zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОФШОРНИХ БАНКІВ

 

Пономаренко І. В.

Україна, м. Київ

Академія фінансового управління,

 

В работе исследованы особенности функционирования оффшорных банков и специфика нормативно-правового регулирования их деятельности в современных условиях.

 

У ХХ столітті невід’ємною складовою світової економічної системи стали офшорні центри, які використовуються для мінімізації податкового навантаження, захисту власності, проведення фінансових розрахунків та ін. В офшорних юрисдикціях реалізуються як легальні операції, що здійснюються з метою оптимізації бізнес-процесів, так і нелегальні дії, спрямовані на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансування тероризму. Слід зазначити, що поряд з офшорними центрами існують офшорні зони, які представляють собою частину територій окремих країн з пільговими валютними, податковими, митними або адміністративними режимами та відсутністю виробничої діяльності країни-резидента. До головних інституцій, які використовуються для виконання основних функцій в офшорних центрах відносяться банки, страхові, зовнішньоторговельні та інвестиційні компанії.

Серед структур, які розміщені в податкових гаванях, слід виділити офшорні банки, що не підпадають під національне регулювання в країні, з якої походить організація або фізична особа. Знаходження в офшорній юрисдикції дозволяє банківським установам користуватись певними податковими та валютними пільгами з одночасним забезпеченням для власних клієнтів найвищого рівня конфіденційності. Зазначені переваги дозволяють офшорним банкам сплачувати вищі відсотки за вкладами. Важливим фактором зростання популярності банківських послуг в офшорах слугує запровадження інноваційних технологій, наприклад за допомогою системи Інтернет-банку відбувається управління рахунками, які розміщені в податкових гаванях.

Узагальнення особливостей діяльності офшорних банків в сучасних умовах дозволяє визначити основні цілі їх функціонування:

- отримання доступу до міжнародної мережі кореспондентських відносин;

- забезпечення зовнішньоторговельних операцій материнської компанії та афілейованих фінансових і комерційних структур;

- розширення спектра банківських послуг національних банків;

- використання офшорних банків для роботи на національних ринках;

- кредитування національних комерційних і фінансових структур через офшорні банки з метою мінімізації оподаткування в країнах з високими ставками податку на прибуток;

- доступ до міжнародних фінансових організацій;

- емісії фінансових продуктів;

- оптимізація внутрішньофірмових фінансових потоків [1].

Специфіка діяльності офшорних банків викликає занепокоєність як у міжнародних організацій, так і у окремих країн, що пов’язано з необхідністю гарантування безпечного функціонування національних та світової економік. Одними з перших боротьбу з проникненням злочинних коштів почали офшорні фінансові центри, які були зацікавлені у забезпеченні позитивної ділової репутації (Багамські острови, Кіпр та ін.). Так у 1980 р. за ініціативою Центрального банку Багамських островів Базельський комітет сприяв створенню Офшорної групи банківських наглядових органів. У березні 2011 р. організацію було перейменовано на Групу наглядових органів міжнародних фінансових центрів. В сучасних умовах група активно співпрацює з Базельським комітетом, Радою з фінансової стабільності та ФАТФ, а значна кількість країн групи мають тісні стосунки з Міжнародною організацією комісій з цінних паперів [2].

Зростання популярності офшорних банків призводить до посилення боротьби з ними урядами більшості країн світу шляхом створення правових перешкод для переведення коштів в офшори національними фізичними та юридичними особами. Оскільки банківські структури у офшорних зонах знаходяться поза межами регулювання країн, з яких виводиться капітал, то цілком природним є негативне ставлення до них з боку державних органів управління. В першу чергу активні заходи щодо розробки законодавства, яке регулює діяльність офшорних банків, виконуються США та країнами Євросоюзу. Так, після подій 11 вересня 2001 р. у США було висунуто ряд ініціатив щодо підвищення прозорості офшорних банківських установ, хоча ряд експертів вважав запропоновані заходи недостатніми [3].

