zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПІДЗЕМНИХ ВОД

 

Німко С.І.

Україна, м. Шостка

Шосткинський інститут Сум ДУ

 

В статье рассмотрены эколого-экономические проблемы использования подземных вод с использованием артезианских скважин и проанализированы убытки, которые появляются в результате самовольного использования водных ресурсов.

 

На сучасному етапі розвитку екологобезпечного водокористування проблеми нераціонального забору води та самовільного використання водних ресурсів суттєво актуалізувалися. І хоча їм приділяється значна увага, коло невирішених актуальних питань залишається досить широким. Це зумовлено, перш за все, різносторонністю названих проблем, а також відсутністю дієвого механізму управління водокористуванням й охорони водних ресурсів.

Серед особливостей використання різних видів природних ресурсів одним з актуальних питань є використання підземних вод. Вважаємо за необхідне здійснити ґрунтовне дослідження такого виду природних ресурсів, як підземні води, видобуток яких потребує улаштування свердловин.

Метою статті є: проаналізувати механізм оформлення дозволу на спеціальне водокористування для фізичних осіб, дослідити порядок державного обліку артезіанських свердловин, виявлення збитків, які виникають за рахунок самовільного використання водних ресурсів та визначення напрямків поліпшення управління користування підземних вод.

Еколого-економічним проблемам використання водних ресурсів приділяється значна увага з боку вітчизняних науковців В.А. Голяна [4], Б.М. Данилишина [5], Л.Г. Мельника, М.А. Хвесика, А.В. Яцика [3] та інших. Проте на сьогодні не достатньо дослідженою залишається проблема раціонального використання підземних вод за рахунок артезіанських свердловин.

На сьогоднішній день на державному рівні є невирішені питання, які призвели до наступних проблем використання підземних вод.

Наявні проблеми:

– недосконалість правової системи щодо видачі населенню дозволів на використання підземних вод (дозвіл на спеціальне водокористування або дозвіл на користування надрами);

– недостатність інформації для користувачів артезіанських свердловин які мають бажання та можливість сплачувати за використану воду;

– відсутність в [1] методики розрахунку збитків за понадлімітне водокористування підземних вод;

– недосконалість механізму управління водними ресурсами на місцевому рівні, зокрема, недосконалість державного обліку артезіанських свердловин та методики нарахування збитків за користування підземними водами;

Потенційні проблеми:

– відсутність ліміту та незабезпеченість засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод спонукає користувачів артезіанських свердловин до екстенсивного водокористування;

– постійне зростання ціни централізованого водопостачання та зниження якості питної води через зношення водопровідної системи спонукає населення до буріння власних артезіанських свердловин;

– зниження платоспроможності населення яке користується централізованим водокористуванням, що спонукає їх використовувати безкоштовні артезіанські свердловини;

– щорічне недоотримування державою коштів від збору за користування підземними водами, які повинні сплачуватись користувачами артезіанських свердловин;

– не вивчені та не встановлені віддалені у часі наслідки, до яких може призвести збільшення кількості артезіанських свердловин.

Зазначені вище проблеми вимагають комплексного еколого-економічного дослідження і перш за все у районах розташування артезіанських свердловин (віддалені райони міст, села, дачні ділянки тощо).

На даний час залишається відкритим питання, отримування двох дозвільних документів – на спеціальне водокористування і користування надрами – на один і той же об'єкт – підземні води.

Одним з важливих напрямів, що визначають перспективність сталого водокористування є дослідження механізму управління використання артезіанських свердловин. Саме з цим напрямом пов’язане таке поняття, як «самовільне використання водних ресурсів». Згідно п.п. 1.2., 9.1. методики [1] самовільним використанням водних ресурсів є їх використання за відсутності дозвільних документів.

При цьому, ні методика, ані інші документи не вказують у яких випадках при використанні підземних вод необхідні дозвіл на спеціальне водокористування разом зі спеціальним дозволом на користування надрами, а у яких випадках при використанні підземних вод необхідний лише один з двох дозволів і який саме.

