zinet home
home home
home ИНТЕЛЛЕКТ-ПОРТАЛ
home Стартовал прием материалов в сборник XХХIX-й научной конференции. Требования к публикациям - в разделе "Объявления".

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

РЕСУРСЫ ПОРТАЛА:

Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 28 мая 2016 г.)


Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)


Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)


Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24-27 ноября 2015 г.)


Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13-17 октября 2015 г.)


Тридцать третья научно-практическая конференция
(20-27 мая 2015 г.)


Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2-7 апреля 2015 г.)


Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)


Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)


Двадцать девятая международная научно-практическая конференция
(19-25 ноября 2014 г.)


Двадцать восьмая международная научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)


Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)


Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)


Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)


Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)


Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабя 2013 г.)


Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноябя 2013 г.)


Первая международная научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцать первая научно-практическая конференция
(14-18 мая 2013 г.)


Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)


Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февряля - 3 марта 2013 г.)


Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)


Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)


Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)


Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01 - 07 марта 2012 г.)


Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)


Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)


Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)


Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля - 04 мая 2011 г.)


Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)


Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)


Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)


Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)


Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)


Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)


Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)


Третья научно-практическая конференция
(20-27 декабря 2008 г.)


Вторая научно-практическая конференция
(1-7 ноября 2008 г.)


Первая научно-практическая конференция
(10-15 мая 2008 г.)НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Студия веб-дизайна www.zinet.infoСтудия ландшафтного дизайна Флора-МК


Уникальное предложение!Сайт-визитка - теперь
всего за 200 грн!

подробнее>>>РОЛЬ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В СИСТЕМІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

 

Зорій Н.І.

Україна, м. Чернівці,

Буковинський державний медичний університет

 

Роль гуманитарного образования в системе высших учебных заведений Украины.

В статье раскрываются основные методологические проблемы гуманитарного образования в системе высших учебных заведений Украины на современном этапе развития общества.

 

Головною рисою громадянського суспільства є здатність громадян розуміти його і впливати на його дії, з однієї сторони, спроможність членів співтовариства впливати на зміни соціальних відносин і на соціальні поді – з іншої. Останні події в українському суспільстві свідчать про те, що в освіті, в тому числі і вищій є домінантною орієнтація на розвиток освіченій особистості з високими моральними цінностями. Для України перспективним є тільки духовно-просвітницьке громадянське суспільство, що ґрунтується на пріоритеті духовно-моральних цінностей натомість споживацькій ідеології, що на даний момент панує у всіх сферах життя суспільства.

Отже, шлях до демократичного суспільства в Україні прокладається тільки через освіту, яка орієнтована на формування духовного розвитку людини, вільної особистості. Ще в 1995 р. (рішення колегії Міністерства освіти України від 27.12.95 р. № 13/4-8) були обґрунтовані концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні (вища школа), де йшлося про значне посилення особистісного розвитку в усіх сферах суспільного життя, оскільки свідома діяльність індивіда, який, прагнучи створити нову реальність і керується критеріями знання, професіоналізму, усвідомленням власної відповідальності як за себе, так і за суспільство в цілому – основна домінанта сьогодення. І вирішальною ланкою в цьому є гуманітарна підготовка майбутніх фахівців. Саме тут, вказується в документі, готується нова генерація української інтелігенції, ядро національної інтелектуальної еліти. На жаль, ситуація з того часу змінилася не на краще, оскільки мова в основному йде тільки про обсяг годин навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного профілю в навчальних планах підготовки фахівців. На часі знову зміни до навчальних програм та планів щодо викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у вищих навчальних закладах.

З огляду на сьогодення гуманітарної освіти, залишився старий номенклатурний підхід у викладанні суспільно-гуманітарних дисциплін, що базується на принципах патерналізму та партійності. Нині в українському суспільстві спостерігається тенденція до зниження інтелектуального, правового та морального рівня суспільної свідомості. Ця тенденція пояснюється певними чинниками: деградація наукового та педагогічного співтовариства, завдяки злиденному статусу вченого, педагога в нашій країні, а також моральної дискредитації науки; експансія в навчальних закладах антинаукових, містичних, езотеричних, вчень, практик, методик та ідеологій; витіснення наукового характеру освіти. Держава не спроможна через засоби масової інформації проводити науково-просвітницьку місію, оскільки не викристалізована, не визначена українська національна ідея, таким чином функції просвітництва беруть на себе випадкові люди від політики, від науки, від бізнесу тощо. Можна скільки завгодно сперечатися про вищі духовні цінності та інтелігентність, але падіння моралі, тотальну брехню одними економічними проблемами не можливо виправдати. Знову ж таки основною проблемою є розмитість та невизначеність одного з основних завдань гуманітарної освіти формування української національно-державної ідеї в майбутніх фахівців.

