію, що дає можливість розробити заходи з підвищення рівня інноваційного потенціалу в цілому та окремих його складових. Доцільно виділити п’ять типів машинобудівних підприємств за рівнем інноваційного потенціалу: з дуже високим, високим, середнім, низьким та дуже низьким потенціалом та, відповідно, п’ять типів машинобудівних підприємств (лідери інновацій, з високою, середньою, низькою спроможністю до інновацій та неспроможні до інновацій) (табл. 1).

Такий поділ дозволяє дійти висновку, що підприємства мають такі типи за рівнем інноваційного потенціалу: лідери інновацій (рівень інноваційного потенціалу коливається від 0,80 до 1,0); підприємства, що мають високу спроможність до інновацій (рівень інноваційного потенціалу може перебувати в межах від 0,63 до 0,79); підприємства, що мають середню спроможність до інновацій (рівень інноваційного потенціалу має значення в межах від 0,37 до 0,62); підприємства, що мають низьку спроможність до інновацій (рівень інноваційного потенціалу може перебувати в межах від 0,20 до 0,36); неспроможні до інновацій (практично завжди мають збиток через досить низький рівень фінансового потенціалу, тобто такі підприємства схильні до банкрутства, рівень їх інноваційного потенціалу менше ніж 0,20).

 

Таблиця 1

Типологізація машинобудівних підприємств за рівнем інноваційного потенціалу

Межі інтервалу

інноваційного потенціалу

Лінгвістична оцінки за

рівнем інноваційного потенціалу

Типи підприємств за

рівнем інноваційного

потенціалу

0,80 < К <1,00

Дуже високий

Лідери інновацій

0,63 < К < 0,80

Високий

Висока спроможність до інновацій

0,37 < КIП < 0,63

Середній

Середня спроможність до інновацій

0,20 < КIП < 0,37

Низький

Низька спроможність до інновацій

0,00 < КIП < 0,20

Дуже низький

Неспроможні до інновацій (скильні до банкрутства)

 

Лідери інновацій - машинобудівні підприємства, що є провідними у сфері інноваційної діяльності, вони забезпечують високий рівень конкурентоспроможності на певному цільовому ринку, мають рівень інноваційного потенціалу, який коливається від 0,80 до 1,00.

Підприємства з високою спроможністю до інновацій забезпечують підприємству лідерство на цільових ринках, мають рівень інноваційного потенціалу, який коливається в межах від 0,63 до 0,79.

Підприємства з високою спроможністю до інновацій дозволяють забезпечують збереження ринкової частки за рахунок виведення на ринок нової продукції, але мають досить невеликі показники окремих складових інноваційного потенціалу, зокрема, мають низьке значення фінансової складової. Рівень їхнього інноваваційного потенціалу коливається в межах від 0,37-0,62.

Підприємства з низьким рівнем інноваційного потенціалу не оновлюють номенклатуру своєї продукції, остання має низьку конкурентоспроможність, значення левової частки складових інноваційного потенціалу мають середні значення або нижче середніх. Рівень інноваційного потенціалу таких підприємств складає від 0,20 до 0,36.

На підставі аналізу підходів щодо визначення інноваційного потенціалу підприємства нами визначені показники, що характеризують кожну складову інноваційного потенціалу. З їх використанням ми розрахували кожну складову інноваційного потенціалу (табл. 2). У даній таблиці складові інноваційного потенціалу ми розташували в порядку спадання їх вагомості та навели значення їх вагомостей, розрахованих за формулою Фішберна.

Таблиця 2

Система показників для оцінювання інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства

Складові

Показник

Вагомість (рij)

Виробнича

(в1 = 0,250)

 

 

X1 – коефіцієнт оновления основних засобів

0,500

X2 – частка активної частини основних засобів

0,333

X3 – наявність прогресивних технологічних процесів

0,167

Фінансова

(в2 = 0,214)

 

X4 – коефіцієнт фінансової незалежності

0,500

X5 – рентабельність власного капіталу

0,333

X6 – частка витрат на НДДКР у загальному обсязі витрат на виробництво

0,167

Кадрова

(в3 = 0,179)

 

 

X7 коефіцієнт забезпеченості кадрами вищої кваліфікації

0,500

X8 – коефіцієнт підвищення кваліфікації персоналу

0,333

X9 – питома вага робітників, зайнятих НДДКР, у загальній чисельності робітників

0,167

Наукова

(в4 = 0,143)

 

X10 – відношення витрат на інновації до обсягу реалізованої інноваційної продукції

0,500

X11 – частка внутрішніх НДР у загальній сумі витрат на інновації

0,333

X12 – рівень забезпечності підприємства підприємства патентами, ліцензіями, ноу-хау

0,167

Маркетингова

(в5 = 0,107)

 

X13 – конкурентоспроможність інноваційної продукції

0,500

X14 – питома вага реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку підприємства

0,333

X15 – питома вага реалізованої інноваційної продукції, що є новою для ринку підприємства

0,167

Інформаційна

(в6 = 0,071)

X16 –коефіцієнт покриття зібраною інформацію потреб підприємства

0,500

X1 оперативність збору, обробки, передачі та використання інформації

0,333

X18 – частота оновлення інформаційної бази

0,167

Організаційно-управлінська

(в7 = 0,036)

X19 – оцінка організаційно-управлінської структури з точки зору сприяння виробництву інноваційної продукції на підприємстві

0,500

X20 – оцінка системи планування і контролю з точки зору сприяння виробництву інноваційної продукції на підприємстві

0,333

X21 – ступінь сприйняття керівництва підприємства інновацій

0,167

 Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info