18 березня 2010 р., як реакція на скандал з швейцарського банку UBS, в США було прийнято Закон «Про податкові вимоги до іноземних рахунків» (FATCA), що передбачав посилення регулювання діяльності фінансових установ у офшорних зонах. Представлений нормативно-правовий акт був прийнятий з метою запобігання ухилення від податків американськими громадянами та резидентами, які вкладають капітали у США через іноземні фінансові установи та використовують офшорні інвестиційні механізми. За оцінками Конгресу щорічні втрати американського бюджету у зв’язку з ухиленням від сплати податків становлять близько 100 млрд. дол. Ключовою вимогою закону є надання інформації іноземними фінансовими установами Податковому управлінню США (IRS) про своїх клієнтів у країнах базування. В рамках FATCA передбачається підписання міжурядових домовленостей між США та іншими країнами, що дозволяє уникнути юридичні суперечності при виконанні державами вимог IRS. Зазначений закон набув чинності 1 січня 2013 р., а на кінець 2014 р. в його рамках було підписано угоди між США, розвиненими країнами світу, серед яких Великобританія, Італія, Канада, Німеччина, Норвегія, Франція, Швейцарія, Японія та інші, а також основними офшорними центрами світу. Домовленості передбачають дві моделі взаємодії фінансових організацій з Податковим управлінням США [4, 5].

Згідно з першою моделлю передбачається впровадження звітності FATCA через механізми міжурядового обміну інформацією між податковими органами США та інших країн. В рамках цієї моделі інформація передається на взаємній основі: як про рахунки американських платників податків у банках країни угоди, так і про рахунки громадян країни угоди в банках США.

Друга модель передбачає надання інформації до IRS в односторонньому порядку, тобто фінансові організації іноземних країн не прив'язують свої дії до національних податкових органів.

Експерти Організації економічного співробітництва та розвитку визнали, ефективність моделі міжурядового обміну інформацією про рахунки платників податків. У 2013 р. Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія домовилися про поширення стандарту FATCA не тільки на відносини з США, але і між собою. 6 травня 2014 р. країни ОЕСР та 13 інших держав підписали Декларацію про автоматичний обмін податковою інформацією. Згідно з підписаними домовленостями податкові органи цих країн матимуть змогу обмінюватись інформацією про рахунки платників податків щорічно на автоматичній основі в межах єдиної інформаційної бази, що не передбачає направлення офіційних запитів [6].

Отже, у ХХІ столітті спостерігається посилення регулювання офшорних банків, проте практичні дослідження свідчать про недостатність законодавчого нормування їх діяльності в сучасних умовах. Необхідно вирішити питання, які пов’язані з посилення контролю дотримання банками в офшорах міжнародних стандартів щодо забезпечення достатнього обсягу капіталу. Також потребує вдосконалення система збору та оприлюднення статистичної інформації щодо поточного стану справ у офшорних банків. Якість регулювання у офшорних зонах повинна контролюватись наднаціональними органами, такими, як Міжнародний валютний фонд (МВФ). Проте при розробці програм регулювання діяльності офшорних банків слід враховувати, що вони активно використовують правові механізми та інноваційні технології для ухилення від юридичних обмежень. Поряд з цим, захисники офшорних банківських установ критикують спроби регулювання, оскільки вважають нормування інструментом національних банків і податкових органів для доступу до грошей, що знаходяться на офшорних рахунках. Окреслена точка зору також вимагає детального дослідження, оскільки у майбутньому при побудові стратегій регулювання банківського сектору офшорних зон необхідно враховувати фактори, які можуть призвести до зменшення конкуренції у міжнародній фінансовій системі.

 

Список використаних джерел

1. Сайт про міжнародні фінанси, світовий фінансовий ринок, фінансові інвестиції [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://fin-result.ru/finansovyj-rynok9.html. – Назва з екрана.

2. Офіційний сайт Асоціації оподаткування фінансових операцій та громадської активності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://www.gifcs.org. – Назва з екрана.

3. Офіційний сайт Асоціації оподаткування фінансових операцій та громадської активності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://www.attac.org/en. – Назва з екрана.

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : – http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx#ModelAgreements. – Назва з екрана.

5. Офіційний сайт Податкового управління США [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL :http://www.irs.gov/Businesses/Corporations/FATCA-Current-Alerts-and-Other-News. – Назва з екрана.

6. Офіційний сайт Організації економічного співробітництва та розвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : URL : – http://www.oecd.org/mcm/MCM-2014-Declaration-Tax.pdf. – Назва з екрана.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info