Гуманітарна освіта, яка визначає стан викладання суспільно-гуманітарних дисциплін, має якраз і забезпечувати освіченість фахівця, який би зміг бути взірцем громадянина країни, носієм високої моралі. Гуманітарна освіта має виконувати соціокультурну місію, дуже мало нині спостерігається представників негуманітарних наук, які б розмірковували про сенс життя, про щастя, про добро і зло, не виходячи за межі своєї науки.

Наступною проблемою в гуманітарній освіті є невідповідність форм та методів гуманітарної освіти. З уведенням кредитно-модульної системи змінилася тільки форма, а класно-урочні способи отримання знань в системі вищої освіти залишилися, що своєю чергою обмежує самостійність студента у здобутті знань. Необхідно також виключати тотальну модернізацію освіти, оскільки це призводить до багатьох проблем в педагогічній практиці. Особливістю сучасної системи освіти є великий розрив між освітньою системою і життям суспільства. Освіта втратила свою ціннісну орієнтацію у зв’язку з домінуванням в ній технократичного мислення. Відмінність освіти з іншими соціальними інститутами знижує соціальну ефективність сучасної освіти. Впровадження нових сучасних педагогічних технологій проводиться не завжди відповідно з традиціями вітчизняної освіти та педагогіки.

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти виявилася особливість майже парадоксальна у педагогіці, коли спостерігається відчуження педагогів до своєї професії, викликана негативним відношенням суспільства до освітніх проблем, коли заложниками ситуації стали вчителі викладачі, що несуть відповідальність за проблеми в освіті.

Традиційна система навчання базувалася на формулі «Освіта – на все життя», чого було достатньо, коли знання поновлювалися один раз на 39 років. Нинішній час потребує лозунгу: «Освіта – впродовж всього життя».

Суспільство відмежувалося від гуманітарної освіти і прагматично направляє свою мету на оволодіння певних практичних професійних знань та навичок.

Система освіти – наш головний бастіон, якщо він буде втрачений, то відповідно це приведе в Україну іншу еліту, інших національностей, які будуть нести іншу ідеологію.

Тому є потреба в перегляді основних структурних елементів гуманітарної освіти у підготовці майбутніх фахівців-медиків, зокрема:

1.        Гуманітарна освіта була і є основою громадянського виховання українців, насамперед молоді в поєднанні духовно-моральної та правової свідомості. У зв’язку з цим необхідно посилити просвітницьку функцію гуманітарної освіти, підвищити відповідальність її за формування у студентів гармонійного громадянського світогляду, сучасної адекватної системи цінностей.

2.        Гуманітарні дослідження мають включатися у вивчення актуальних та нових проблем суспільного життя, розробку стратегій розвитку України, участі в експертизі та створенні національних проектів.

3.        Необхідно проводити гуманітарну та гуманістичну експертизу нових громадянських і державних проектів в галузі освіти. В реформуванні освіти керуватися виключно інтересами національної системи освіти та традиції вітчизняної української культури.

4.        Активізувати систему гуманітарного знання в засобах масової інформації та наукових державних виданнях з метою протидії теоріям та поглядам, спрямованих на руйнацію української державності, приниження національної гідності.

5.        Сприяти розвитку проблематики, яка пов’язана з соціальною обумовленістю публічного формування політичних ідей, але не в межах «соціального замовлення», на основі нових моделей соціального впливу на політичну інтелектуальну творчість.

6.        Сприяти активізації комунікативній та інтегративній функції гуманітарної освіти в суспільстві.