Використанням води, відповідно до п. 1.7. методики [1], є: процес її вилучення для господарсько-питних потреб населення; водокористування – використання вод та водних об’єктів (морів, ставків, каналів, озер тощо, у т.ч. водних горизонтів), включаючи право на забір води, скидання стічних вод та інші види використання вод та водних об’єктів; спеціальне водокористування – право на забір води з водних об’єктів (у т.ч. водних горизонтів) із застосуванням споруд та технічних пристроїв; самовільне водокористування – здійснення спеціального водокористування без наявності дозволу на нього. Тотожні визначення наводяться і у ст. 1 Водного кодексу України.

Отже не зазначені вище види вилучення води і видається дозвіл на спеціальне водокористування. І в контексті зазначених понять та їх визначень, наведених у п. 1.7. методики [1] та ст. 1 Водного кодексу України, дозвіл на спеціальне водокористування є документом, що надає право особі використовувати воду (здійснювати її забір, тобто вилучати її) з водного об’єкта (у т. ч. водоносного горизонту) за допомогою споруд (у т. ч. артезіанських свердловин) для задоволення своїх господарсько-побутових та господарсько-питних потреб.

Розрахунок збитків, обумовлених порушенням за самовільне використання водних ресурсів відбувається згідно п. 6. Методики [1].

Розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного водокористування, забору води з порушенням планів водокористування, нераціонального використання води, умисного чи неумисного заниження показників обсягів забору води з водних об’єктів чи обсягів відведення води у водні об’єкти збільшується в 100 разів порівняно з тарифною ціною використаної води і розраховуються за формулою (1): (крім свердловин глибиною більше 20 м.)

 

Зсам = 100 ×  W × Тар,                                                                    (1)

 

де: W – об’єм використаної води, м3;

Тар – норматив збору на спеціальне водокористування діючий в регіоні на час порушення, або відповідно тариф на водовідведення (без урахування пільгових коефіцієнтів).

Недоліком зазначеної методики є те, що вона не містить порядку розрахунку збитків у випадку забору води з порушенням умов водокористування, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, тобто у випадку понадлімітного використання води. Таким чином, держава спонукає водокористувачів до екстенсивного використання підземних вод.

Затвердження Кабінетом міністрів України Постанови [2] – це спроба держави вирішити вище зазначені еколого-економічні проблеми використання підземних вод. Вказана Постанова є недосконалим законодавчим актом, через що збільшується коло невирішених питань стосовно відносин водокористувачів із контролюючими органами щодо користування підземними водами.

На нашу думку, для запобігання еколого-економічних збитків, обумовлених самовільним використанням водних ресурсів необхідно провести низку заходів: спростити систему оформлення дозволу на спеціальне водокористування підземними водами для фізичних осіб; на місцевому рівні створити умови для ефективного державного обліку та нарахування за спожиті підземні води; зобов’язати власників артезіанських свердловин облаштувати їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод; доопрацювати Методику [1] розрахунку збитків з урахуванням ліміту використання води; визначити контролюючі органи в компетенцію яких необхідно покласти функції контролю за реєстрацією водокористувачів і сплату за вилучену воду.

Всі вище перераховані заходи призведуть до додаткових бюджетних надходжень які можна спрямувати на оздоровчі заходи у сфері природокористування, що поліпшить стале водокористування.

 

Література:

1.     Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів: Наказ Міністерства ОНПС України від 20.07.2009 № 389 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0767-09

2.     Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод: Постанова КМУ від 8 жовтня 2012 р. № 963 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/963-2012-п

3.     Водне господарство в Україні / А.В. Яцик, В.М. Хорєв. – К.: Ґенеза, 2000. – 456 с.

4.     Еколого-економічні аспекти оцінки ефективності господарської освоєності водно ресурсного потенціалу / В. А. Голян // Акт. пробл. економіки. – 2005. – № 3. – С. 150-158

5.     Продуктивність водоресурсних джерел України: теорія і практика / Під заг. ред. чл.- кор. НАН України, д.е.н., проф. Б.М. Данилишина. – К., 2007. – 412 с.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info