7.        Під час розробки стандартів освіти необхідно враховувати не кількість зазначених навчальних дисциплін суспільно-гуманітарного профілю, а їхню роль у формування вищих моральних якостей людини.Первая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(10-15 мая 2008 г.)


(отчет)
Вторая научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(1-7 ноября 2008 г.)
(отчет)
Третья научно-практическая конференция
"Инновационный потенциал украинской науки - ХХI век"
(20-27 декабря 2008 г.)
(отчет)
Четвертая научно-практическая конференция
(10-17 апреля 2009 г.)
(отчет)
Пятая научно-практическая конференция
(20-27 мая 2009 г.)
(отчет)
Шестая научно-практическая конференция
(1-15 апреля 2010 г.)
(отчет)
Седьмая научно-практическая конференция
(28 мая - 7 июня 2010 г.)
(отчет)
Восьмая научно-практическая конференция
(05-12 декабря 2010 г.)
(отчет)
Девятая научно-практическая конференция
(27-31 декабря 2010 г.)
(отчет)
Десятая научно-практическая конференция
(15-23 марта 2011 г.)
(отчет)
Одинадцатая научно-практическая конференция
(26 апреля 04 мая 2011 г.)
(отчет)
Двенадцатая научно-практическая конференция
(28 мая - 06 июня 2011 г.)
(отчет)
Тринадцатая научно-практическая конференция
(28 октября - 09 ноября 2011 г.)
(отчет)
Четырнадцатая научно-практическая конференция
(12-20 декабря 2011 г.)
(отчет)
Пятнадцатая научно-практическая конференция
(01-07 марта 2012 г.)
(отчет)
Шестнадцатая научно-практическая конференция
(09-14 апреля 2012 г.)
(отчет)
Семнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 октября 2012 г.)
(отчет)
Восемнадцатая научно-практическая конференция
(22-26 декабря 2012 г.)
(отчет)
Девятнадцатая научно-практическая конференция
(26 февраля - 3 марта 2013 г.)
(отчет)
Двадцатая научно-практическая конференция
(20-28 апреля 2013 г.)
(отчет)
Двадцать первая научно-практическая конференция
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Первая международная научно-практическая конференция
"Перспективные направления отечественной науки - ХХI век"
(13-18 мая 2013 г.)
(отчет)
Двадцать вторая научно-практическая конференция
(4-9 ноября 2013 г.)
(отчет)
Двадцать третья научно-практическая конференция
(10-15 декабря 2013 г.)
(отчет)
Двадцать четвертая научно-практическая конференция
(20-25 января 2014 г.)
(отчет)
Двадцать пятая юбилейная научно-практическая конференция
(3-7 марта 2014 г.)
(отчет)
Двадцать шестая научно-практическая конференция
(7-11 апреля 2014 г.)
(отчет)
Двадцать седьмая научно-практическая конференция
(20-25 мая 2014 г.)
(отчет)
Двадцать восьмая научно-практическая конференция
(08-13 октября 2014 г.)
(отчет)
Двадцать девятая научно-практическая конференция"
(19-25 ноября 2014 г.)
(отчет)
Тридцатая научно-практическая конференция
(19-25 января 2015 г.)
(отчет)
Тридцать первая научно-практическая конференция
(25 февраля - 1 марта 2015 г.)
(отчет)
Тридцать вторая научно-практическая конференция
(2 - 7 апреля 2015 г.)
(отчет)
Тридцать третья научно-практическая конференция
(20 - 27 мая 2015 г.)
(отчет)
Тридцать четвертая научно-практическая конференция
(13 - 17 октября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать пятая научно-практическая конференция
(24 - 27 ноября 2015 г.)
(отчет)
Тридцать шестая научно-практическая конференция
(29 декабря 2015 - 5 января 2016 г.)
(отчет)
Тридцать седьмая научно-практическая конференция
(19 - 22 апреля 2016 г.)
(отчет)
Тридцать восьмая научно-практическая конференция
(23 - 25 мая 2016 г.)
(отчет)

На главную | Объявления | Отчеты предыдущих конференций | История Украины | Контакты

Copyright © Zinet.info. Разработка и поддержка сайта - Студия веб-дизайна Zinet.info